Aarhus vil reservere pladser på Marselisborg til elever fra Gellerup

FORDELING: Gymnasierektorerne i Aarhus vil give pladser på Egaa Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium til elever fra Gellerup, Skovgaardsparken og Bispehaven.

Der er landet en ansøgning på undervisningsministerens bord.

Den er fra Østjylland og er underskrevet af 15 lokale gymnasierektorer og to regionsrådspolitikere.

Her beder de om lov til at fordele elever til Aarhus’ syv gymnasier på en særlig måde.

Login