Alternativet: Erstat karakterer med feedback

DEBAT: Hvis vi skal gøre op med elevernes stress og præstationsangst, bør vi erstatte karakterer med feedback i hele uddannelsessystemet, skriver Carolina Magdalene Maier (ALT).

Af Carolina Magdalene Maier (ALT)
Undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører

Når vi laver uddannelsespolitik skal vi først og fremmest spørge os selv: Hvad er formålet med uddannelse?

For Alternativet er formålet med uddannelse at sætte mennesket i stand til at skabe, til at mærke og handle på sin begejstring, til at forholde sig kritisk og nysgerrigt til sig selv og sin omverden, til at forstå, at man først og fremmest er en del af noget større.

Derfor skal uddannelse danne til fællesskab, lige så meget som det skal gøre os fagligt dygtige.

Konkurrencestatslogik
Desværre er det danske uddannelsessystem i dag præget af en konkurrencestatslogik, hvor sammenligning og karakterræs er styrende, hvilket fører til mistrivsel, individualisme og præstationsangst hos alt for mange unge mennesker.

Det har aldrig været meningen at uddannelse skal give ondt i maven. Man skal gøre sig umage, ja, men ikke føle angst over en eksamen, en opgave eller lignende.

Det har heller ikke været meningen, at uddannelse er noget, man gør alene – og i konkurrence med hinanden.

I stedet bør uddannelsessystemet fungere som et økosystem, hvor elevens hjerte (ånd), hænder (håndværk) og hoved (boglige kundskaber), spiller ligevægtige roller, og hvor kundskaber erhverves på baggrund af samarbejde, problemløsning, nysgerrighed og fordybelse – ikke fordi man skal have en god karakter.

Kreativitet fra 0.-9. klasse
Hvad kræver det? Det kræver, at vi forstår, at mennesker ikke lærer i takt eller på samme tidspunkt. Det kræver en langt mere organisk tilgang til, hvordan den enkelte elev lærer.

Det kræver, at vi ikke bremser barnets kreative energi, som det kommer stormende ind i skolen med, ved at skrue gevaldigt ned for de kreative og håndværksmæssige fag tidligt i skolen, som vi gør det i dag.

Tværtimod skal de musiske, kunstneriske og håndværksmæssige fag være obligatoriske helt fra 0. – 9. klasse.

Kun på den måde skaber vi forudsætninger for, at alle børn får lov til at udfordre sig selv og kunne nå det højest mulige potentiale til gavn for sig selv og fællesskabet.

Gør op med karakterræset
Det kræver også, at vi én gang for alle gør op med præstations- og karakterræset. Karakterer er ikke dårlige i sig selv. Men det er den måde, hvorpå vi bruger dem i det danske uddannelsessystem i dag.

De bliver i alt for høj grad brugt som et styringsværktøj frem for som et pædagogisk redskab.

Det skaber angst, mistrivsel og mindreværd hos alt, alt for mange unge mennesker. Og det er desværre utopi at tro, at vi med en knipstag kan få karakterer til at blive anvendt og modtaget som det, der oprindeligt var meningen – nemlig som pædagogisk redskab.

Flere års konkurrencestatslogik har sat sine spor i de unge mennesker, og derfor er den eneste vej frem, hvis vi for alvor vil fjerne konkurrencestatens klamme hånd fra skolen, en radikal omlægning af vurderingssystemerne i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi skal erstatte karakterer med kvalitative feedbackmodeller.

Karakterer skal være valgfrit
Alternativet vil naturligvis ikke gøre det forbudt for en skole at anvende karakterer. Men vi vil gøre det valgfrit for alle danske grundskoler og ungdomsuddannelser.

Det betyder naturligvis en nødvendig omlægning af adgangssystemet til både ungdomsuddannelser og videre til de videregående uddannelser.

Vi har allerede foreslået, at det ikke bør være karakterer, der er adgangsbilletten til ungdomsuddannelserne.

Blandt andet på baggrund af denne holdning, er vi ikke med i gymnasieforliget. Og vi er i gang med at se på modeller for alternative optagelseskriterier til universiteterne.

En mulig model er de optagelsesprøver, som man har stor succes med på Syddansk Universitet.

Det er på høje tid at sadle om. Og vi kan lige så godt gøre det ordentligt én gang for alle. Vi skylder fremtidens elever en skolegang med ro i maven, nysgerrighed i snuden og begejstring i hele kroppen.

Forrige artikel Ny debat: Er skolen blevet syg? Ny debat: Er skolen blevet syg? Næste artikel Organisationspsykolog: Skolelogikken ødelægger produktionsskolernes dna Organisationspsykolog: Skolelogikken ødelægger produktionsskolernes dna
Nye praktiktal: Antallet af aftaler er halveret

Nye praktiktal: Antallet af aftaler er halveret

KRISE: Coronakrisen har ramt praktikområdet hårdt. Under krisen har halvt så mange indgået en lærepladsaftale sammenlignet med sidste år, viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.