Bertel Haarder: Ja, jeg har været med til at indskrænke visse friheder

KOMMENTAR: Frihed forudsætter et vist mål af fælles værdigrundlag. Kan man ikke længere regne med, at et stort flertal føler sig forpligtet på et fælles værdigrundlag, bliver man nødt til at nedskrive det selvfølgelige, mener Bertel Haarder.

Skal jeg have dårlig samvittighed, fordi jeg er med til at indskrænke visse friheder, som jeg tidligere har lovprist?

Måske, men hvis jeg skal være helt ærlig, så angrer jeg intet. Jeg har lært, at friheden forudsætter et vist mål af fælles værdigrundlag. Hvis man ikke længere kan regne med, at et overvældende flertal føler sig forpligtet på et fælles værdigrundlag, der betragtes som selvfølgeligt, så bliver man nødt til at nedskrive det selvfølgelige.

Det skete med højskoleloven, da Tvind-imperiet brugte den kortfattede tilskudslovgivning på måder, som ingen tidligere havde drømt om.

Amdi Petersen og co. gjorde det til ”undervisning”, at eleverne lagde tæpper på hoteller i London osv., og de skovlede penge hjem til brug for erhvervelser på Cayman Island, hvor han vist fortsat bor. Så måtte vi komme efter dem, og Højesteret bestemte, at vi var nødt til at gøre loven meget mere detaljeret for at stoppe den praksis, vi ikke ville tolerere.

Det skete med friskoleloven, da jeg som undervisningsminister fik indskrevet, at det var en tilskudsbetingelse, at skolerne forberedte eleverne til et samfund med ”frihed og folkestyre”. Dermed afskaffede jeg friheden for nazister, kommunister og islamister til at oprette skoler præget af deres holdninger. Den frihed havde jeg tidligere pralet af og brugt som eksempel på grundtvigsk frisind.

Men da intolerante ideologier truede med at bruge disse friheder til deres ufrie formål, så blev jeg klogere. Og så trøstede jeg mig med, at Grundtvig selv skrev: ”Frihed, men ikke som ulv og bjørn / ikkun som voksne menneskebørn”. Han advarede mod de ”tyranner under frihedskappe”, der omsatte friheden til tyranni under den Franske Revolution.

Det skete med folkeoplysningsloven, der tilsvarende blev ændret som led i ”imam-pakken”, som jeg selv forhandlede på plads. Og det vil utvivlsomt ske på andre områder i takt med, at den danske enhedskultur udfordres.

Allerede som integrationsminister lærte jeg nemlig, at visse ting er så vigtige, at de ikke kan være liberale. Opdragelsen og skolen, kærligheden og ægteskabet, grænsekontrol, politi og forsvar, begrænsninger på asyltilstrømning og familiesammenføringer og så videre.

I teorien har de forargede liberale klummeskrivere ret i, at vi svigter vore tidligere annoncerede idealer. Men det var da værre, hvis disse idealer stillede sig i vejen for, at vi kunne blive klogere på, hvad der er vigtigst her i tilværelsen. – I øvrigt har Venstre aldrig været et liberalistisk parti. Det er et liberalt-folkeligt parti, der bygger på visse fælles værdier, som gør forskellen.

----------

 

Forrige artikel Henrik Dahl: Zenia dumper i debat Henrik Dahl: Zenia dumper i debat Næste artikel Hanne-Vibeke Holst: Jeg holder med mine søstre mod Moderniseringsstyrelsen Hanne-Vibeke Holst: Jeg holder med mine søstre mod Moderniseringsstyrelsen
 • Anmeld

  Viggo Jonasen · cand.scient.pol., lektor emer.

  Frihed til at mene det samme.

  Haarder mener nu, at frihed forudsætter, at de andre i efter hans mening mener det samme som han.
  Udviklingen i Haarders frihedsbegreb er typisk for de "liberale"s selvvalgte skråplan. De mente engang, at meninger er frihedens sag - handlinger kan være forbudte eller endog strafbare.
  Jeg mener at erindre, at Bertels speciale handlede om frihedsbegrebet hos Grundtvig.
  Det er lidt sært at opleve den ulidelige lethed, hvormed min gamle studiefælle kaster sit frihedsbegreb overbord

 • Anmeld

  Frank Nørgaard Dam · Virksomedskonsulent

  Bravo, Bertel Haarder!

  Her har du lige scoret et point i min bevidsthed! Det eneste, der undrer mig er, hvorfor du ikke har givet klart udtryk for dette før? Var det under pres fra partilinien?

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Den tilbagetrukne erkendtlighed

  Det ville klæde alle politikere på toppen af deres karriere, at de i et kort øjeblik forholdt sig til eftertiden og imødegik behovet for selvransagelse i emeritus-tilværelsen.

  Det er altid billige point at være blevet klogere i bagklogskabens umådeligt klare lys.

 • Anmeld

  Kai Withøft

  Point til Haarder.

  Bare vi havde flere politikere af Bertel Haarders kaliber, i stedet for de, der altid tid går efter, hvad der lige for tiden er populært i Ekstrabladet.
  Som Jacob Haugaard sagde: Er de fleste de bedste, eller er de bare de fleste?
  Det er jo demokratiets svaghed, at flertallet altid bestemmer, uanset hvor fornuftige de er/ikke er.

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Og så videre.....

  Kære Bertel,
  Du skriver: "Allerede som integrationsminister lærte jeg nemlig, at visse ting er så vigtige, at de ikke kan være liberale. Opdragelsen og skolen, kærligheden og ægteskabet, grænsekontrol, politi og forsvar, begrænsninger på asyltilstrømning og familiesammenføringer og så videre"
  "Óg så videre...." Hvad bliver så det næste? Burkaforbud, særlige strafzoner, strafskærpelser, overvågning osv. osv.
  Skam dig!

 • Anmeld

  T R

  National konservatisme er IKKE det samme som folkelighed!

  Venstre har for længst begyndt at smide deres liberale værdier væk som bla. var fundamentet for LA' opståen der så sidenhen har vist sig at være en ynkelig underafdeling af det parti man hårdnakkede kritiserede for ikke at være liberalt i takt med mageligheden i minister bilerne har indfundet sig.

  Ja, faktisk er de mest liberale partier ikke længere Venstre eller LA, men derimod RV og Alternativet, men mon man ikke bare har et skuldertræk til overs for det faktum hos V og LA når tidens populisme handler om det national konservatisme snarere end liberalisme også selvom demokrati netop har liberalisme som helt centralt grund element.

  Hvad der er overraskende er ikke engang at en af de få tilbageværende ægte Venstre folk her forsvarer national konservatismen i forhold til liberalismen, men at BH i sin tidligere egenskaber af kulturminister ikke engang er i stand til at forstå hvad der menes med "folkelighed".

  For hvor Grundtvig og andre advarer imod anti demokratiske tanker og ideer så advarer han også imod populistisk demagogi som der i høj grad ligger i tidens national konservative symbol politik med Venstre som bannerfører trukket af DFs populisme med specifik mål mod folk med ikke vestlig baggrund, som minoritetsgruppe.

  Folkelighed er således ikke nationalistisk, men national. Det er en demokratisk, konsensussøgende, antiautoritær indstilling, der søger at skabe reel lighed mellem alle. Denne form for folkelighed indebærer en stærk tro på "folks" eller såkaldte "almindelige menneskers" sunde fornuft og på deres evne og vilje til at sætte sig ind i vanskelige spørgsmål. De har kompetence til at handle og til at tage et ansvar, hvis de hjælpes på vej af en folkeoplysning, der ikke søger at udbrede overklassens kultur til hele samfundet, men tager udgangspunkt i folkets egne forudsætninger og erfaringer. Dermed er ingen minoriteter udelukket - snarere tværtimod - idet man med folkelighed forstår tillid, respekt og lydhørhed overfor hele folket.

  Det BH hylder er at Venstre som en del af Eliten skal smags dømme over en specifik minoritetsgruppe og er derfor omend ikke 100% det MODSATTE af hvad der forstås af folkelighed så i hvert fald en fejlagtig forståelse af begrebet. Det er en forståelse af en værdi tankegang om at udelukke en minoritetsgruppe fra majoriteten ved at genskabe og vedligeholde en kultur som værende snæver, gammeldags og statisk.

  Folkelighed hylder derimod netop diversiteten i de enkelte individer og minoriteter med tanke på udvikling, udvidelse og demokratisk styrkelse som Danmark netop i århundrede har været kendetegnet ved. Uden den så stemte kun det gode borgerskab over 35 år til valget idag ligesom kvinderne stadigvæk ikke havde stemmeret for at nævne nogle eksempler.

  Det er skuffende at en ellers eftertænksom og respekteret tidligere kultur minister som BH kan kludre så meget rundt i hvad der er populistisk national konservatisme og hvad der er folkelighed for det er indlysende ikke det samme.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Viggo Jonasen: De misforstår vist med vilje.

  Det kræver vist lidt ond vilje at oversætte Bertel Haarder`s tekst til:
  "Haarder mener nu, at frihed forudsætter, at de andre i efter hans mening mener det samme som han. "

  BH skriver jo blot, at den frihed der bruges til at true andres frihed, lighed og velfærd bør begrænses, og det har jo intet at gøre med hvad nogle andre mener eller tror på.

  Som cand.scient.pol., lektor emeritus er jeg sikker på, at De kan læse indenad, hvorfor Deres indlæg må være skrevet i ond vilje for at sværte en politiker De åbenbart har en fobi overfor.

  Og BH har desværre emner nok at tage fat på som politiker. For ligesom vi som samfund har lagt bånd på hvad Folkekirkens præster må forkynde fra prædikestolen, bør vi naturligvis også snarest få lagt bånd på hvad imamer forkynder fra deres prædikestole. Og så kan de i øvrigt mene hvad de vil, men religiøse vejledere har et særligt ansvar der desværre endnu kun gælder Folkekirken.

 • Anmeld

  T R

  Re: Bertel Johansen

  "BH skriver jo blot, at den frihed der bruges til at true andres frihed, lighed og velfærd bør begrænses, og det har jo intet at gøre med hvad nogle andre mener eller tror på."

  Det er jo ikke rigtigt idet det ikke er alle danske statsborgere over en kam som BH taler om når han vil straffe folk der "truer" andre (det har vi allerede love for), men netop minoriteter med anti demokratiske holdninger eller andre holdninger end BH og Venstre (kommunisterne f.eks.).

  Problemet med den holdning er at BH og Venstre netop derved selv optræder anti demokratisk idet et demokrati netop fordrer alle synspunkter - også anti demokratiske holdninger og synspunkter!!

  En helt igennem misforstået opfattelse af "forsvaret for demokrati" idet kun et demokrati hvor alle holdninger er tilladt er et "ægte forsvar for demokrati". Faktisk så indgyder demokratiet netop forskellige holdninger og menings udvekslinger uanset hvor rabiate de måtte være.

  Sammen med den danske "folkelighed" bla. med oplysning og debat om demokratiet sikrer man ifølge Grundvig og andre en fast demokratisk kerne - noget som BH og andre national konservative i disse år åbenlyst ikke forstår eller i så fald ikke stoler på siden de er villige til at agere anti demokratisk for "at sikre demokratiet" defineret efter de smagsløg der passer de national konservative på højrefløjen - også kaldet de anti liberale.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Grundtvig skriver netop SOM ulv og bjørn.

  VRØVL OG FORDREJNING:

  Grundtvig ville netop friheden for ulven og bjørnen.

  Hvis ikke havde han skrevet FOR ulv og bjørn.

  Selvfølgelig skal ulven og bjørnen have åndsfrihed til at tænke som de vil, ligesom anarkister, nazister, socialister og liberale venstrepopulister.

  Grundtvig mener med sit "SOM bjørne og ulve", at de i deres handlinger og viljesliv skal begrænses:

  Altså at mennesker, der handler og agerer, som ulve og bjørne i det sociale liv, i kulturlivet og i erhvervslivet.

  De mennesker, der er for GRÅDIGE , de skal der ikke være frihed for, fordi dermed knægter de andres frihed.

  GRÅDIGE, som ulven.
  EGENSINDIGE OG EGOISTISK VILJESTÆRKE, som bjørnen.


  Afskaffes den åndelige frihed af hensyn til trygheden, så afskaffes begge dele både trygheden og friheden.

  Og det er det vi ser i vores tid:

  Kun én måde at tænke på er korrekt, kun én kultur har ret-
  på bekostning af alle andre kulturere udryddelse i verden.

  Så hvem er det, der er SOM bjørnen og ulven.

  Det er Bertel Haarder, der med sit freudianske slip citerer Grundtvig, der havde et sandt greb om hvad frihed virkellig er og ikke er.

  Bertel Haarder demonstrerer sin manglende begrebskundskab om frihed og sit twistede åndelige habitus.

  I vor tid gøres sandheden til løgnen og omvendt.


  Mennesker, der GRÅDIGE og EGENSINDIGT EGOISTISKE afskaffer frihed og tryghed for andre for at sikre sin egen tryghed og frihed,
  de ender med at afskaffe den for sig selv og sin egen kultur.

  Med den ageren i retslivet er vores kultur dødsdømt.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Mennesker, der GRÅDIGE og EGENSINDIGT EGOISTISK VILJESTÆRKE, som ulven og bjørnen afskaffer


  med sine HANDLINGER friheden og trygheden for andre i retslivet og kulturen,
  de ender, som ulven og bjørnen med at have "opædt" hele verden og dermed sit eget livsgrundlag og afskaffet deres eget mål for sin egen eksistens og må uddø, som de, de forsøgte at udrydde.

  Ulve og bjørne har en tilsyneladende uendelig appetit, men den er trods alt begrænset modsat hvor tids åndelige og politiske ulve og bjørne, der har en uendelig appetit på magt og materielle goder, der indhøstes på bekostning, ikke bare af andre menneskers frihed, men helt basalt på bekostning af andre menneskers tryghed og materielle levefod.

  Vi ender med the last wolf-bear-standing regerende al kultur ensrettet, som er dens egen , og det må den i sagens natur dø af i alles kamp mod alle.

  Men i hvor tid er det kun ulvene og bjørnene repræsenteret ved Bertel Haarder og superliberalisterne, der skriger og høres på i retten til frihed på bekostning af alle andre.

  Superliberalisterne har byttet rundt på frihedsbegrebet ved at flytte det ned i erhvervslivet, hvor ulvene og bjørnene regerer og agerer.

  Istedet for som Grundtvig forstod, at det, at det hører til i kulturlivet og i tanken.

  I kulturlivet bør der være frihed for såvel ulve og bjørne, som lammene og fårene i deres TANKER, frihed for Loke , som for Thor.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Den "falske frihedskappe" bæres således af de, der i frihedens navn,


  i grådighedens og egensindigt viljestærk egoisme indskrænker andres for i en illusion at bevare den for sig selv.

  Det er de virkelig kulturdødere og selvmordere af Danmark, der ikke kan indse at opdragelse og skolegang fuldstændigt hører ind under frihedsområdet.

  Påtvinges disse områder af menneskelivet ulvens og bjørnens vilje, som jo er det Bertel Haarder vil, så dømmes opdragelsen og undervisningen til at blive opædt af sig selv og sine i en ensretning, der ikke længere kan befrugte sig selv og udvikle kulturen.

 • Anmeld

  per Faurholt Jensen · af bondeæt.

  De politiske ulve og bjørne.

  Efter forskellige tilløb og tankegods er jeg endelig kommet frem til en vis forståelse af hr. Hårders selv- forsvar af regeringens handlemåde i integrationsspørgsmålene.
  Menigmand og dagspressen har altid fokus på den politiske ageren, som på mange måder afspejler tidsånden.
  Ligeledes er Deres og min ageren en del af det spejl, som de fremmede tilflyttere ser ind i, og tager til sig, samt, lære at bruge på godt og ondt.
  Derfor vil jeg anbefale Dem, at se Dem rundt om i det politiske landskab.
  Vi har f.eks. en integrationsminister der vil agere bjørn (vise sin styrke) i forbindelse med stramning nr. 50. Det blev som bekendt fejret med lagkage, så alle kunne se en bjørn der spiller på magten- hvis vi skal blive i Deres udlægning af Grundtvigs tekst.
  Vi har i vores lille ”rige” land, truffet store politiske beslutninger, hvor det accepteres, at 10.000 flere børn går en barndom i møde, hvor fattigdomsåget vil tynge deres skuldre- hvor privatskolen, betalte fritidsaktiviteter og en stor del af kulturlivet, vil være udenfor rækkevidde- hvorfor?
  Fordi det politiske tankegods er så gennemsyret af ulvetanker, hvor selv en statsminister kan købes og alligevel ikke formår, at købe sine egne underbukser og flyver på første klasse, for de midler der var tiltænkt andre.
  ”Venstre ved vi hvor vi har”- tak for det.
  Med venlig hilsen
  Per Faurholt Jensen

 • Anmeld

  Viggo Jonasen · cand.scient.pol., lektor emer.

  "Frihed forudsætter et vist mål af fælles vædigrundlag"

  Hvem definerer, hvad "frihed" er, og hvad "et vist mål af fælles værdigrundlag" er?
  Det gør den/de, der har magten til ved lovgivning at definere.
  Og jo - Bertel Haarder er helt villig til at bruge magten til at lovgive -
  for eksempel til at bestemme, hvilket tøj kvinder og mænd ikke må gå med
  for eksempel hvad de offentligt ansattes løn- og arbejdsforhold skal være
  for eksempel hvilke sekter, der kan oppebære skole-tilskud.
  for eksempel hvilke politisk/religiøse standpunkter der ikke må undervises i.
  for eksempel hvilke udlændinge danskere ikke må få som ægtefæller
  I de seneste regeringers tid er der lovgivet om statslig kontrol med stadig flere detaljer af indbyggernes liv, adfærd, ytringer.
  Så det er helt korrekt: menneskers frihed bliver begrænset på stadig flere områder. Haarder vedstår sig det.
  "Dansk Folkeparti" gik forrest med krav om at begrænse menneskers frihed - Socialdemokratiet og Venstre kappes nu om at udkonkurrere DF.
  Liberalt - det er det sgu ikke.
  Kun kapitalens frihed til at lande i Cayman Island vogter I

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Viggo Jonasen: Frihed er slet ikke så svært at definere

  Frihed kan vel bedst defineres som retten til at gøre og handle frit så længe det ikke skader andre i samme samfund.

  Og i den definition falder er række af Deres eksempler lidt uheldigt ud.

  BH vil jo ikke bestemme "hvad tøj andre må gå med," men sikre at maskering ikke kan anvendes til at skade andre.

  BH vil ikke diktere offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår, men beskytte de "ikke-offentligt-ansatte" imod udplyndring, ved at optræde som den ansvarlige arbejdsgiver som ALLE folketingspolitikere faktisk er valgt til.

  Når sekter bør fratages skatteyderbetalte skoletilbud, er det jo blot at sikre at andres skattepenge ikke misbruges - ikke at forbyde religiøs undervisning. Vores fælles skattepengen skal jo bruges jf. de love samfundet har vedtaget.

  HB sætter ingen begrænsning for hvem der gifter sig med hvem, men sikrer blot at indvandringsregler ikke går ud over andre. De forelskede kan jo f.eks. bosætte sig i det andet land ægtefællen kommer fra.

  osv - osv. Jeg tror faktisk at De fejllæser Bertel Haarder med vilje.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og bælger

  Jamen altså....Haarder !

  Haarder, det var da den største omskrivning og forvridning af den liberale frihedstanke, jeg længe har læst.
  Citat: "Allerede som integrationsminister lærte jeg nemlig, at visse ting er så vigtige, at de ikke kan være liberale. Opdragelsen og skolen, kærligheden og ægteskabet, grænsekontrol, politi og forsvar, begrænsninger på asyltilstrømning og familiesammenføringer og så videre."
  Bliver virkeligt træt i hovedet, Haarder,...._ Men tak, så blev man så meget klogere på, hvad Danmarks Liberale Parti, Venstre, grundlæggende står for nu. Så blev man så klog.
  At tænke sig, at jeg efter en lang ungdomuddannelse på et særdeles Grundvigiansk seminarium....og et langt arbejdsliv på en af landets største og ældste frie skoler med morgensang osv....nu skal "opdage", at jeg ifølge Haarder fuldstændigt har misforstået Grundtvigs idealer og tankegods....????
  DEN limpind hopper jeg ikke på.
  ....
  Kommer i tanker om, at daværende undervisningsminister, K.B.Andersen engang holdt foredrag på seminariet, og sagde:" Man behandler børn ved at behandle dem forskelligt." Det funderede og diskuterede vi intenst og længe...Og han havde jo helt ret. Han var jo socialdemokrat, men dybest set var han da langt mere friheds tænkende og langt mere tolerant i sin tankegang, end det, Bertel Haarder i ovenstående giver udtryk for. Tankevækkende.
  Når Lars Løkke som venstremand for nyligt har givet udtryk for, at venstre er nødt til sætte sine liberale ideologier "på pause for en stund"....At Danmarkskortet har sorte huller og at hjemmegående mødre formørker deres børn....Tja
  Så bliver man klogere og klogere på, hvor vi har Venstre.
  Måske ville det være en god idé at genlæse Grundloven....uden fortolkning, Haarder, for den er da vist ved at glide ud på sidelinjen sammen med Menneskerettighedskonventionen.....Eller har jeg også misforstået Grundlovens grundlæggende intensioner?....
  Men hov, både Menneskerettighedskonventionen og hermed Grundloven har Venstre efter incitament fra DF forresten påtænkt at "modernisere"....Hvad der så ligger i udtrykket "at modernisere"?

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen · Medlem af Venstre

  Der er håb, trods p.t. Venstre

  Det er ret beroligende at læse, at de fleste af kommentarerne ikke følger BHs deroute.
  Jeg vil dog foreslå, at alle, og især BH, genlæser rumænske Eugene Ionescos fortælling / teaterstykke "Næsehornene" fra 1959.