Debat: Det overuddannede samfund

DEBAT: Opprioriteringen af de boglige uddannelser har ikke alene undermineret erhvervsskolerne, men ligeledes undergravet den faglige integritet på landets gymnasier. 

Af Filip Steffensen
Bestyrelsesmedlem, Borgerlige Studerende, Aarhus

Siden årtusindeskiftet har det sejrende uddannelsespolitiske paradigme med dogmet om mere og mere uddannelse været konventionel visdom for alle. Skolelærere, gymnasielærere, embedsmænd, politikere og forældre.

Alle siger det i den gode tro, at en boglig uddannelse er den sikre vej til beskæftigelse og en høj indkomst. Det sker nemlig desværre med en indforstået præmis om, at uddannelse refererer til det boglige og akademiske. Dette har bidraget til en ugunstig udvikling, som gradvist har undermineret erhvervsskolerne.

En nærliggende årsag dertil er tendensen til at opfatte gymnasiet og det boglige som det eneste rigtige valg. Der eksisterer en fremherskende og direkte fejlagtig opfattelse af, at gymnasiet skulle være bedre end andre alternativer.

Denne holdning gennemsyrer hele uddannelsessystemet, hvor eleverne allerede i folkeskolen mødes af opfordringer til at søge ind på gymnasiet, hvis blot de er det mindste i tvivl om, hvad deres fremtid skal bringe. På den måde ”holder de alle muligheder åbne”, fremføres det.

Men det er en fuldstændig forfejlet tilgang og besynderlig tankegang, at der ikke er noget fremtidsperspektiv i en erhvervsuddannelse. Faktisk efterspørger erhvervslivet i stigende grad faglærte, og en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi i 2025 vil mangle 70.000 faglærte.

På den baggrund forekommer det uforståeligt, at det er opstået en kultur, hvor unge tilskyndes at tage en boglig uddannelse, uanfægtet deres individuelle præferencer og egenskaber.

Opprioriteringen af de boglige uddannelser har ikke alene undermineret erhvervsskolerne, men ligeledes undergravet den faglige integritet på landets gymnasier. Her medvirker taxametersystemet i en uhensigtsmæssig vekselvirkning, hvor gymnasierne ukritisk har optaget alle ansøgere, uanset elevens boglige kompetencer eller mangel herpå.

Dette skaber en proces mod, hvad sociologen Erik Jørgen Hansen kaldte ”uddannelsesinflation”, som er udviklingen mod, at alle funktioner i samfundet akademiseres. Deraf følger en uheldig situation, hvor varetagelsen af enhver arbejdsfunktion kræver flere års uddannelse. Eller som den amerikanske sociolog Randall Collins formulerede det: En situation, hvor selv håndteringen af affald kræver en ph.d.-grad! Dette er naturligvis ikke ønskværdigt, og derfor bør erhvervslivets nuværende behov for faglært arbejdskraft give anledning til eftertanke.

Akademiseringen af samfundet er derfor yderst beklagelig, og det er vigtigt, at vi som samfund tilstræber en udvikling, der tilgodeser erhvervslivets efterspørgsel på arbejdskraft. Det er direkte uholdbart, når vi som samfund opprioriterer de boglige uddannelser. Det er nemlig en decideret løgn, når politikere siger, at det eneste, vi skal leve af, er viden. Viden er godt, men desværre uanvendelig, hvis den ikke kan kombineres med praktisk erfaring.

Forrige artikel Bibliotekarer: Faglighed og værdier gør forskellen i fremtidens bibliotek Bibliotekarer: Faglighed og værdier gør forskellen i fremtidens bibliotek Næste artikel Friskolelærerne: Brug for aftale om arbejdstiden Friskolelærerne: Brug for aftale om arbejdstiden
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  Om at planlægge for en bedre fortid

  Jeg har svært ved at forstå at ellers intelligente mennesker stadig kan påstå en mangel på arbejdskraft udi fremtiden. Den fremtid som med sikkerhed erstatter det meste i samfundet med robotter og kunstig intelligens.

  Det er altså sådan at når de autonome biler i løbet af et par år indtager vejene så bliver med sikkerhed 300.000 chauffører ude af stand til at konkurrere. Det er svært at se hvorfor man planlægger med lange og dyre hospitaler når liggedagene i løbet af få forventes reduceret med 80% og det meste sundhedsbehandling kan foregå ambulant. Ingen kan hitte rundt i lovjunglen som en supercomputer, så jurister vil få et arbejdsmarked som selv de mest optimistiske ville anse som en katastrofe.

  Overtagelsen af samfundets funktioner af teknologien har vi med stadig større og sikrere kraft set i 150 år så vi kan ikke påstå at vi ikke har vidst noget. Men vi kan sige at vi har været rådløse og derfor ikke har talt om og planlagt for den udvikling som vi har vidst ville komme.

  Kun tåber kan stadig tale om fremtidig mangel på menneskelig arbejdskraft. Samfundet synes ude i et voldsomt planlægningstogt for at realisere en bedre version af af det 20. århundredes drømme.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Alle de dygtige akademikere på Borgen som hytter deres egne......

  ....er blevet en byld på samfundet. Det vælter ud med jurister som ikke kender forskel på ret og uret. Den lille pige IM på 7 år der mistede sin far til kræft blev udvist af juristerne, mens de dygtige dommere i Højesteret gav ophold til Levakovic som har hærget samfundet i årtier mens de "dygtige" akademikere har set på. En lille pige bliver udvist mens en morddømt bandeleder for LTF nægtes udvisning. Dømte menneskesmuglere bliver nægtet udlevering til straf i Rumænien af dommerne i Højesteret fordi cellerne er for små og grå. Hele 55 jurister på Borgen ser passivt på at det juridiske regime ikke kender forskel på ret og uret. I Folketinget har akademikerne taget magten i det repræsentative demokrati hvor de forgylder hinanden med akademiske specialkonsulenter og akademiske "informationsmedarbejdere" der skal forvandle politikernes løgn og bedrag til den rosenrøde sandhed,

  Aldrig har vi haft så mange akademikere at føde på i det offentlige og aldrig har akademikerne malket så mange fratrædelsesgodtgørelser uden at fratræde. Aldrig har vi haft så meget løgn og bedrag i dansk politik og aldrig har de elitære medier ladet sig styre af dette.

  Akademikerne lader til at have svært ved, at kende forskel på ret og uret samt dit og mit. Vi skal have sat ærlighed og sandhed over løgn og bedrag i dansk politik samt have antallet af akademikere i det offentlig ned på samme niveau som under Anker Jørgensen som var den sidste ærlige politiker på Borgen.

  Vi har brug for flere med en håndværkerbaggrund som kan skabe virksomheder med eksport i stedet for offentlige akademikere som direkte skader det danske velfærdssamfund. Akademikerne skal omskoles til varme hænder som kan give samfundets ældre omsorg og pleje.

 • Anmeld

  Christian X

  Hurra

  for laveste fællesnævner i undervisningen - i både gymnasier og på erhvervsuddannelser og akademiske curling uddannelser.

  Både Stx, Htx og Hhx vrimler med unge, der hverken har evner eller modenhed til at få et rimeligt udbytte. Til gengæld er der masser med diagnoser, diagnoser der ofte dækker over unge med manglende opdragelse, fysisk træning og social dannelse. Men taxametersystemets incitament struktur (forstærket af besparelser) får alle uddannelsessteder til at agere parfumesælgere overfor potentielle kunder og når de unge er kommet ind bliver de båret igennem uden, at de behøver at anstrenge sig -og dermed udvikle sig. Det influerer på det faglige niveau og udviklingen af personlige kompetencer:

  https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10150986/undersoegelse-danskerne-bliver-dummere/

 • Anmeld

  Christian X

  Claus

  Helt enig

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  De fleste er alligevel bare grødbønder

  med nogle 12 taller for deres indsigt i spild-af-tid.
  Vi har behov for børnepasning, undervisning, sygepleje, politi og militær. Boligbygning, landbrug, jagt og fiskeri.
  Vi behøver ikke fodre på meget mere end ca 1000 individer, der dygtiggør sig i længere tid end et par år før de skal arbejde..
  De fleste såkaldte akademikere er bare nassere, der spilder især deres egen men også samfundets tid og penge; på en 10-15 års forlænget infantilitet og ansvarsløshed-
  Måake en tur til rismarkerne ville gavne de fleste af dem; DR i rismarken, med Mette Bock i spidsen.. Stine Bosse ville sikkert også svede et par kilogram af under arbejdet med at skaffe til hendes egen ernæring..
  mvh

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Mærkeligt som de dygtige akademikere søger offentlig ansættelse.....

  ....i stedet for at skabe nye virksomheder med private arbejdspladser.

  Hvorfor vil akademikerne absolut være offentlige ansatte som skubber papir rundt fra en myndighed til en anden i stedet for at skabe noget efter alle de år med gratis dyre uddannelser på universitetet?

  Hvad skal vi med alle de akademikere som har læst afrikanske forhold, oldgræsk, finsk, ballethistorie og performanceteori i årtier - det lader til at man sætter dem til at udvikle IT systemer hos myndighederne som aldrig kommer til at virke. Hvorfor uddanner man ikke flere læger som vi mangler men oceaner af akademikere som der ikke er brug for?

  Hvorfor ikke tvinge akademikerne til at bruge deres kompetencer til at skabe private virksomheder til gavn for samfundet? Lad os ansættelse af flere akademikere i det offentlige og dermed skabe et bedre samfund hvor fokus er på borgerne. Se blot på de annoncer her til højre hvor myndighederne søger akademikere som kun gør livet mere besværligt for borgerne.

 • Anmeld

  Michael

  Uddannelsesinflation,


  er sikker vej til høj gældsætning af unge mennesker og begraver enhver tanke om social og økonomisk mobilitet, retssikkerhed, åndelig og kulturel mangfoldighed og frihed.

  Uddannelse er ikke interesseorienteret eller et kald eller en lidenskab, men er blevet en nøje kalkulering af og udmåling af chancer og risici.

  Sådan gøres børn og unge gamle i en fart, og ingen tør rokke båden før den er overfyldt og synker af sig selv.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  Alle evner og kompetencer skal i spil....

  ....og ingen uddannelse er finere end andre. Derimod er "at komme på den rette hylde Alfa og Omega.
  Kender dygtige
  ....akademikere, der vil komme slemt til skade, hvis de skal slå et søm i væggen
  .... håndværkere, der aldrig orker at læse digte og romaner
  .... chauffører, der har stavevanskeligheder
  .... dansklærere, der er tonedøve og ret talblinde
  ....matematiklærere, der staver som en brækket arm
  ....velanskrevne lagerarbejdere, der er ordblinde
  ... ingeniører, der har brug for sekretæren til renskrift
  Men de er alle dygtige og talentfulde til lige netop det, de beskæftiger sig med.
  Vi har alle vore stærke og svage sider.
  Mennesket har jfr. Howard Gardner mange (forskellige) intelligenser og kompetencer.
  *Det er netop mangfoldigheden i intelligensressourcerne, der skal udnyttes.*
  Hvis jeg skal have repareret huset, søger jeg til en håndværker med et godt håndelag, som er god til at planlægge sit arbejde og som jeg kan stole på.
  Hvis jeg fejler noget, søger jeg en dygtig læge, der kan sit kram.
  Hvis haven skal omlægges, søger jeg en dygtig gartner
  Hvis bilen strejker, søger jeg en dygtig mekaniker
  Hvis der opstår en forsikringsskade, henvender jeg mig til en håndværker og forsikringsselskab.
  Hvis der er kludder i juraen, henvender jeg mig til en dygtig jurist
  Hvis min gamle mor ikke kan klare sig, håber jeg på god hjælp fra hjemmeplejen.
  Hvis huslånet skal omlægges, henvender jeg mig til ejendomsmægleren og banken.
  Hvis jeg skal have en god oksesteg, finder jeg en god slagter
  osv osv.
  INGEN af os kan undværes, hvis hjulene i samfundet og i dagligdagen skal snurre.
  Alle forskellige intelligenser og kompetencer har vi brug for.
  ....
  Derfor er det SÅ vigtigt, at hver eneste af de unge mennesker kommer på den rette hylde, så de kan arbejde med netop DET, de har talent og evner for. For så får man arbejdsglæde, arbejdsstolthed og oplever, at man 'kan' og er værdifuld.
  Alle talenter skal i spil....og skal absolut anerkendes.
  ....
  Min far var håndværksmester. Når vi kørte søndagstur, pegede han ofte på en bygning og sagde: "Det byggede vi dengang, da..." Han var kommet på den rette hylde.
  Det bedste ved mit lærerjob var, når man sammen med forældre og elev kunne løfte armene og sige:"Yes!", når noget svært var lykkedes.
  ....
  At blive dygtiggjort på "den rette hylde" er Alfa og Omega for hver eneste af os....og for samfundet.
  (Mødte faktisk en tidligere bogligt dygtig elev, der midt i lægestudiet måtte erkende, at han ikke kunne tåle at se blod!! Ups ! DET var en om'er. Blev en anerkendt biolog !!)  ...

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  - intelligenser og kompetencer

  @ Bertelsen
  Du skriver:
  "INGEN af os kan undværes, hvis hjulene i samfundet og i dagligdagen skal snurre.
  Alle forskellige intelligenser og kompetencer har vi brug for."
  Der tager du efter min mening helt fejl, for der er mange, der stort set ingen brug er for. Ikke personer, men stillinger.
  Aldrig har der været så mange kunstigt frembragte "intelligenser og kompetencer", som der findes i disse år.
  Man sprøjter akademikere ud, som der reelt ikke er job til; men hvad sker der? De skaber job til hinanden!
  Hvem betaler? Det gør dem, der producerer værdierne!
  Fantastisk at man kan vælge at blive f. eks. jurist - en forholdsvis dyr uddannelse - fordi man nu altså har lyst til det. Hvem betaler den uddannelse? Det gør dem, som juristen senere tager i r.... med sindssygt store regninger for at få hjælp med noget, der burde være en borgerret, alle ville være i stand til at betale for.
  Godt system!
  Først skal lønslaven betale dyrt for at en ung medborger kan få sin uddannelse. Bagefter skal lønslaven igen punge ud for at den uddannede kan få sin ønskelystyacht eller sin ønskevingård i Rhonedalen.
  Det ville vel være rimeligt, at når man får sin dyre ønskeuddannelse betalt af det offentlige, eller i den sidste ende af skatteborgerne, så kan man ikke oppebære helt den samme løn som gennemsnittet, da man jo som bekendt ikke kan få både i pose og sæk.
  Eller hvordan er det nu lige det er?
  Thumbs up til Morten og Rolf. Så er der da andre, der kan se, at det kører fuldstændig skævt.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Erasmus Montanus typerne er i fuld gang med at opføre Kejserens Nye Klæder....

  Vi ser statsministeren lave selvplagiering fra 2010 med at nu skal ghetto problemerne løses i 2018. I mere end 30 år har man kendt til de sorte huller på Danmarkskortet som nu skal løses. Det er de 179 sorte huller på Borgen samt deres hær af dygtige jurister som gør alt for IKKE at løse de problemer som politikerne lever af at omtale uden at løse.

  Og juristerne kender ikke længere forskel på ret og uret, men tjener styrtende på at udvise den lille pige Im på 7 år fordi hendes far er død af kræft mens dommerne i Højesteret giver ophold til Levakovic. Det er jo uret i verdensklasse som alle andre end juristerne kan indse.

  Og når juristerne kan sagsbehandle sagerne i årevis bliver de forgyldt for deres langsomme sagsbehandling. Alle andre afkræves hurtig ekspedition, mens juristerne skynder sig langsomt i årevis. Aldrig har der været så mange jurister ansat hos myndighederne og aldrig har borgernes retssikkerhed været ringere - er der mon en sammenhæng? Aldrig har juristernes sagsbehandlingstider været længere selvom der aldrig har været så mange ansatte jurister - er der mon en sammenhæng? Aldrig har der været så mange "informationsmedarbejdere" i det offentlige og aldrig er vi blevet fyldt med så meget løgn og bedrag. 55 jurister sidder der på Borgen og de beskytter det juridiske broderskab som endda lader bandeadvokaterne dele huer og trøjer med advokatlogo på ud til bande kriminelle i fængslerne fordi banderne er advokaternes guldfugle som får salærerne betalt af statskassen. Dommerstanden godkender mod betaling af 465.250 kroner at kron-juristerne kan bruge lyst- og nød-løgn overfor Folketinget og borgerne.

  Erasmus Montanus typerne har skabt et paradis for juristerne, men et mareridt for borgerne.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  Alle evner og kompetencer i spil....

  Kære Erik Nørgård.
  Tror faktisk, at vi grundlæggende er meget enige, - også med Filip Steffensens grundudgangspunkt i "Det overuddannele Samfund". Med "overuddannede" mener de akademikere med lange boglige uddannelser.
  Men sådan set er det ikke akademikernes skyld. "Det er samfundets skyld", som der synges. Både politisk og hos ganske almindelige mennesker har det i mange år været en almindelig, indgroet forståelse, at kunne ens børn komme på gymnasiet, så var deres fremtid næsten sikret.....
  ....Og det er DER, 'hunden ligger begravet'.
  Min "kæphest" er, at kunne man for alvor forstå Howard Gardner og hans teorier om "De mange intelligenser" (prøv at Google ham på f.eks. www.apro-kom.dk/cm186 ), så ville en langt mere formålstjenlig uddannelsespolitik kunne tilrettelægges. Man kan nemlig sagtens være intelligent på andre områder end lige på de boglige.
  Tænker ofte på en elev, jeg mødte til et elevjubilæum. I 10. klasse var han ved at falde ned ad stolen, når der skulle læses digte, noveller og skrives stile. Han var meget velopdraget, men blev meget kropsurolig. Lavede en stille aftale med ham om, at når han fik det sådan, måtte han gerne liste ud og løbe tre gange rundt om skolen. DET gjorde han. Til gengæld var han dygtig socialt og altid forrest, når noget skulle praktisk organiseres og ordnes. Han har i dag et stort entreprenørfirma. Han fortalte, at han tit havde tænkt på, at jeg engang havde foreslået ham en håndværkeruddannelse, fordi han var god til det og det."For f..... H !! Du kan jo," havde jeg heldigvis fået sagt til ham !!!
  Tænk, hvis han var blevet presset i gymnasiet. Måske havde han sneget sig igennem med huen i behold, Men hvad så? Han havde højst sandsynligt ikke fået brugt sine gode manuelle, organisatoriske og interpersonelle evner på samme måde. Han var idérig, skulle røre ved tingene og være i bevægelse. Havde brug for, at der skete noget.
  Det er bla. det, jeg mener, når jeg skriver, at der er brug for talenter og intelligenser på mange forskellige fagområder i vores samfund..... herunder absolut også lysten til selvstændigt iværksætteri.
  ....
  Vi må ikke omsorgssvigte de unge (og os selv) ved at presse dem ind i uddannelser, de ikke har evner og derfor lyst til...og uddannelser, som samfundet i sidste ende ikke har mest brug for.
  Balancen må simpelthen genopfindes


 • Anmeld

  Stig

  Alle siger det i den gode tro, at en boglig uddannelse er den sikre vej til beskæftigelse og en høj indkomst

  Måske - men desværre sjældent vejen til sund fornuft.

 • Anmeld

  Jakob Thulesen Dahl · rektor, Skanderborg Gymnasium

  Virkeligheden siger bare noget andet

  Jeg synes at den kritik der her fremføres mangler forståelsen for hvad der driver samfund og hvad der driver menneskers valg af uddannelse og efterfølgende job. Det er jo ikke den enkeltes "skyld" at der igennem hele historien er blevet givet højere lønninger, flere og bedre privilegier, bedre adgang til mad og sundhed etc til mennesker med uddannelse. Og ja der er en lang række uretfærdigheder i det og ja der kan være en lang række eksempler på at enkeltindivider klarer sig fint uden. Men helt generelt er der sammenhæng mellem uddannelse og løn, sundhed, livslængde, politisk indflydelse etc.
  Og samlet set - globalt - er højtuddannede samfund altid rigere end lavere-uddannede.
  Så er det da ikke underligt, at vi alle sammen går efter at få længere uddannelser hvis vi kan - og at vi som samfund har skubbet så hårdt på.
  Hvis man skulle forstille sig det anderledes så skal der jo ske noget revolutionerende i forhold til primært løndannelse. Så skulle vi begynde at sætte lønningerne gevaldigt op nogen steder og ned andre steder. Udfordringen i det er selvfølgelig om værdiforøgelsen i en virksomhed ved ansættelse af en person med lang uddannelse er højere end ved ansættelse af person med kort uddannelse. Lønnen vil vel helt naturligt afspejle denne værdiforøgelse (eller mangel på samme) og derfor vil lønnen givetvis igen følge det gammelkendte mønster.
  Det sidste blev voldsomt bekræftet af DI der i sidste uge gik ud og sagde at lavtlønsområderne på det offentlige arbejdsmarked på ingen måde må hæves da det vil ligge pres på de tilsvarende lavest lønnede i det private (områder betjent af mennesker med korte uddannelser)
  Så kan I diskutere evner og at uddannelserne bliver devalueret og at det ville være meget bedre for nogen ikke at skulle kæmpe sig igennem uddannelse; men alternativet er der bare ikke. Der er INGEN der i mængder ansætter unge fra 9. klasse (eller før hvis det var bedre) og giver dem et levebrød og der er ingen der for alvor kan sætte noget i stedet for vidensbaserede virksomheders større økonomiske gevinst og bidrag. Den dag I kan finde det så vil jeg tro at der kan ske noget andet.
  Det løser ikke vores problemer med unge der ville få mere ud af en anden ungdomsuddannelses-struktur - og det kommer vi til at se på - men det vil blive mere uddannelse vi kommer til at opfinde - ikke mindre.
  god debat og godt nytår :)

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At sætte skabte resultater over akademiske grader.....

  ....mærkeligt som der konstant er problemer med IT systemerne som de dygtige akademikere hos myndighederne sætter i gang. Mærkeligt som der konstant ansættes jurister hos myndighederne og at sagsbehandlingstiderne så stiger. Mærkeligt som specielt de dygtige akademikere hos myndighederne formår at malke de offentlige kasser ved at hæve fratrædelsesgodtgørelser uden at fratræde. Mærkeligt som de offentlige myndigheder har måtte opsuge oceaner af akademikere som der væltes ud hvert pr. I dag skal man jo have en studentereksamen for at få offentlig ansættelse og HK uddannede er ikke længere godt nok som sagsbehandlere. Akademikerne har skabt deres eget hof.

  Det akademiske broderskab har forstået at blive et problem for samfundet med deres overuddannelse og der er grænser for hvor mange der har læst oldgræsk, finsk, afrikanske forhold eller ballethistorie som samfundet har brug for. Til gengæld har den akademiske uddannelsessektor formået at uddanne oceaner af akademikere som ingen har brug for, men for lidt læger og ingeniører.

  Det akademiske broderskab kan slet ikke se det blot er en ny omgang Erasmus Montanus som bliver til Kejserens Nye Klæder. Vi som skaber arbejdspladser i private virksomheder uden den akademiske baggrund mærker tydeligt at akademikerne i det offentlige slet ikke fatter de er til for borgerne og samfundet. Akademikerne er blevet en belastning for det danske samfund og som vi gentagne gange ser kender mange af dem ikke forskel på dit og mit, ret og uret. Ganske som ledelsen på universiteterne.

  Hvorfor søger akademikerne helst livslange stillinger i det offentlige i stedet for at skabe virksomheder med eksport og arbejdspladser i private virksomheder. Mange af verdens største IT virksomheder er skabt af studerende som sprang fra studierne og skabte disse virksomheder. Dem som blev færdige med deres uddannelser blev så offentlige ansatte i alt for mange tilfælde fordi det akademiske broderskab skaber jobs hos myndighederne som der ikke er brug for. I virksomhederne bliver målrettet indsats og resultater sat højt og i det akademiske miljø betyder det intet.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Mulighed for uddannelse livet igennem

  Sidder her, to halvgamle, der var unge i 60'erne.
  Den ene:
  Forældre:arbejdsmand og rengøringsdame. Realeksamen med tg+ i matematik. Stavede som en brækket arm. Blev udlært smed. Læste videre på teknikum. Ingeniør. Underviste senere selv på teknikum.
  Den anden:
  Forældre: håndværksmester og hjemmegående husmor. Realeksamen med tg i matematik og høje karakterer i sprog. 2 år 'i huset'. Læreruddannelse. Senere videregående uddannelse i psykologi på DPU sideløbende med lærerjobbet. Afdelingsleder på støttecenter på stor, tresporet skole.
  Set i bakspejlet var vi begge meget umodne, da vi forlod folkeskolen. Men vi blev bakket op hjemmefra og ikke mindst af uddannelsessystemets muligheder, så vi kunne tage det næste trin ad uddannelsesvejen hver gang vi var klar.
  Begge har knoklet mange år på arbejdsmarkedet i efterhånden gode jobs, så vi kunne sørge for, at børnene har fået den bedste arv, man kan give dem: Gode, meget forskellige uddannelser og gode jobs, som de hver især magter og er rigtigt glade for.
  Løn er godt, men at være kommet på den rette hylde er det allerbedste.


 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Respekt for dem som startede som håndværker og senere tog en teknikum uddannelse.....

  ....vi er mange som var træt af skolen og havde lyst til at komme i gang med noget "brugbart". Det er min erfaring, at mange lærer mere når de får de praktiske opgaver som skal løses og at erfaring giver lyst til mere viden. Jeg kender flere som ikke var boglige dygtige, men som blev dygtige håndværkere som efterfølgende fik kompetencer som de næppe havde forstillet sig tidligere i livet. Vi som skaber virksomheder med ansatte er tit mere praktiske grise som løser opgaven fordi vi kender til hvad som virker i modsætning til dem som har alle de fine teorier som de ikke magter at få omsat til brugbare løsninger.

  Det er desværre min erfaring, at mange akademikere, som ikke har erhvervserfaring, er typer som opfører sig som Erasmus Montanus og som ser ned på dem som bevisligt har skabt brugbare resultater. Det er også mit indtryk at mange akademikere har en alt for bred uddannelse hvor de lærer alt for meget som de aldrig får brug for.

  Jeg kan godt more mig over at store multinationale selskaber indgår store IT udviklingskontrakter med offentlige myndigheder som koster spidsen af en jetjager og som aldrig bliver til færdige produkter, men når disse store multinationale selskaber skal have udviklet egne IT systemer som virker kommer til os små selskaber som løser opgaven til tiden og prisen.

  Myndighedernes Erasmus Montanus typer gentager deres inkompetence gang på gang og det koster milliarder fordi de vil have de vanlige store drenge som ikke magter opgaven til, at udføre opgaven som aldrig bliver løst. Myndighederne gentager deres fejl mens vi andre løser opgaverne.

  De overuddannede er så kloge at de kan forpurre selv de mest simple IT opgaver som vi andre kunne løse for 10 millioner og som genierne bruger over 100 millioner på, uden at løse opgaven. Men de overuddannede har magten og akademikerne gentager deres fejl i en uendelighed. Akademikerne på Borgen som har ringe eller ingen erhvervserfaring sætter akademisk overuddannelse over brugbare løsninger.

  Jeg ønskede ikke Erasmus Montantus typerne på projekterne, men folk som bevisligt kunne løse opgaven - noget som akademikerne sjældent lægger vægt på. Det er jo de samme IT leverandører som hver gang tjener kassen på at svigte i store IT projekter til myndighedernes overuddannede som ikke magter at løse opgaven. Det er blevet en gentagelse af Kejserens Nye Klæder som akademikerne opfører gang på gang.

  En smed med en teknikum uddannelse er efter min mening lagt mere værd for erhvervslivet end de Erasmus Montanus typer som myndighederne foretrækker. Men der skal være plads til alle som magter at løse opgaven - dem som ikke magter opgaven skal naturligvis ud igen, men det sker sjældent hos myndighederne. De overuddannede får en ny chance for at skabe nye milliontab hos myndighederne.

  Jeg fremlagde ikke store beskrivelser af mine ansattes kvalifikationer , men bad kunderne ringe til ALLE mine tidligere kunder for at høre om hvordan vi have løst opgaverne for dem. Som jeg sagde til kunderne er det ganske simpelt også med IT projekter - man skal beskrive opgaven og løse opgaven. Det hjælper jo ikke at bygge en bil hvis det er en bus som kunden skal bruge for at løse opgaven. Og så gælder det samme råd for både kunder og leverandører - man skal aldrig gå tilbage til en fuser. Dette råd som myndighederne giver borgerne til nytårsaften burde de selv efterleve når de vælger IT leverandør. Godt nytår.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer.

  Både den praktiske og den teoretiske viden og indsigt.

  Rolf Nielsen.
  Er grundlæggende helt enig med dig.
  Man skal tilgodese og stimulere alle de forhåndenværende kompetencer, der er til rådighed i ungdommen.
  Det er simpelthen at føre de unge på vildspor, hvis man anviser dem, at det eneste, der dur er en boglig, højere uddannelse. Når de har gennemført den og ikke kan få job,....så kan de ikke gå tilbage til fuseren.
  Man skal værdsætte og stimulere de mange intelligenser og give muligheder for udvikling livet igennem....efterhånden, som man finder ud af, hvor ens stærke sider er...og hvad de kan bruges til.
  Da min mand som nyuddannet ingeniør en dag kom hjem fra et stort hospitalsbyggeri, sagde han: "Jeg er f... glad for, jeg er smed". Hans kollega, der var gået akademikervejen som ingeniør kunne simpelthen ikke få samarbejdet med håndværkerne til at fungere, selv om han var et positivt menneske. Min mand, kunne som smed drøfte det håndværksmæssige jævnbyrdigt med håndværkerne...og han forstod og kunne tale samme sprog.
  Vores ene datter er arkitekt og samarbejder derfor med mange håndværkere. Tror, at når samarbejdet for hende går så godt, så er det, fordi hun har fået sproget, respekten og tankesættet med sig fra barnsben. Hun drøfter med dem. lytter og har stor respekt for deres viden og faglige kunnen. Så opstår gensidigheden i samarbejdet.
  At jeg tog en videregående uddannelse i psykologi var nærliggende, når interessen var at arbejde med børn, der havde særlige eller specifikke vanskeligheder og udfordringer. MEN sideløbende lærte jeg utroligt meget af de forskellige medarbejdergrupper, der på forskellig måde greb tingene iderigt og holdningsmæssigt meget validt an i arbejdet med vores anden datter, der er svært handicappet. Praktiske, fagligt stærke angrebsvinkler, der var særdeles brugbare indenfor mit eget arbejdsfelt.
  En af vores gode venner er advokat. Han kommer til skade, hvis han skal klippe hæk, hvilket han nødigt gør. Men han har udover sine stærke boglige kompetencer stærke sociale og interpersonelle kompetencer og har evnen til at lytte accepterende og tænke meget rationelt. Helt nødvendigt for ham, hvis han skal have kunder i butikken.
  Så tænker: Det gælder også om at animere de unge mennesker til at være åbne, rummelige og nysgerrige, så de hele tiden kan lære og suge til sig fra andre fagområder.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Kan kun bifalde at vi skal have respekt for hinanden såfremt man kan skabe løsninger.....

  .....og praktisk baggrund er absolut ikke at foragte. Det er resultaterne som tæller. Desværre er effekten af specielt de mange jurister hos myndighederne mere skadeligt end gavnligt for samfundet fordi det vælter ud med nye regler og love som kun gavner det juridiske broderskab.

  Men jeg kan som IT mand blive forarget over at de utallige skandaler som myndighedernes akademikere får lov at påføre samfundet i en uendelighed. Det siger noget om hvor slemt det står til med kompetencen hos myndighederne.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  " Vi drøfter ikke hvad som helst med hvem som helst"

  ...har vores Udlændinge- og integrationsminister smilende og med fast stemme udtalt.
  Tja. Hvis respekten for hinanden udebliver, så bliver det vanskeligt at skabe gode løsninger,.... og så har jeg i hvert fald som vælger svært ved at bevare tilliden.
  Det indkaldte samråd om den seneste sag vil forhåbentligt belyse, hvad der er op og ned i den seneste sag.
  I hvert fald er det ikke den taktik, vi skal lære de unge, når de skal klare samarbejdsrelationer og løse udfordringer på arbejdsmarkedet i deres voksenliv.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ..At drøfte og at udveksle viden....

  Tja, i min optik viste samrådet, en markant problematik:
  Hvis man ikke som leder respekterer og inddrager andres viden og indsigt i sit lederskab, så bliver det vanskeligt at skabe de rigtige, gode og holdbare løsninger.
  ....At gøre medarbejderne ansvarlige for sin egen taktik er en mærkværdig ledelsesform....

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Om det er rød eller blå stue som uddanner for mange akademikere....

  ..i oldgræsk, finsk, ballethistorie eller afrikanske forhold gør ingen forskel. Det vælter ud med DJØF typer selvom både rød og blå stue lover færre ansatte fra DJØF hos myndighederne sker det modsatte. Aldrig har der været så mange DJØF ansatte hos myndighederne og aldrig har sagsbehandlingstiderne været længere. Aldrig har der været så mange "informationsmedarbejdere" hos myndighederne og aldrig har troværdigheden været lavere. Til gengæld mangler der læger over hele landet og aldrig har man uddannet så mange læger som rejser hjem efter gratis uddannelse i Danmark. Studielån kan Danmark blot beholde som tak for SU og gratis uddannelse. Aldrig har det været så hjernedødt som nu. Det er et narrespil som den politiske elite opfører hvor domstolene udviser små piger på 7 år og Højesteret giver ophold til Levakovic og nægter at udlevere dømte menneskesmuglere til straf i Rumænien fordi cellerne er for små og grå. Samtidig instruerer anklagemyndigheden politividne i hvad de skal sige i retten og en dommer roser vidnerne for deres forklaringer. Det er et overuddannet regime som er råddent og som kun tænker på sig selv - ganske som den politiske elite i både rød og blå stue. Om det er blå eller rød stues politiske adel som skamrider samfundet gør ingen forskel. De var alle enige om at give sig selv 40 % mere i partistøtte så de kunne sikre genvalg. Og mon ikke vi stemmer på mere af det samme igen.