DEG til politikerne: Hold nu fast i at fjerne omprioriteringsbidraget

DEBAT: Det er godt, at – sikkert – kommende regeringspartier vil fjerne omprioriteringsbidraget. Opfordringen lyder nu: Hold fast, og før pengene tilbage i form af taxametre, skriver Ole Heinager fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG).

Af Ole Heinager
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier − Lederne

Den årlige toprocentsbesparelse har kostet dyrt på både det almene (stx) og de erhvervsrettede gymnasieuddannelser (hhx og htx).

I første omgang sparede vi på alle de perifere omkostninger som vedligehold, rengøring og administration, men nu rammer sparekravene også kerneydelsen – nemlig undervisningen og uddannelsen af de unge.

Det lykkedes os at få fjernet omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne (eud) i efteråret, nu er det gymnasieuddannelsernes tur.

Hold fast i løfterne
Vi er derfor meget glade for, at det nu ser ud til, at flere og flere partier tilslutter sig valgløftet om at fjerne omprioriteringsbidraget på hele uddannelsesområdet.

Hold nu fast i jeres valgløfter, og afskaf det forhadte omprioriteringsbidrag.

Hvis ikke det sker, bliver det næste nemlig, at vi skal skære dybt i uddannelsernes kerneydelse – undervisningen, hvorved kvaliteten vil forringes.

Der er evidens for, at det er i relationen mellem lærer og elev, at kvaliteten skabes; og relationer kan hverken digitaliseres, omprioriteres eller effektiviseres.

De kan kun udvikles eller det modsatte − forringes − når vores uddannelser bliver klemt på økonomien.

Kvaliteten skal sikres
Men ét er at få fjernet omprioriteringsbidraget, noget andet er, hvordan omprioriteringsmidlerne bliver ført tilbage til sektoren.

Når midlerne skal tilbageføres til os, skal de ske på taxametrene, og ikke via tilfældige puljer, der tilgodeser de politiske strømninger, der nu må have vind i sejlene på et givent tidspunkt.

Det er kun via en tilbageførelse på taxametrene, vi får mulighed for at prioritere undervisning − konkret ved at give lærerne bedre muligheder for at give feedback til den enkelte elev, være til stede i klassen, udvikle undervisningen og derved løfte kvaliteten.

I Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier ser vi med stor alvor på enhver forringelse i kvaliteten i undervisningen og appellerer derfor til, at de kommende folkevalgte holder fast i løftet om at fjerne omprioriteringsbidraget, sætter en ny kurs og investerer i uddannelse.

Vi har ikke råd til at spare
Uddannelse er ikke en omkostning her og nu, men en investering i fremtiden − en investering i velfærd og vækst for os alle.

Alle gymnasieuddannelser er en fødekilde til de videregående uddannelser, som igen skaber udvikling og forskning og genererer ny viden og nye virksomheder.

Det lyder let som en floskel, men vi har ganske enkelt ikke råd til at spare på kvaliteten på vores ungdomsuddannelser – kvalitetsforringelser i gymnasieuddannelserne spreder sig som ringe op gennem de videregående uddannelser og skaber i sidste ende forringede muligheder for Danmarks konkurrencedygtighed.

Forrige artikel Debat: Drop præstationskultur og giv plads til dannelse i folkeskolen Debat: Drop præstationskultur og giv plads til dannelse i folkeskolen Næste artikel SF: Skru ned for mængden af karakterer SF: Skru ned for mængden af karakterer