Erhvervsskoler: Elev- og lærlingepakke skal sikre elevernes praktikmuligheder

DEBAT: Der er brug for en elev- og lærlingepakke, der sikrer de elever, der står midt i eller overfor praktikken. Vi skal give mulighed for at forlænge grundforløb og give økonomisk kompensation til virksomheder, der tager lærlinge, skriver Ole Heinager.

Af Ole Heinager
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L)

Selvom mange begynder at vende tilbage til hverdagen, er der ingen tvivl om, at som verden ser ud lige nu, så har vi endnu ikke set de fulde konsekvenser af coronakrisen.

Det er først de kommende måneder, at vi vil se, hvilken betydning krisen har for sektorer som detail, gastronomi, byggeri, transport, industri og så videre – sektorer, som har direkte indflydelse på antallet af praktikpladser for erhvervsuddannelserne.

Ved finanskrisen i 2008 så vi på cirka 3 måneder et fald i indgåede uddannelsesaftaler på 30 procent. Coronakrisen kan ramme væsentligt hårdere. Vi ved det ikke endnu, men vi bør have værktøjerne klar.

Kloge beslutninger skal træffes nu
Der er behov for, at arbejdsmarkedets parter, politikere og erhvervsskoler sætter sig sammen og finder ud af, hvordan vi bedst muligt kan sikre de elever, der skulle miste deres praktikplads som følge af krisen, samt de 14.500 elever, der lige om lidt afslutter grundforløbet og skal bruge en praktikplads for at komme videre med deres uddannelse.

For er der praktikpladser for dem alle at få? Det tvivler vi desværre stærkt på.

Det er klart, at intet skal forjages. Der skal tænkes klogt, således at det fortsat vil være attraktivt at tage en erhvervsuddannelse – både for de helt unge og de unge voksne, som måske med en studentereksamen i rygsækken endnu ikke har besluttet sig for en kompetencegivende uddannelse.

Et katalog af muligheder
Med genopretningspakker som eksempelvis renovering af almennyttige boliger, en aftalt Femern-forbindelse og politiske målsætninger om, at der skal sættes fart på den grønne omstilling, så bliver der rift om de faglærte.

Incitamentet for at gå den faglærte vej skal fastholdes og styrkes.

Derfor foreslår Danske Erhvervsskoler og Gymnasier – Lederne at regeringen laver en elev- og lærlingepakke, som kan bestå af en række forskellige tiltag. Vi har udarbejdet et katalog af muligheder, der kan bringes i spil.

Vi mener, at der skal en kombination af muligheder til, så vi er sikre på, at der sættes ind over for så mange elever og brancher som muligt. Nogle af forslagene skal gælde i 2020, mens andre bør række længere ud i fremtiden.

Mulighed for at forlænge grundforløb
Et af vores forslag går på, at man tildeler eleverne et ekstra klip med adgang til et ekstra forsøg på grundforløbet, så der bliver mulighed for at skifte til en uddannelse med bedre praktikmuligheder. I dag har man tre forsøg til en erhvervsuddannelse og det vil sende et stærkt signal, at man ikke ”spilder” et af disse klip på at vælge et nyt grundforløb.

Et andet forslag går på, at der gives mulighed for individuelt at forlænge grundforløb 2 for de elever, som skolen vurderer, har brug for det i forhold til at kunne honorere overgangskravene til hovedforløbet.

Det vil også give eleverne mere tid til at søge praktikplads og det vil nedsætte presset i forhold til, at der er 14.500 der til sommer skal have en praktikplads samtidig.

Derudover foreslår vi også, at skolepraktikken ses som et redskab til at fastholde elever i deres uddannelsesforløb, indtil eleven får tilbudt en praktikaftale.

Tanken er ikke, at det skal være mere attraktivt at gå i skolepraktik end at få en reel læreplads, men for at sikre, at skolepraktikperioden bruges mest hensigtsmæssigt og eleverne gennem skolepraktikken opretholder motivationen, så bør praktikcentrene gives flere muligheder de kommende år.

Incitamenter til praktikpladser
Et forslag til at sikre praktikpladser går på større krav til de offentlige og statslige arbejdspladser i forhold til at leve op deres lærlingeansvar, så vi får så mange praktikpladser som muligt. Her skal der også kigges indad på erhvervsskolerne, for tager vi selv alle de elever og lærlinge, vi kan?

Derudover kan økonomisk kompensationen til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, samt muligheder for at lette de administrative byrder for virksomhederne i den forbindelse, være tiltag, der kan bidrage til at øge det samlede udbud af praktikpladser.

En investering i praktikpladser og uddannelser er en investering i fremtiden.

I Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne ser vi frem til, at der kommer en plan for praktikpladsområdet.

Vi deler naturligvis gerne vores idéer og sparer med regeringen og parterne om, hvordan vi sammen kan sammensætte den mest effektive værktøjskasse til gavn for eleverne nu, og for samfundets fremtidige behov for faglært arbejdskraft.

Forrige artikel Debat: Rektorforeningens ekstreme digitaliserings-ambition vil ødelægge gymnasierne Debat: Rektorforeningens ekstreme digitaliserings-ambition vil ødelægge gymnasierne Næste artikel Forsker: Coronakrisen viser, at omsorg og hygiejne bør komme før læreplaner Forsker: Coronakrisen viser, at omsorg og hygiejne bør komme før læreplaner