Erhvervsskolerne ønsker flere på EUD og oprydning i ”kaotiske” optagelseskrav

INTERVIEW: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier vil kæmpe for, at flere vælger en EUD. Det skal ske gennem øget kendskab til EUX’en og forlængelse af kvalitetspuljen. Han opfordrer samtidig ministeren til at fortsætte sin oprydning i optagelseskravene til gymnasiet.

Deadline for den første målsætning for EUD-reformen nærmer sig med hastige skridt. Derfor vil formanden for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Ole Heinager, intensivere arbejdet med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Det skal blandt andet ske ved at øge opmærksomheden på EUX’en og få flere over 18 til at vælge en erhvervsuddannelse.

Samtidig skal undervisningsministeren fortsætte sin oprydning i optagelseskravene til gymnasiet, lyder opfordringen fra Ole Heinager i dette interview om sine vigtigste prioriteter i den kommende politiske sæson.

Hvad bliver den vigtigste prioritet for jer i den kommende politiske sæson?
”Vi har en række prioriteter. Flere skal søge erhvervsuddannelserne, EUX’en skal mere på landkortet, og de treårige gymnasiale uddannelser HHX og HTX, der blandt andet giver eleverne kompetencer inden for it, teknologi og iværksætteri, skal betragtes på lige fod med det almene gymnasium.”

Login