Forsker: Børns livsglæde skal ikke dræbes i børnehaveklassen

DEBAT: Det overdrevne fokus på små børns læring risikerer at få alvorlige konsekvenser for deres livsglæde og kreativitet. Det er tid til at indse, at beslutningen om at gøre børnehaveklassen tvungen og mere skoleagtig var forkert, skriver børneforsker Erik Sigsgaard.

Af Erik Sigsgaard
Lektor emeritus, børneforsker

Danske børn er i forvejen blandt de mest institutionaliserede i verden. Alligevel hører vi igen og igen, at der skal mere skole ind i de pædagogiske tilbud.

Som det hed for et års tid siden: Der skal ske en ”mellemrumspotentialisering”.

Nogle skolechefer forstod det straks og tog skridt til at afskaffe frikvartererne eller i det mindste implementere noget undervisning i dem, så børnene ikke spildte tiden med leg og sludren. Andre forsvarede frikvartererne som små oaser i et ellers skemalagt liv.

Bedst som man troede, det var gået i sin mor igen, dukker der nu et nyt angreb på en lille oase i børnenes liv op, nemlig de par måneder, skolebegyndere får i SFO, inden den rigtige skolegang begynder.

Hvordan er det at gå i SFO? En pædagog i børnehaveklassen fortæller: Allerede om morgenen forhandler børnene intenst om, hvem der skal lege med hvem i SFO.

Der kan de nemlig selv bestemme, om de vil lave smykker i Kristines værksted eller dit eller dat. Hvor længe, hvordan og med hvem. Ikke så underligt, for det er jo da også børnenes frie tid, de få timer der er tilbage, når skolen har taget sit.

Men nu er det så dette lille mellemrum i børnenes liv, der skal ”potentialiseres”.

Ikke i børnenes tarv
Man argumenterer for harmonisering mellem børnehave og skole: Der er for meget fri leg bag skuret i SFO, siger Stig Broström i et indlæg i Altinget.

Det ligner ikke rigtig skolen, og det gør børn urolige. Men "heldigvis" er folketinget ved at vedtage et forslag, der skal tvinge SFO'erne til enten at gøre som i børnehaven med læreplaner og målstyring eller som i skolen med endnu mere styring.

For børnenes skyld, siger han sørme. Mon dog?

Danske børns leg er på grund af den voldsomme institutionalisering i det hele taget stærkt truet.

Og dermed børnenes glæde ved sig selv og livet, deres eksperimenteren, deres kreativitet, deres sprog og deres selvregulering.

Som en 7-årig sagde om at gå i skole: ”De laver timer hele tiden!”

Skal SFO nu også til at lave timer hele tiden, så børnene vænner sig til deres skæbne?

Hvad med at se lidt anderledes på det?

Spild af tid at terpe bogstaver
Man kan se ugerne i SFO før skolestarten som børnenes sidste chance for at lege løs og for selv at bestemme, hvad de vil lave, hvor og hvornår - inden 10 år på skolebænken går i gang.

Man kunne også indse, at beslutningen om at gøre børnehaveklassen tvungen og mere skoleagtig var forkert. Og lade forældre og børn frit bestemme om barnet skal blive et år mere i børnehaven - og blive rigtig klar til skolen.

Det ville spare børnene for mange tidlige nederlag. Og kommunerne for store udgifter til behandling af de skader, der rammer en del børn på grund af for tidlig skolestart.

Hver uge går der besked ud til forældre om, at man nu i børnehaveklassen er nået til bogstaverne M, N og O.

Forældrene bedes om på legende vis at arbejde med disse bogstaver i den beskedne tid, de har med deres børn i dagligdagen. Ville folketinget gøre noget for børnene, så afskolificer børnehaveklasserne!

Det er spild af tid at terpe bogstaver. Ja, det kan skade børns udvikling af læsningen og læselysten.

Og forældre og børn har vigtigere ting at drøfte over maden.

En børnehaveklasseleder i Sæby sagde for mange år siden: Et godt år er et år, hvor børnene har leget ude og klatret i træer næsten hele tiden.

Jeg håber, de stadig gør sådan i Sæby, men jeg har ikke turdet tage derop og se efter i samfulde 25 år. Jeg er for bange.

Forrige artikel Debat: Gymnasietiden skal ikke handle om taktiske valg af fag og niveauer Debat: Gymnasietiden skal ikke handle om taktiske valg af fag og niveauer Næste artikel KL: Vi måler ikke bare for at måle KL: Vi måler ikke bare for at måle
 • Anmeld

  Lars Vestergaard

  gid medlemmerne af Folketinget lyttede til Sigsgaard

  gid medlemmerne af Folketinget lyttede til Erik Sigsgaard.
  alt handler i disse tider om nedskæringer, tvang og straf.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Små børn skal heller ikke fyldes med terror og ligegyldighed

  for andre mennesker hver fredag.
  mvh

 • Anmeld

  Jesper Pedersen · Selvstændig

  Interessant vinkel, der klart bør tages til overvejelse

  Et perspektiv, som byder op til en velfortjent diskussion. Børn er omfattet af et samfund med forventninger til deres præstation, og ikke på innovative evner, som et barn burde skabe på egen hånd i denne alder. Dette er en skam, og særligt i gymnasiet skabes et samfundsmæssigt pres på de unge, hvilke kan have sine spor på fremtiden. Et emne der fylder for lidt, og tak for denne indgangsvinkel til problemet!

  Mvh
  Jesper Pedersen
  Designer ved https://tag-tips.dk/

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Seriøst mine indlæg er fjernet!


  Hvorfor?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Det er grotesk at indlæg med seriøst relevant indhold fjernes!


  ??????????

  Er det efter Sigsgårds ønske?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Nu ligger jeg det op igen og ser om den vilkårlige censuren rammer igen!

  Menneskeheden må komme frem til at legen i sig selv har et formål,

  i sig selv har sin egen virkning og bestemmelse og mål.

  Legedriften er i sig selv sin egen højeste potens.

  Som ligger hinsides og rækker langt ud over dualismens tanke og fornufts mål,

  i en selvproducerende drift, der udelukker ydre tvang og som forudsætter en forlangen af frihed.


  Som Schiller har skrevet i

  An der Freude ( Beethoven 9):

  Froh, wie seine Sonnen fliegen
  Durch des Himmels prächt'gen Plan
  Laufet, Brüder, eure Bahn,
  Freudig, wie ein Held zum siegen.


  Lykke, som når hans Sole flyver
  Gennem Himlens prægtige Veje,
  Fuldfør , Brødre, jeres Skæbneveje
  Lykkelig, som en helt på vej til sejr.


  Det er mellemrumspotentialisering i en i frihed skabt selvproduktion.!


  Og ikke en pseudotvangsmisforståetlegitimerende industritenificeret tvangsfornuft intellektualiseret naturnødvendig pædagogiskfælde producerende uselvstændigt hurigt sklerotiserende menneskerobotter, der forlængede arme for en teknik, de ikke selv længere kan afvise eller forme, men underlægges.

  I fremtiden bliver det vigtigste igen at gøre teknikken arbejdsløs.

  Det kræver mennesker, der igen kan overskue at have sin egen frihed og evnen til at forme sit liv frit uden at friheden bruges egoistisk til at slavegøre sine brødre.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  "Ville folketinget gøre noget for børnene, så afskolificer børnehaveklasserne!"

  LEGEDRIFTEN ses somfarlig og kaldes unyttig:
  Målet er ikke længere at mennesker skal være "mennesker", ej heller være frie via uddannelsessystemet- kun "redskaber" i et system af abstakt tænkning: og naturnødvendighed:

  Man ser ikke GLÆDEN, som "nyttig", kun fornuften- det rationelle og det naturnødvendige:


  Schillers, denne bærer af johannes sjæl, måske vigtigste bedrift var at pege på at der mellem fornuftsdriften og naturdriften,- mellem tanke-intellektet og den naturnødvendige viljesdrift fandtes LEGE-driften (SpielTrieb), den drift hvor føleleserne kommer til udfoldelse i den rette balance og ikke er undertrykt, som ved fornuftsdriften og "over"-udtrykt på en anarkistisk egoistisk måde ved naturdriften.

  Ved legedriften kommer følelseslivet i balance idet sociale liv uden at der drives rovdrift på det eller det undertrykkes.

  Glæden ved livet opleves på en ren og uspoleret måde og åmålelige og umådelige kompetencer fremelskes i Legedriften til brug fog for det enkelte individ og samfundet.


  Fra Schillers 11 brev Über die ästhetische Erziehung des Menschen:

  „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“


  "Mennesket leger kun hvor han er i ordets fulde betydning er menenske og han er kun da fuldstændig menneske, når han leger."

  21 brev:

  Mennesket skal løsne sig fra kroppens( arvelighedens) skæbne såvel som fra ånedns for at nå en tilstand af "bestemmelsesløshed", hvor skæbnen ikke er fastlagt.
  Skønhed eller "æstetisk kultur" er ikke øremærket, finder ingen sandhed eller opfylder opgaver, men hjælper mennesket med værdighed, som gør det muligt for ham at opnå personlig frihed. Dette er det højeste gode, der kan ske for mennesker.

  Så kommer mennesket i en "æstetisk" tilstand hvor mennesker er bevægelige og nemt kan skifte fra "ro til bevægelse", "fra alvor til leg",
  fra eftergivenhed til modstend-stå fast, fra abstrakt tænkning til anskuelse og intuition, hvor mennesket ikke træder ind i en afhængighed af sine kræfter, men kan erfare og nærme sig sine kræfter bedst muligt i frihed.

  24 brev:

  Schiller navngiver tre på hinanden følgende stadier af menneskelig udvikling: a) "fysisk tilstand", hvor han er udleveret til naturens kræfter, b) "æstetiske tilstand", hvor han er fri for naturens kraft og ( c) den "moralske stat", hvor han behersker naturen.
  Mennesket må ikke kun undslippe sin "dyriske tilstand" på vej til "lykke", men også "fornuften", fordi selv en lille smule fornuft let lader sig narre af det sanselige, som forfører mennesket til at handle egoistisk og kun kender at handle til "egen fordel" til fordel for det sanselige

  27 brev konklusion:
  Skønheden får her en " sjælelig karakter", der bringer "harmoni i samfundet", fordi det skaber harmoni i individet.
  Ved at leve i hengivenhed i en "æstetisk stat", vil al "livegenhed" forsvinde og alle folk i staten vilt være frie borgere med lige rettigheder.

  I GLÆDE OG lYKKE..

  Der findes alleredeen FORMULERET OG PRAKTISERET pædagogik, der er udgået fra Schillers filosofi, men den er outkastet og nærmest unævnelig !