Forsker: Vi mangler viden, før vi kan lempe restriktioner i dagtilbud og skoler

CORONA: Selvom tal fra både Danmark og udlandet viser, at børn smitter og smittes mindre, er det fornuftigt at fastholde retningslinjerne for skoler og dagtilbud, mener ekspert. Mere håndfast viden kan føre til fremtidige lempelser af restriktionerne.

Flere studier peger på, at børn både smitter og smittes i mindre grad end voksne. Men vi ved det reelt set ikke. Og indtil vi har den afgørende viden, er det fornuftigt at holde fast i de retningslinjer, der er sat op for børnene i landets skoler og dagtilbud.

Sådan lyder budskabet fra Thea Kølsen Fischer, der er forskningschef på Nordsjællands Hospital og professor på Syddansk Universitet med ekspertise i virus og epidemier.

”Så længe vi ikke har forstået børnenes rolle i pandemien til fulde, så vil man til enhver tid hellere gå med livrem og seler. Hellere det end at basere sine retningslinjer på nogle antagelser, der er for lette, så vi risikerer en uheldig effekt, der ellers kunne være undgået,” siger Thea Kølsen Fischer.

Login