Forstander: Ophæv aldersgrænsebommen på AVU

DEBAT: De første år med FGU har afsløret, at konceptet ikke virker i en nuanceret og mangfoldig virkelighed. Vi kan se, at en del unge kommer til at sidde fast i uddannelsessystemet, fordi FGU ikke er løsningen for alle, skriver Peter Vestergaard.

Af Peter Vestergaard
Forstander HF & VUC FYN Viften

Med oprettelse af aldersgrænse-bommen i 2019, hvor man skal være 25 år for at blive optaget på AVU (almen voksen uddannelse) frarøver vi en del unge under 25 år muligheden for at komme hurtigt videre i deres uddannelsesforløb.

På HF & VUC FYN oplever vi ugentligt unge kursister, som hurtigt gerne vil tage nogle AVU-fag for at komme videre på en erhvervsuddannelse eller på hf-enkeltfag. Men vi er nødt til at afvise dem, da de skal via FGU for at komme videre.

Mange modne unge kan slet ikke se sig selv på FGU med den mangfoldige målgruppe, som FGU skal rumme, herunder meget unge elever, som kommer direkte fra 9. klasse eller 10. klasse.

Unge fratages et reelt valg
Det første år med FGU og dannelsen af den ”tredje” ungdomsuddannelse for vores unge har afsløret, at konceptet med at strømline uddannelsesvejen ikke virker i en nuanceret og mangfoldig virkelighed.

Vi kan se, at en del unge kommer til at sidde fast i uddannelsessystemet, fordi FGU ikke er løsningen for alle. ”One size fits all”-tankegangen har historisk aldrig virket, hverken i det danske eller øvrige europæiske uddannelsessystemer. Der er brug for nuancerede løsninger for at hjælpe flest mulige unge videre i livet.

Fortvivlede unge hos studievejlederne
For nylig afviste vi en ung mor på 24 år med 2 børn, som absolut ikke kunne se sig selv på FGU. Hun havde håbet, at hun via VUC’s voksenmiljø hurtigt kunne komme videre med sine uddannelsesdrømme. Aldersbommen var lukket og hun gik fortvivlet fra vores studievejledning.

Vi måtte ligeledes afvise en ung mand på 23 år og han vil nu hutle sig igennem livet med småjobs indtil han fylder 25 og får mulighed for selv at vælge sin vej videre.

Listen med fortvivlede kursister er lang og ingen forstår aldersgrænsebommen.

Giv den kommunale unge-enhed en bredere vifte
Det er svært at forklare og ikke mindst forstå, hvorfor den kommunale ungeenhed ikke kan få AVU på VUC med i deres værktøjskasse, og henvise de målrettede kursister til AVU.

Nogle vil påpege, at der vil være en finansieringsudfordring, men det behøver ikke være så svært. Den kommunale medfinansiering kan blot være den samme, uanset valg af FGU eller AVU.

Samtidig kan vi på VUC være med til at løse en række af de andre udfordringer, som forskellige FGU-direktører påpeger. Målgruppen til FGU er blevet for mangfoldig og udfordrer i den grad FGU. Det kan til dels afhjælpes med, at VUC igen får lov til at løse opgaven med AVU-kursister under 25 år, som vi havde god succes med før FGU-reformen.

Billig løsning
En anden udfordring som bliver påpeget, er den manglende finansiering af FGU. Èn AVU-kursist er billigere end én FGU-kursist, så her kan der samfundsmæssigt spares penge.

En tredje udfordring som FGU-sektoren påpeger er den mangelfulde bygningsmasse, det vil sige nye offentlige investeringer i skolebyggerier, samtidig med at andre skoler lukker eller står halvtomme.

Ved indgåelse af FGU-aftalen lød det fra flere af aftalepartierne, at reformen ikke måtte betyde flere skole-byggerier. Der er nu ved at ske det stik modsatte.

I min optik er løsningen lige for; Giv de professionelle og dygtige medarbejdere i KUI en bredere palet at vælge fra, til gavn for vore unge, hvilket kan være med til at gøre nogle af de ovennævnte udfordringer mindre. ”One size fits all”-tankegangen har aldrig virket og kommer heller ikke til det nu.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Karaktersystemet er intet columbusæg Dansk Erhverv: Karaktersystemet er intet columbusæg Næste artikel Professionshøjskole: Ældreplejens problemer handler også om manglende uddannelse Professionshøjskole: Ældreplejens problemer handler også om manglende uddannelse