Gymnasier: Nye fraværsregler er unødvendige

DEBAT: Lad os dog få lov til at bruge de knappe ressourcer på undervisning frem for administration af nye fraværsregler, skriver Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø.

Af Birgitte Vedersø
Formand for Danske Gymnasier

Fra 15. oktober skal gymnasier landet over administrere en række nye regler om elevernes fravær. Skolerne skal blandt andet sætte mål for, hvor meget de vil nedbringe fraværet, og de skal publicere elevernes fravær på deres hjemmesider.

I kølvandet på regeringens ”Meld en regel-kampagne”, som ellers skulle medvirke til at få ryddet op i offentligt bureaukrati, undrer det mig, at undervisningsministeren nu vil sætte fravær på paragraffer – for opgaven bliver jo allerede løst ude på gymnasierne.

Fravær er allerede faldende
Danske Gymnasier udarbejdede i juni en undersøgelse, som viser, at fraværet blandt stx-elever er faldende. Det gennemsnitlige fysiske fravær er faldet fra 8,4 procent i 2010 til 7,6 procent i 2017.

Til sammenligning var det gennemsnitlige fravær hos eksempelvis kommunalt ansatte på 8,5 i 2016.

Og for lige at erindre om proportionerne, så er det altså også sådan på et gymnasium, at selvom eleven blot kommer nogle få minutter for sent, bliver eleven i dag registreret som fraværende for hele modulet.

Undersøgelsen fra Danske Gymnasier viser i øvrigt, at langt hovedparten af skolerne allerede benytter måltal for fraværet.

Skolers arbejde tilsidesættes
Hvorfor så egentlig lave nye regler for fravær – ovenikøbet kun for gymnasierne og ikke for alle ungdomsuddannelser?

Det er jo allerede et fokusområde for de almene gymnasier.

Desuden virker det voldsomt, at ministeriet på den måde direkte blander sig i, hvordan skolerne administrerer elevernes fravær. Det harmonerer slet ikke med anbefalingerne fra regeringens egen ledelseskommission, hvor en af de centrale anbefalinger netop lød: Politikerne skal have tillid til de offentlige ledere.

Skoleledelsernes vedvarende arbejde med at nedbringe fraværet, som indtil videre har vist positive effekter, bliver på den måde tilsidesat af ministeren.

Lad os dog få lov til at bruge de knappe ressourcer på undervisning frem for administration af nye fraværsregler.

Forrige artikel Cphbusiness: Uddannelser i udkanten gavner hele landet Cphbusiness: Uddannelser i udkanten gavner hele landet Næste artikel Uddannelsesformænd: Regeringen spiller højt spil med VUC Uddannelsesformænd: Regeringen spiller højt spil med VUC
 • Anmeld

  Erik Mørk

  noget at skjule

  Hvis der ikke er noget at komme efter, kunne det kun være en fordel, at få tallene frem i lyset.
  Og med computer, er det vel bare et klik, før det er lagt på en hjemmeside.

 • Anmeld

  Christian X

  Hele uddannelsessystemet er i en negativ spiral

  Alle steder er tilbagemeldingerne; at mange studenter hverken kan læse, regne eller skrive - og i tilgift har store personlige problemer, som ikke engang deres forældre orker eller magter og som forsøges tørret af på alle niveauer i uddannelsessystemet.
  De fleste lider under den romantiske forestilling, at udsætter man alle grimme ællinger for det danske gymnasium, kommer der hvide svaner ud af det.
  Man burde starte med at stille krav - og smide dem ud, der ikke retter ind - i stedet for at skabe endnu mere forvænte, sarte, krænkede, overfølsomme, angste, ikke livsduelige unge i kunstige kulørte kuvøser, der giver dem åndenød resten af livet.

  Uvidende, ideologiske og reguleringshungrende politikere, et primitivt taxametersystem og forvandlingen af elever til forvænte kunder, naiv tro på teknologi og underholdnings-pædagogik, fri adgang for alle uanset evner, modenhed og opførsel er nogle af årsagerne til, at det smuldrer og får politikerne til at regulere endnu mere.
  Man kommer til at tænke på hvordan eventyret om SKAT startede.

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Gymnasier: Nye fraværsregler er unødvendige....

  Næh! - De er højest påkrævede.....

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pensioneret lærer og mellemleder

  ??..Nu skal det kontrolleres, om der kontrolleres tilstrækkeligt effektivt og kvalitetssikkert....??

  Har man ikke alvorligere projekter og ansvarsopgaver at tage sig af i Undervisningsministeriet??
  Selvfølgelig er enhver underviser og leder interesseret i, at eleverne følger undervisningen, og selvfølgelig inddrages såvel elever som forældre, hvis eleverne udebliver uden grund. Det er ganske almindelig dagligdag i enhver undervisningsinstitution.
  Hvorfor i alverden skal det nu tjekkes og kontrolleres, om kontrollen er tilstrækkelig effektiv og kvalitetssikker?
  Hvorfor i alverden panikker man nu igen, og springer flot og elegant over anbefalingerne fra regeringens egen ledelseskommission, hvor en af de centrale anbefalinger fra fagligheden netop lyder:
  **Politikerne skal have tillid til de offentlige ledere**
  Foreslår, at man på Slotsholmen og i særdeleshed som ledende minister i ministerierne nu skal bruge kræfterne på at kontrollere, tjekke, effektivitets. og kvalitetssikre arbejdet i egne ministerier. Pt er Socialministeriet højaktuelt. Problemerne i SKAT er stadigvæk aktuelle. For ikke at tale om hele Udflytningsprojektet, hvor man er i færd med at nedtone og nedkvalitetssikre egen opnåelse at kvalitativ rådgivning, fordi Styrelserne og viden fjernes fra Slotsholmen.
  Er det valgflæsk-og røgslør i panikken over den tilsyneladende manglende hånd og hanke med , hvad der er foregået i egne ministerier? For så er det psykologisk naturligt, at man igen ser sig nødsaget til at finde syndebukke blandt de ansatte ude i virkeligheden.
  Som en dygtig leder har man nærkontakt og indsigt i medarbejdernes arbejdsområder og viser derfor den nødvendige tillid og giver det nødvendige ansvar til de kompetente medarbejdere. Det skal og må en ledende politiker forstå. Ellers kan hjulene i virksomheden, vores velfærdssamfund, ikke snurre hensigtsmæssigt.
  ....
  Kære ministre: Hold nu op med at mistænkeliggøre alle og enhver med yderligere kontroller, tests og detalistyringen af virkeligheden Tag nærkontakt med den store vidensbank, der findes i Danmark. Lyt til de kommissioner, I selv nedsætter.... så I kan få perspektiveret Jeres synsvinkler og blive mere indsigtsfulde og trygge ved de veluddannede og ansvarlige medarbejdere, I har ude i virkeligheden.
  ....
  PS: "Den Store Bastians" opdragelses-, lydigheds. -og ledelsesprincipper fra 1844 med pisk, rullen i tjære osv er man ude i virkeligheden gået væk fra for mange, mange år siden.
  Koncentrer Jer om det, I bør være bedst til:
  ****Overordnet ledelse af et demokratisk samfund.****

 • Anmeld

  Carina Olsen

  så pinlig en ordning

  stod det til mig stoppede min søn i gymnasiet --- simpelthen pga den mistænkeliggørelse , de vanvittige krav der er og for hvad .. børnene tør ikke engang lægge sig når de er syge ... om det så står ud i begge ender så skal der afleveres opgaver , på sine knappe 10 min frikvarter når ingen ud og få luft - for er man feks ikke omklædt til idræt så meldes det som frævær .. er bussen forsinket - fravær, osv osv ... jeg går ikke ind for vores politistat og ønsker at alle de unge her nedlage deres skolegang til dette var ændret ... jeg har en meget pligtopfyldnede søn og ikke engang han får et ben til orden - dette her er bindegalt

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Regeringen har gennemført mere Bureaukrati

  Svjv. så slog regeringen med LA som fortrop et stort nummer op omkring bekæmpelse af bureaukrati, men siden har man da ikke lavet andet end at gennemføre netop dette helt fra at tvinge 1 årige børn i vuggestue og hele vejen op til ansættelse af højt udannede arbejdskraft udefra.

  Men selvfølgelig lyder det fra regeringen at det er kommunerne der skal stramme op på bureaukratiet, ligesom man senest har været efter kommuners skattestigning på trods af vedvarende årlige besparelser staten har tvunget ned over kommunerne.

  Dobbelt moralsk, hyklerisk og symbolsk hele vejen igennem. Men til al helt for regeringen opdager vælgerne det jo nok ikke.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Kontaktet engang Uddannelseministdriumtet pga. af manglende notering. Ca en tredjedel mødte aldrig op..


  Det blev stort . De gik ind i det. Og jeg fik et utal af fjender af lærere mv. De fik mig hurtigt smidt ud derefter. Rektoren kaldte mig ind og beklaget sig over det . "Mente jeg hørte til.et andet sted"., sagde hun straks! Stoppet mig derfra!

  Jo ,det koster at få en klage hørt i DK!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Uddannelses ministeriet.

  😆

 • Anmeld

  Kaj Nielsen · Lektiehjæper hos inspo

  Enig

  Jeg kunne ikke være mere enig i ovenstående.

  - https://inspo.dk