Henrik Dahl: Respekt er noget, man gør sig fortjent til

KOMMENTAR: Tonen har en marginal betydning for, hvordan integrationen udvikler sig, skriver Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance, og kommer med sit eget udspil til, hvordan friskoler og private grundskoler forbereder eleverne til frihed og folkestyre.

Lederen af en islamisk skole sender mig et venligt brev: Om jeg vil besøge skolen, så jeg kan høre mere om, hvad den gør for at eleverne kan blive aktive medborgere i Danmark? Samtidig truer han mig en lillebitte smule: Hvis ”den skærpede tone med fx begrænsede frihedsrettigheder” fortsætter, er han bange for, at flere muslimer vil blive anti-demokrater.

Det med ”begrænsede frihedsrettigheder” er – for nu at spare på høflighedsformularerne – noget vrøvl: Danske statsborgere, der er muslimer, nyder nøjagtig de samme rettigheder og har nøjagtig de samme pligter som alle andre danske statsborgere.

Og med hensyn til tonen: I Sverige har de tone. Der har de en selvcensurerende presse, som mørkelægger stort set alle problemer med indvandring. De har strenge love, som beskytter indvandrere mod kritik. De har en falanks af enighed i Riksdagen om, at Sverigedemokraterne ikke må komme til orde og ikke må nyde respekt. Og så har de nøjagtig de samme problemer som vi har.

Det tvinger jo ethvert logisk tænkende menneske til at erkende: Tonen og retorikken, og hvad man ellers kan finde på at kalde det, har en fuldkommen marginal betydning for, hvordan integrationen udvikler sig.

Man kan have en karsk tone med hån, spot og latterliggørelse som i Danmark. Man kan censurere og selvcensurere dårlige nyheder; filtrere og udvikle nysprog; stemple den mest berettigede kritik som ”racisme”.

Det fører alt sammen det samme sted hen: En væsentlig del af indvandrerne fra The Greater Middle East (GME) integrerer heldigvis sig selv som nyttige borgere. Mens en kritisk – og voksende – masse fylder op i de forkerte statistikker og nærer et intenst had til det land, som deres forældre og bedsteforældre har valgt, at de skal bo i.
Derfor er det, der er formuleret som en advarsel, faktisk en trussel: Hvis vi ikke finder behag i jeres tone, svarer vi ikke for følgerne.

Som man kan se, er dette bluff. Det medfører nøjagtig de samme problemer at se racisme alle vegne og censurere Pippi Langstrømpe og Tintin og undlade at udsende signalementer på sexforulempere og tale nysprog og fryse dissidenter ud af det gode selskab, som det medfører at lade være.

Men nu, hvor jeg er blevet inviteret til dialog om at blive aktiv medborger, når man kommer fra et GME-land, så lad mig komme med et udspil. At blive aktiv medborger handler ikke om, hvordan de etniske danskere taler. Det drejer sig om, hvordan folk, som rejser til et vestligt land fra et GME-land, tænker, handler og ikke mindst: omgås andre.

For at være i Danmark er der nogle ting, man er nødt til at forstå og acceptere.

Man skal forstå, at ethvert menneske må tro på den gud, hun eller han føler det mest rigtigt at tro på – eller lade helt være med at tro på noget.
Man skal forstå, at ethvert menneske har ret til sin tro, uden at du blander dig.
Man skal forstå, at ethvert menneske har ret til at forlade sin tro, uden at du råber op om dødsstraf.
Man skal forstå, at dine regler ikke på nogen måde gælder for dem, der har en anden tro.

I det hele taget skal man bare forstå Frederik den Stores berømte sætning om, at enhver er salig i sin tro.

Man skal forstå, at piger er lige så gode som drenge.
Man skal forstå, at de må være kærester med dem, de har lyst til at være kærester med, uden at du blander dig.

Man skal forstå, at homoseksuelle har samme rettigheder og pligter som alle andre.
Man skal forstå, at der ikke findes kollektive rettigheder i Danmark.
Man skal forstå, at der ikke findes så meget som én religiøs regel i Danmark, der har forrang for de verdslige regler.

Man skal forstå, at respekt ikke er noget, man har krav på, men noget, man gør sig fortjent til.
Man skal forstå, at i Danmark taler vi dansk.
Man skal forstå værdien af at arbejde og tage vare på sig selv og sine.
Man skal forstå, at man ikke må tage loven i sin egen hånd.

Man skal forstå, at staten Danmark anerkender staten Israel, og at vi naturligvis behandler folk derfra med den samme respekt og høflighed som vi behandler alle andre.

Forbereder man eleverne til at leve i et land, der fungerer efter de principper, jeg har beskrevet ovenfor, forbereder man dem til frihed og folkestyre. Sender man dem ud i livet med de modsatte tanker og forestillinger, lever man ikke op til loven om friskoler og private grundskoler.

-----

Henrik Dahl er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Henrik Dahl: Verdens bedste skole i dansk deroute? Henrik Dahl: Verdens bedste skole i dansk deroute? Næste artikel Kraka: Leger lige børn bedst? Kraka: Leger lige børn bedst?
 • Anmeld

  Hellmut Toftdahl · mag.art.

  Flot artikel

  Alle punkterne burde enhver asylant og statborgerskabssøgende skrive under og lægge hånden på Grundloven på.
  Desværre så Nietzsche også ret, da han i "Also sprach Zarathustra" skrev:
  "Stor forbindtlighed avler ikke taknemmelighed, men had" - eller sagt på jævnt dansk: En uciviliseret hund bider også den hånd, som fodrer den.
  Vi fodrer desværre mange uciviliserede "hunde" og "hundeførere".

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  "Man skal forstå, at man ikke må tage loven i sin egen hånd".

  Kære Henrik
  Jeg tillader mig, at gå ud fra, at ovenstående citat fra din danskhedsliste også gælder for dansker og minister Inger Støjberg. Såfremt du er enig i dette, så vil jeg gerne høre hvad du mener sanktionen for en overtrædelse af denne fundamentale regel skal være?
  Mvh

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Godt begyndt, Henrik Dahl

  Der mangler dog nogle regler fx:
  Man skal forstå, at Danmark ikke tolererer parallelsamfund, og at den danske kultur altid skal/vil være den ledende kultur
  Man skal forstå, at minoriteter skal assimilere sig til vores land under bevarelse af deres religionsfrihed og ikke ekspansive kulturelementer
  Man skal forstå, at Danmark vil bekæmpe enhver form for fjendtlige og subversive aktioner mod landet og udvise aktivister bag disse handlinger
  Man skal forstå, at Danmark er en stolt nation, der bygger på en lang historisk udvikling mod lighed, frihed, deltagende demokrati og solidaritet
  Man skal forstå, at Danmark bygger på frisind, tolerance og folkelighed vendt mod elitære, autoritære og totalitære magt- og styreformer. Konflikter må aldrig løses med nogen form for vold eller terror
  Man skal forstå, at Danmark bygger på ytringsfrihed, hvor satire er tilladt
  Man skal forstå, at Kristendommen og Oplysningen er det åndelige grundlag for dette land
  Man skal forstå, at vi har religionsfrihed, men ikke religionslighed i dette land, hvor Kristendommen er den danske folkekirkes religion. Den bygger på næstekærlighed, barmhjertighed og tilgivelse frem for det modsatte
  Man skal ære og værdsætte Danmark, samt ville bidrage positivt til landet for at få længerevarende adgang til landet
  Man skal forstå, at statsborgerskab er den højeste anerkendelse, som kun kan opnås ved livsvarigt forpligtende assimilation
  Man skal forstå, at Danmark samarbejder med den øvrige, frie verden for en bevarelse af og udbredelse af de vestlige idealer
  Man skal forstå, at Danmark og den vestlige verden gerne vil hjælpe og samarbejde med andre lande, men ikke vil modtage disse landes illegale migranter
  Man skal forstå, at Danmark og den vestlige verden vil bekæmpe alle anslag mod vores integritet og eksistens

 • Anmeld

  arne lund · -

  Fint nok, Henrik Dahl

  Men kan du sige ´mig, om din vandring fra venstrefløjen til højrefløjen, her Labil Alliance er noget der skal respekteres?

 • Anmeld

  Erik Rasmussen

  I Danmark taler vi dansk - respekt om andres udsagn

  En af dine regler er, at I Danmark taler vi dansk. Hvorfor hedder det så TV2 News og ikke nyheder? Hvorfor hedder det sale og ikke udsalg o.s.v.

  Jeg undrer mig i øvrigt over din tolkning af lederens udsagn/trussel om, at han er bange for at indvandrere bliver anti-demokratiske. Som en velbegavet sociolog kender du jo alt til, hvordan undertrykte befolkningsgrupper gennem historien har reageret. Jeg synes, at du burde reflektere mere over lederens udsagn og ikke komme med dømmende holdning, som jo ikke er med til at vise respekt og skabe dialog med andre.

 • Anmeld

  Eilif Nørgaard

  Skarpt og præcist

  Fremragende indlæg, Henrik Dahl. Spot on - og tak.

  Hellmuth Toftdal: Meget enig. Med den tilføjelse at mange dog er taknemmelige for deres liv i DK. Det manglede da også bare. Et fåtal dog graverende utaknemmelige og ødelæggende for flertallet.
  Arne Lund: Det er vel tilladt at blive klogere med årene? Den vandring du er inde på er helt logisk og må for min skyld gerne blive lige så populær som Caminoen. Overblik kommer som bekendt med alderen.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Respekt.

  Henrik Dahl.
  Hvis du vil have alle de punkter for respekt indført vil det kræve et virkeligt godt "benarbejde" med den tungnemhed og manglende vilje, samt tonedøvhed de fleste politikere her i landet lider af.
  Held og lykke, det kan du i højeste grad få brug for.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Vær overfor andre, som du ønsker, at de skal være overfor dig

  Det er bestemt positivt, at du som uddannelsesordfører for regeringspartiet Liberal Alliance giver dig tid til at undersøge tingene grundigt og derfor blandt andre vil besøge en muslimsk skole.
  ....
  Dine uddrag fra invitationen fra skolen er desværre taget ud af contest, hvilket kan få mig til at tænke på, om din hensigt overfor os læsere derved holdningsmæssigt drejes hen, hvor du vil have den?. I min optik lyder det, som en konstatering af en problemstilling, og er dermed en konstatering af det værdifulde i, at du vil komme. på besøg for at.se og lytte.
  Det virker da og IKKE som en trussel?
  Er det ikke en god idé først og fremmest at tage imod invitationen med et åbent, sociologisk og uddannelsesmæssigt udgangspunkt for ved selvsyn og iagttagelse at blive klogere, inden du så bastant deklarerer dine egne "!5 bud" ?
  Tillægger vi dine 15 bud til vore kristne, så bliver det "25 Bud".
  Tillægges det V Brodthagens "13 Bud", så bliver det
  ?.........."LA´s 38 Bud"........?
  En næsten firedobling af de 10 Bud, som gode, gamle Moses ifølge overleveringen i GT fik af vores GUD på Sinai i Ægypten.
  Da han kom ned fra Sinai, så han, at folk dansede om guldkalven og blev så rasende, at kan knuste tavlerne....og måtte hente nogle nye.
  Stof til eftertanke. Nok om det.
  ....
  Når nu du som regeringens og vores allesammens repræsentant besøger den muslimske skole, så vil jeg håbe, at du vil følge det MEGET ENKLE RÅD, som min gamle mor gav mig:

  ....**Vær overfor andre, som du ønsker, de skal være overfor dig**....

  DET er i alle tilfælde det grundsyn, jeg har haft i mit 42årige arbejdsliv som lærer. Der arbejdes intenst med at lære børnene IKKE at mobbe. For på sigt får og har mobning fatale konsekvenser for såvel mobberen som for offeret.
  Derfor er min holdning meget klar:
  ...Jeg kan IKKE bruge nedgørende, ydmygende og manipulerende udsagn, retoriske ytringer og holdninger overfor enkeltpersoner eller befolkningsgrupper til noget som helst.
  For HVAD skal de bruges til??
  ....
  Som borger og vælger har jeg brug for, at vores politiske ledere går til arbejdet med et åbent sind, undersøger tingene, som de har ansvar for og tager deres beslutninger på et velinformeret grundlag.
  At vi i vores velfærdssamfund har politiske partier med forskellige holdninger og udgangspunkter er værdifuldt. Det skal vi værdsætte, når vi som borgere går til valgurnerne.
  Selv vil jeg søge personer, der vil bruge deres indflydelse ved at møde og omgås andre mennesker uden forudindtaget mistro. Arbejde klogt, indsigtsfuldt og fordomsfrit med de problemstillinger, de møder.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Respekt er noget, man gør sig fortjent til,....

  ....når man opfører sig overfor andre, som man ønsker, de skal opføre sig overfor én selv.
  DET er ganske vist....
  ....og det gælder i alle menneskelige sammenhænge...for høj, lav, ung og gammel..... rød eller blå.
  Ansvaret ligger tungest på et samfunds ledere....som er repræsentanter og "forbilleder" i fællesskabet.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ..at tage loven i sin egen hånd....

  @Hans-Georg Nielsen.
  Er helt enig med dig.
  Mon ikke vi alle venter spændt på at få en ærlig og redelig forklaring på, hvad der er op og ned i Støjbergsagen? Tror desværre, at der er trukket et så tæt slør ud over ministerens ageren, at vi ikke får svar.....selv om ombudsmanden har udtalt sig.
  Selv ville jeg blive dybt krænket, hvis man i en eller anden sag eller problemstilling overfor mig bøjede lovgivningen efter forgodtbefindende,....
  eller hvis der , som i HD's mange "bud", blev stilles mere detaljerede og skrappe krav til mig, end der stilles til andre.
  Tankevækkende og bekymrende.

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Vær mod andre ...

  For de fleste af os danskere er det en indgroet norm, at man skal møde både fx elever og alle andre mennesker med respekt, ægte interesse og venlighed.
  Men det vil sikkert være for sent, inden mange af de politisk korrekte super-humanister indser, at sådan forholder det sig ikke for dogmatiske muslimer eller islam.
  Desværre er et overvældende flertal af muslimerne dogmatikere, der aldrig kritiserer islam, eller tåler kritik af samme. De forlanger derimod fuldstændig ligestilling mellem deres intolerante kultur og vores alt for menneskelige, kritikløst tolerante kultur. Mange udlændinge har vi kunnet integrere i Danmark fx vietnamesere, østeuropæere og jøder, men for folk, hvor integrationen er mislykkedes igennem 40 år, og som i voksende grad signalerer, at de ikke vil os, gælder kun to ting: assimilation eller repatriering.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Rekord i god tone

  Bravo til alle 11 indlæg. De må tilsammen udgøre en rekord i at holde en god tone gennem hele debatten - en desværre yderst sjælden oplevelse på sociale medier

 • Anmeld

  Jacob Lorensen · It udvikler

  Religiøse særregler findes desværre

  »Man skal forstå, at der ikke findes så meget som én religiøs regel i Danmark, der har forrang for de verdslige regler.«

  Forældre må, på trods af bioetikkonvention (som er ratificeret her i landet) gerne få foretaget kirurgisk indgreb på deres adfærd penis forhud, på trods af at dette indgreb ikke på nogen måde er til direkte fordel for drengen.

  Alene fordi at øhm »religion«

  Så det passer simpelthen ikke, Henrik Dahl.

  Og intet folketingsmedlem, intet parti vil gøre noget ved den sag.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  To små spørgsmål...

  Sikke travlt Henrik Dahl fik, pga en "skarp" formulering i en ellers, ifølge Henrik Dahl selv, velmenene invitation.

  Der er blot to spørgsmål at stille:
  1: Må man godt forstå at ikke alle mennesker kommer fra samme baggrund og derfor ikke passer ind i alle de "bud" Henrik Dahl sætter op? - Det gælder i øvrigt også for masser af etniske danskere.
  2: Gad vide om Henrik Dahl turde takke ja til invitationen, eller han kun skulle bruge den til at promovere sig selv

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Fundamentalisme, fanatiske og ekstremisme....

  ..findes indenfor alle religiøse og politiske retninger.
  Gyldendals "Den store Ordbog" har faktisk gode deffinationer på fundaentalisme indenfor flere forskellige religioner.
  Som ganske almindelig dansk protestantisk kristen vil jeg bestemt ikke "slås i hartkorn" med eksempelvis Ku Klux Klan, hvis uhyrlige handlinger i Jesu navn alle må tage stærk afstand fra. Breivik er faktisk også ganske almindelig kristen mig bekendt. Det betyder da ikke, at alle norske kristne er terrorister !
  At nogle fundamentalistisk troende muslimer foretager vanvittige handlinger, betyder da ikke, at alle muslimer kan finde på at gøre det samme. Den holdning er for letkøbt og for forsimplet.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Henrik Dahl

  Som meget politisk interesseret, ville det være meget oplysende at få at vide, om du som undervisningsordfører for dit parti, der sidder i regering, har besluttet dig for at modtage invitationen, eller om du "takkede nej" til at få sociologisk og undervisningsmæssigt indblik i den pågældende skoleform.
  På forhånd tak.
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Var du på skolebesøg...

  Kære Henrik Dahl

  Og jeg vil meget gerne høre om du tog mod invitationen og hvad du i givet fald fik ud af besøget.

  Mvh
  Hans-Georg Nielsen

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Relativering på relativering

  Med al respekt - selvfølgelig kan man altid finde eksempler på fundamentalisme inden for andre religioner og livsanskuelser.
  Den overdrevne humanisme er fx mange sekulære personers 'religion', som de udlever med stor dogmatisme og fordømmelse af andre grænsende til fundamentalistisk fastholdelseaf de forskellige konventioner.
  Det forfærdelige er, at islamiseringen af Danmark og resten af Europa bl.a. vinder mere og mere terræn, fordi al relativeringen forklejner og forfejler islams væsen.
  Hvordan kan man i fuldt alvor hævde, at islam ikke er værre, mere rabiat end andre religioner? Lad os få nogle eksempler på alle de mange muslimer, der tager et kritisk opgør med de undertrykkende, voldelige/krigeriske og forældede dogmer i deres religion.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Uden at kunne dokumentere

  ....så tror jeg, at mange har måttet flygte, rejse fra deres hjem, hvis de ikke har kunnet leve i et ortodokst, fundamentalistisk område, hvor magtprædikanter har taget lovgivningen og magten, så det er blevet til politiske/etniske/religiøse konflikter.
  Tænker eksempelvis på Myanmar lige i øjeblikket.
  I og for sig skete det jo også i eks-Jugoslavien.
  Og i Irland slog man også hinanden ihjel på grund af religiøse magtstridigheder.
  og, ja, I Rusland var det i mange år forbudt at have en religpøs overbevisning.
  Det er faktisk mere kompliceret end som så....og dybest set beskæmmende, at mennesker kan nå så langt, at de forfølger og fordriver hinanden, fordi man tror på og mener noget forskelligt.

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Et moderne assimilationsbegreb

  Nu hvor debatten fortsætter, må det betones, at et moderne assimilationsbegreb ikke nødvendigvis betyder, at minoriteter fx jøder eller muslimer skal blive 'pæredanske', altså blive fuldstændig lig os danskere.
  Det betyder derimod, - som angivet ovenfor - at man assimilerer sig til Danmark som nation, stat, samfund, civilsamfund osv. osv. - under bevarelse af sin egen private religion og IKKE ekspansive, aggressive kulturelementer, sådan som jøderne har gjort. De har måske nok levet i en form for afgrænset kreds tro mod deres religion, men samtidig fuldt ud respekteret det danske samfund osv. De har ikke forsøgt at gøre os alle sammen til jøder under trusler om dødsstraf mod de 'vantro'.
  Mange muslimer ønsker derimod - og arbejder for - at sharialoven skal gælde i Danmark, mener, at Koranen står over alle verdslige som andre religiøse systemer, danner parallelsamfund - betalt af skatteyderne - uden at ville lade sig integrere m.v. - alt det, vi kender.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Henrik Dahl.

  Er stadigvæk meget spændt på, om du tog imod invitationen, så du med dit nærvær sociologisk og undervisningsmæssigt kunne få dannet dig et indtryk af forholdene på skolen?
  S.U.
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @V.Brodthagen

  På mit job har jeg lært rigtigt mange udenlandske familier at kende. Også mange, som jeg vil tro var muslimer.
  Dit gentagne udsagn om, '..at en overvejende del af muslimer er dogmatikere'..og.. 'Mange muslimer ønsker derimod - og arbejder for- at sharialoven skal gælde i Danmark'..kan jeg slet ikke genkende. Det er oplysninger, der kommer bag på mig. Af simpel interesse ville jeg være rigtigt glad for oplysninger om dit kildemateriale.
  På forhånd tak
  Vh
  I.R.Bertelsen

Den robuste rektor med en stærk stemme i uddannelsesdebatten

Den robuste rektor med en stærk stemme i uddannelsesdebatten

PORTRÆT: Hun er kendt for at gå imod strømmen og tage kampene i uddannelsesdebatterne. En stærk stemme, som fra barnsben lærte at råbe op. Den seneste tid har Gitte Transbøl, rektor på Rysensteen Gymnasium, dog forholdt sig tavs – hvorfor? Artiklen er ændret den 23. oktober 2020