Henrik Dahl: Verdens bedste skole i dansk deroute?

KLUMME: Finnerne har i mange år haft en af verdens mest velfungerende skoler. Men nu tyder det på, at finnerne desværre er ved at tage ved lære af skolesystemer som den danske - det burde være omvendt, skriver Henrik Dahl.

Med Folketingets undervisningsudvalg har jeg netop været på besøg i Finland. Tre tætpakkede dage med besøg i det finske ministerium for undervisning og kultur, landets undervisningsstyrelse, det finske parlaments undervisningsudvalg, tre folkeskoler, Helsinki universitet, den finske lærerforening og det utrolig spændende projekt Me & MyCity. En hel modelby, hvor folkeskoleelever for en dag kan prøve, hvordan det er styre en offentlig eller en privat virksomhed.

Overalt er indtrykket, at uddannelse er noget, man satser på og er stolt over. De lærere, vi talte med, var særdeles veluddannede og velforberedte. Og skønt alle sikkert viser sig fra deres bedste side, når de får besøg af både et folketingsudvalg og en minister, var der en særlig stemning af afslappet alvor og disciplin på skolerne, som man nok kunne ønske sig, flere danske børn fik lov til at opleve.

Selvom Finland gik tilbage ved den seneste PISA-undersøgelse, ligger landet stadig helt i toppen blandt de undersøgte lande.

Det høje placering på ranglisten skyldes efter min opfattelse primært, at alle lærere er universitetsuddannede. Og dertil, at søgningen til læreruddannelserne er så stor, at de 11 universiteter, der tilbyder uddannelsen, kan tillade sig at være endog meget kræsne med, hvem de optager.

I de mindre klasser – det vil sige fra 1. til 6. klasse – har lærerne typisk skrevet speciale i pædagogik. Fra 7. klasse til og med gymnasiet har de skrevet speciale inden for et af de fag, skolerne tilbyder. Det system, vi i dag har i gymnasierne, tilbydes altså børn helt ned til 13-årsalderen. Altså på nogenlunde samme måde, som vi gjorde i Danmark, indtil mellemskolen blev afskaffet i 1958.

Men dette med at fjerne noget, der fungerer godt, for at erstatte det med noget, der fungerer mindre godt, er langt fra at være dansk egenart. For desværre tyder meget (for mig, i det mindste) på, at man i Finland er ved at afvikle den særlige model, der gav enestående succes, til fordel for en model, vi også kender fra Danmark. Og som blandt andet har ført til, at vi har haft ganske svært ved at gøre os gældende på PISA-ranglisten.

I 2014 nedkom den finske undervisningsstyrelse med et digert værk, som beskrev skolernes og gymnasiernes fremtidige kernepensum.

Efter finsk skik bliver det ikke ført direkte ud i klasseværelserne. I stedet tilgår det kommunerne (som driver skolerne) og de enkelte institutioner, hvor man så forholder sig til det statslige udspil og tilpasser det til de lokale forhold på en måde, ledelser og lærere mener, de fagligt og pædagogisk kan stå inde for. Decentralisme og selvstændighed er meget vigtige nøgleord i det finske skolevæsen.

Men læser man i det nye, centralt fastsatte kernepensum, er der grund til bekymring.

For det første bygger det på den fejlagtige antagelse, at verden forandrer sig med en hast, hvis lige aldrig er set. Det passer jo ikke, for prøv at tænke på årene omkring år 1900. Der så - inden for nogle ganske få år såvel psykoanalysen, som relativitetsteorien og kubismen - verdens lys. Eller med andre ord: Inden for cirka ti år ændrede både menneskesynet, natursynet og kunstsynet sig dramatisk i hele den vestlige verden.

Så omfattende forandringer er ikke indtruffet siden. Og hvis der overhovedet findes et fortilfælde, hvor både menneske-, natur- og kunstsynet ændrer sig radikalt på cirka ti år, skal vi i hvert fald meget langt tilbage i tiden for at møde det.

Så et er, at præmissen er tvivlsom. Noget andet og meget værre er, at reaktionen på den er decideret tåbelig. I 1903 levede i Danmark fremsynede mennesker, som skabte en gymnasiereform. Dens kvalitet kan man aflæse af det faktum, at den med mindre ændringer holdt sig helt frem til 1988. En reformlevetid på 85 år er næppe noget, der kommer til at ske igen.

Men idéen med 1903-reformen af det danske gymnasium var, at unge mennesker skulle have to ting: Et fundament af viden og færdigheder, der var så robust, at det kunne bruges resten af livet. Og dertil udsigtspunkter, hvorfra man kunne se så langt, at man ikke tabte overblikket.

Derfor lærte man sprog og naturfag med en grundighed, så den enkelte senere i livet løbende kunne holde sine kvalifikationer opdaterede. Og man lod unge mennesker stifte bekendtskab med tanker, der var tænkt af ånder så store, at man rimeligvis kunne tænke, de ville bevare deres mening og relevans.

1903-reformen afskaffede vi så i 1988 med modeprægede tanker om projektundervisning, tværfag, ansvar for egen læring, læreren som vejleder og dertil en stærkt moraliserende indoktrinering med den kreative klasses yndlingsforestillinger om social konstruktion, vindmøller og mangfoldighed.

Resultatet har været forudsigeligt: Elevernes kundskaber er blevet mindre og mere overfladiske. Deres færdigheder er blevet ringere. Og polariseringen er vokset, fordi børn af veluddannede forældre i realiteten uddannes af disse, mens børn, der ikke har valgt deres forældre med samme omhu, lades i stikken.

Alle disse elendigheder vil man nu indføre i Finland, og derfor er spørgsmålet: Vil det, der svarer til den finske folkeskole og det finske gymnasium, nu forfalde på samme måde, som vi kender fra Danmark, siden reformpædagogikkens hærgen satte ind?

For dette synspunkt taler, at reformpædagogik tilsyneladende har det bygget ind i sig, at den igangsætter en irreversibel proces, hvor faglighed forvitrer og færdigheder forfalder.

Imod synspunktet taler på den anden side, at kultur er en af de vanskeligste ting at ændre overhovedet. Og finske læreres kultur er til alt held for det omgivende samfund en rodfæstet kultur af grundig, omfattende og kritisk faglighed tilsat betydelige mængder af selvrespekt og trang til selvbestemmelse.

Man må for den finske efterslægt håbe, at disse dyder i længden vil kvæle undervisningsbureaukraternes forsøg på at ødelægge verdens bedste skolesystem med inspiration i flade floskler og en fejlagtig forandringsforståelse.

--------

 Henrik Dahl er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Lars Aslan: Islamiske privatskoler modvirker integrationen, og du betaler Lars Aslan: Islamiske privatskoler modvirker integrationen, og du betaler Næste artikel Henrik Dahl: Respekt er noget, man gør sig fortjent til Henrik Dahl: Respekt er noget, man gør sig fortjent til
 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · historiker og demokratisk påvirkningsagent

  gymnasiereform

  Tak til Henrik Dahl for endnu et relevant bidrag til belysning af problemerne i undervisningen. Kan det antages, at Dahl som medlem af Folketinget har relativt let adgang til at gennemskue mekanismerne bag ødelæggelsen? I så fald kunne følgende spørgsmål måske besvares: Hvem var / er beslutningstagerne bag ministre og politikere? Hvad var argumenterne og holdningerne? Fremgår det af referater og memoranda fra ministeriet?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Man må sig undre.

  Skrev faktisk et meget velovervejet indlæg for et par dage siden, som af uransagelige årsager er blevet slettet?? Mener, at jeg formulerer mig retorisk velovervejet og ordentligt....men gav udtryk for undren over udsagn fra Henrik Dahl og uenighed med nogle synspunkter. Blandt andet har HD helt misforstået den faglige term "læring".
  Men NÅ:
  I sin korthed gav jeg udtryk for, at det er rigtigt fint, at Uddannelsesudvalget søger viden og indsigt om undervisning ved rejser til Finland ...og vist nok også til Skotland.
  MEN: Hvorfor søger man ikke informationer i den store vidensbank, vi pædagogisk, didaktisk og udviklingspsykologisk har her hjemme i Danmark? Undervisningssektoren har utroligt mange kompetente medarbejdere, der på mange niveauer og områder har stor erfaring og indsigt i, hvordan god undervisning lykkes og hvad der skal til overordnet og for at hvert enkelt barns kompetencer/intelligenser/evner tilgodeses og udvikles bedst muligt.
  *....Så den opfordring er hermed gentaget....*
  ....
  Jeg har stor forståelse for, at man som ledende politiker ikke kan vide alt. Men har man påtaget sig et ansvarsområde, så må vi som borgere kunne forvente, at man kommer med sine forslag og tager sine beslutninger på et velinformeret og oplyst grundlag.
  ....
  Undervisningssektoren .... og andre forvaltningsgrene.... er ressourcemæssigt blevet nedsparet voldsomt de senere år. DET bliver man nødt til at gøre noget ved.
  Man kan ikke sætte en for lille motor i en for stor bil samtidigt med, at man kræver, at bilen skal køre mere effektivt, mere driftsikkert, hurtigere, mere effektivt og kvalitetssikkert !! Hvis motoren er ved at brænde sammen, må man rådføre sig med en fagperson, mekanikeren.
  ....
  Ønsker man at undervisningssektorens hjul skal køre mere velsmurte, så må man rådføre sig med fagpersonerne, de professionelle, der via deres uddannelse og daglige arbejde har erfaring og indsigt.... og efterfølgende erkende, hvad der skal til....både i relation til opbakning til og respekt for medarbejdernes indsats, men OGSÅ en erkendelse af, hvilke ressourcer, der er nødvendige for at tingene skal lykkes.


 • Anmeld

  Line Lykke Nielsen · lærer

  Taler han for sin egen syge moster?

  Hvor lavt kan en politiker ikke synke, når han problematiserer et helt andet lands skolepolitik, som ind til nu velfungerende - men nok i færd med at vælte? (0g så kan I nok se at skolereformen var god, eller hvad?) Håber ingen finner må læse denne tåbelige "fremtidsprofets" stærkt subjektive dom over Finlands skoler, som nært forestående dødsdømte og fejlslagne, som skolen her i landet er det pga. reformpædagogikken. Der vil være en del som kan gennemskue den bagvedliggende dagsorden. Det gælder for enhver pris om, at mele sin egen kage. Har manden ikke været gift med Antorini engang? De ved jo lige, hvad en dansk skole trænger til - det ser man tydeligt.