Jacob Mark: FGU skal ikke fedtes ind i et nyt bureaukratisk monster

DEBAT: Der skal være plads til lokal administration af FGU, så de enkelte institutioner har frihed til at lave god pædagogik og finde lokale løsninger, skriver Jacob Mark (SF).

Af Jacob Mark (SF)
Gruppeformand og undervisningsordfører

Jeg var med til at forhandle den nye forberedende grunduddannelse på vegne af SF.

For SF var hensigten klar: Der er brug for et godt, lokalt uddannelsestilbud i alle dele af landet, som kan hjælpe de unge, der ikke evner eller magter at gå den lige vej igennem uddannelsessystemet.

Unge, som har ondt i livet eller har brug for lidt ekstra tid, inden de skal ind på en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Eller som har brug for en tid med omsorgsfulde og kompetente voksne, før de skal ud på arbejdsmarkedet. 

Lad os nu tro på FGU'en
Min drøm for FGU’en er, at vi ikke længere mister nogen unge af syne.

At der er en plan for alle unge, og at FGU’en kan fungere som det fleksible uddannelsestilbud, som hele tiden kan rumme de unge, der har brug for at blive løftet.

Det er derfor, jeg bliver stiktosset, når jeg læser, at der er kommuner, som fortsætter mærkelige, billige beskæftigelsestilbud i stedet for at tro på den nye forberedende grunduddannelse.

Og når jeg ser, at Beskæftigelsesministeriet fortsat vil bruge millioner på at lave tilbud, der konkurrerer med FGU’en.

Lad os nu tro på, at det forberedende tilbud, vi er ved at lave, er så godt, at det kan fungere i alle kommuner.

En af de vigtigste pointer i aftalen om FGU’en var, at det fortsat skulle være en nær uddannelse. En uddannelse, der ikke er større, end at alle unge kan blive mødt, hvor de er. Det er derfor, vi gav regeringens udspil en ordentlig overhaling.

Vi endte med at vedtage, at der skal oprettes langt flere skoler, end regeringen lagde op til, og skolerne kan også være mindre, end regeringen lagde op til. Desuden skal institutionerne være selvejende, så man har den lokale frihed til at lave en uddannelse på den måde, der giver mest mening lokalt. 

Plads til lokal administration
En del af aftalen var også, at der fortsat skal være plads til lokal administration.

Selvom der kommer nye institutioner, der skal fungere som administrative fællesskaber, skulle administrationen ikke være mere stiv, end at man lokalt kan handle med lokale virksomheder, regulere de unges skoleydelse på en måde, der giver pædagogisk mening, bruge penge på at tage eleverne med ud af skolen for at lave meningsfulde udflugter eller hjælpe eleverne til at forstå deres privatøkonomi, når de har problemer med kommunen.

Den lokale administration giver frihed til at lave god pædagogik for nogle unge, der er ved at udvikle sig til voksne. 

Det skal der stadig være plads til. FGU’en skal ikke fedtes ind i et nyt bureaukratisk monster – heller ikke selvom stærke kræfter i Finansministeriet skulle ønske det.

FGU’en bliver en selvejende institution, og derfor må der som minimum gælde de samme regler for FGU’en som for de andre selvejende.

Men jeg så gerne, at man gav mere frihed, fordi FGU’en arbejder med en særlig målgruppe af unge, der kræver særlig hjælp.

Jeg håber, at vi i forligskredsen igen kan blive enige om at finde løsninger, der fremmer lokale løsninger. Det vil SF kæmpe for.

Forrige artikel Lederne: Trepartsaftalen er kommet godt fra start, men kampen fortsætter Lederne: Trepartsaftalen er kommet godt fra start, men kampen fortsætter Næste artikel Danske HF og VUC: Ja tak til flere VUC-ordførere Danske HF og VUC: Ja tak til flere VUC-ordførere
 • Anmeld

  Poul Bernth Jensen · Administrationschef, Randers Produktionshøjskole

  Nærhed

  Kære Jacob

  Har med fornøjelse læst dit indlæg. Hvor er det befriende at høre, når folk tæt på maskinrummet har fanget intentionen i den lov der blev vedtaget. Sammensætningen af taksameteret (højt grundtilskud - mindre tilskud pr elev) skulle jo netop sikre, at mindre skoler kunne drives forsvarligt. Hvorfor nogen så mener dette nærhedsprincip skal erstattes med et som du skriver et "bureaukratisk monster". Kommentarerne omkring beskæftigelsestilbud kan jeg også fuldt ud tilslutte mig. Gentagne gange har vi set projekter, der bærer præg af kassetænkning og ikke reel indhold til gavn for de svageste elever. Med FGUen har I lagt grundstenen til et bæredygtigtigt projekt til gavn for eleverne. Lad det ikke blive ødelagt af bureaukrati og kassetænkning

 • Anmeld

  Elisabeth Domer · forstander, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård, Køge

  Du rammer plet

  Kan ikke være andet end fuldstændig enig med dig, Jacob. Du rammer plet i det du skriver.
  Lad nu FGU være en uddannelsesvej og ikke en finansministeriet styret uddannelse. Ej heller en uddannelsesvej, som præges af kassetænkning af Kommunerne.

 • Anmeld

  Sisse Carelse · Forstander lidt endnu

  Lokal bæredygtig og herre i eget hus

  Når vi dagligt har med unge at gøre der ikke bare følger den lige vej gennem uddannelsessystemet er det så vigtigt at vi økonomisk bliver herre i eget hus Hvorfor fordi institutionerne skal kunne agere agilt ikke fratages ansvar, men istedet blive empowred og engageret til altid at finde den bedst mulige løsning. Det gir på alle måder det største ejerskab og dermed det største engagement

 • Anmeld

  André Gremaud · Forstander

  FGU må ikke undergraves af finansministeriet

  Jakob Mark påpeger en række afgørende elementer, der sås tvivl om i processen, hvor den politiske vilje bliver til regler og bestemmelser. Hvis FGU skal blive den succes, alle håber på og et samlet folketing ønsker, så er det afgørende, at man ikke snubler på vej over målstregen. Desværre ser vi tiltag, tydeligvis styret fra finansministeriet, der undergraver FGUen før den overhovedet er kommet i gang. For bare at nævne et eksempel: En fælles, centralt styret, administrativ platform vil fratage de enkelte institutioner en væsentlig selvbestemmelse, stik imod hvad selvejet står for og fornuften tilråder. Rækken af kulsejlede statslige IT/administrative 'løsninger' er i forvejen pinlig lang, vi har ikke brug for flere.

 • Anmeld

  Bo Haagen · Souschef og vejleder på MultiCenter Syd

  Godt brølt Mark!

  Du er en blandt ( heldigvis ) flere politikere, som står fast på det der er intentionerne i jeres beslutnting om FGU, indholdet og nødvendigheden, det fleksible og lokale.
  Der er ingen grund til at denne dynamiske proces som har kørt, skal blive overhalet inden om, så tæt på målstregen, af beslutninger som går en helt skæv vej.
  Det “Bureukratiske monster” som i øjeblikke kaster skygger, giver mange af os praktikere gåsehud og åndenød. Hvis FGU ‘en vitterligt skal løfte opgaven, for den målgruppe det er tiltænkt, så er der IKKE brug for mere centralisering og “hyldevare”. Så er det nødvendigt med fleksibilitet og lokale løsninger. Hvis vi ikke får friheden til at handle lokalt, så får vi også vanskeligt ved at overbevise firmaerne om de skal tage vore unge i praktik. Og en stor del af pædagogikken på et produktionsværksted er, f.eks også at få ansvaret for at køre ud i den lokale trælast og hente de materialer som skal bruges til opgaven/undervisningen.
  Du har fuldstændig ret Mark, hav nu tilliden til vi godt kan løfte opgaven med FGU, ligesom vi har tilliden til at vore unge godt kan flytte sig.

 • Anmeld

  Lise Dahl-Meyer · Viceforstander og adm.leder

  Hovedet på sømmet

  Tak Jacob Mark, for at ramme hovedet på sømmet - det er præcis hvad FGU har brug for: Nærhed, pædagogiske muligheder og flexibilitet. Det er så vigtigt - for samfundet og for de unge - at FGU’en lykkedes. FGU kan blive et fantastisk tilbud - hvis de ikke bliver topstyret af rigide og bureaukratiske foranstaltninger. Lad FGU få samme ordning som andre selvejende uddannelsesinstitutioner: egen administration og frit valg af systemer, så de kun vælger dem, der giver mening.

 • Anmeld

  Preben Jensen · Projektkoordinator

  Skift ikke bare kasserne ud med andre kasser

  Drømmen er jo at hovedvejen på området (og samme taxameter og samme skoleydelse hele vejen rundt) gør, at det kan være elevens behov og den praksispædagogiske tilgang, der sætter dagsordenen, uden det skal forstyrres af økonomisk kassetænkning.
  Det vil være trist at det skal forstyrres for meget af en underskov af alternativ finansiering af andre projekter. Og det vil være endnu mere trist hvis det skal indespærres af administrativ og systemisk kassetænkning.
  Det vigtigste er stadig at aktiviteterne skal give mening for den enkelte unge. FGU skal vokse op af den grund og ikke beskæres til døde af alle mulige andre dagsordener.