Kronik: Danmark har brug for en ny reform af læreruddannelsen 

KRONIK: På læreruddannelsen er pædagogisk, didaktisk og psykologisk indsigt erstattet af undervisning med fokus på mål og styring. Det samme er sket i folkeskolen, og i sidste ende kan det betyde, at folkeskolens formål og dannelse trues. 

Af Kirsten Krogh-Jespersen
Cand. Pæd. Ph.d.

Reformerne af læreruddannelsen og folkeskolen i henholdsvis 2012 og 2013 blev introduceret med hidtil uhørte superlativer.

Virkeligheden viste snart reformernes utilstrækkelighed i forhold til at fastholde det professionelle lærerarbejde, som hidtil har kendetegnet folkeskolen.

Login