Løkke: "Ingen, ingen er tjent med en voldsom konflikt"

TOPMØDE: Statsminister Lars Løkke Rasmussen appellerede på kommunernes årlige topmøde til parterne på det offentlige arbejdsmarked om at nå til enighed og styre Danmark uden om en storkonflikt.

Det burde være muligt at finde en løsning på de offentlige overenskomster uden at kaste Danmark ud i en ”voldsom konflikt”.

Det var budskabet fra de statslige arbejdsgiveres øverste chef, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han torsdag talte til KL’s generalforsamling i Aalborg.

”Jeg vil gerne gøre det helt klart. Jeg ønsker ikke en konflikt. Regeringen ønsker ikke en konflikt. Jeg tror ikke, at der er nogen, som ønsker en konflikt,” sagde Lars Løkke Rasmussen til de godt 1.600 fremmødte lokalpolitikere, kommunale embedsmænd, ministre og folketingspolitikere.

Lars Løkke Rasmussen talte som 'vikar' for økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), som havde meldt fra på grund af sygdom.

Lockout forsøg på at undgå konflikt
Talen kommer dagen derpå, efter at først innovationsminister Sophie Løhde (V) på statens vegne varslede lockout af 120.000 ansatte, og kommunernes og regionernes landsforeninger senere fulgte op med tilsvarende varsler.

Samlet har de offentlige arbejdsgivere nu varslet lockout af 440.000 offentligt ansatte, hvis det skulle komme til konflikt.

Men det er netop det modsatte, der er formålet med lockout-varslerne, lod Lars Løkke Rasmussen forstå i sin tale.

”Formålet med varslingen af en lockout fra innovationsministeren er netop også at søge at bidrage til, at vi undgår en konflikt. Og jeg både tror og ved, at det er de samme tanker, der ligger bag de arbejdsgiver-skridt, som Kommunernes Landsforening og Danske Regioner tog i går,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Lønspørgsmål må kunne løses
Mens KL’s afgående formand, Martin Damm (V), i sin tale gjorde de statslige ansattes betalte frokostpause til den store anstødssten i forhandlingerne, så tog Lars Løkke Rasmussen først og fremmest fat på spørgsmålet om løn.

”For mig at se burde det være muligt at nå til enighed om lønspørgsmålet. Det er aldrig blevet forhandlet i bund. Men det burde være muligt,” sagde Lars Løkke Rasmussen, med henvisning til at regeringen havde tilbudt en lønudvikling svarende til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Vi hverken kan eller vil røre frokosten
Frokostpausen tog Lars Løkke Rasmussen dog også fat på.

”Finansministeriet hverken kan eller vil afskaffe den betalte spisepause i staten,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Hans håb er, at det vil lykkes de forskellige parter at finde en løsning i Forligsinstitutionen, så man kan undgå en ”voldsom arbejdskonflikt”. Parterne skal ifølge Lars Løkke Rasmussen tilbage til forhandlingsbordet:

”Og få indledt konstruktive forhandlinger, så der kan nås et overenskomstresultat. Så der kan nås en enighed og indgås en aftale, før arbejdskonflikten bliver en realitet,” sagde Lars Løkke Rasmussen og fortsatte:

”Ingen, ingen er tjent med en voldsom konflikt.”

Forrige artikel Forhandlinger om praksisfaglighed i folkeskolen ligger stille Forhandlinger om praksisfaglighed i folkeskolen ligger stille Næste artikel Her er KL’s nye bestyrelse og udvalgsformænd Her er KL’s nye bestyrelse og udvalgsformænd