Mette F. vil sløjfe erhvervsskolers besparelser og give dem 10. klasse

TALE: S-formand Mette Frederiksen fortalte onsdag på erhvervsskolernes årsmøde, at hun vil sløjfe omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne. Samtidig meldte hun støtte til et V-forslag om at flytte 10. klasse ud på erhvervsskolerne. 

Socialdemokratiet vil tage et opgør med uddannelsernes omprioriteringsbidrag, hvis de kommer til magten efter næste folketingsvalg. 

Det sagde partiets formand, Mette Frederiksen, da hun onsdag talte ved Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers (DEG) årsmøde i Nyborg.

“Jeg vil have lov til at sætte foden ned og sige, at en to-procents besparelse hvert eneste år på alle vores uddannelser ikke alene er kortsigtet. Det er tudetosset. Og det er det selvfølgelig ikke mindst i de dele af uddannelsesystemet, hvor vi har behov for, at flere unge går hen,” lød det fra Frederiksen. 

Først for står besparelserne på erhvervsuddannelserne, som formanden vil fjerne som statsminister i en S-ledet regering:

“Jeg kan ikke love, at vi kan rulle alle besparelserne tilbage. Vi kommer til at have mange opgaver, såfremt vi nyder jeres opbakning efter et valg. Men jeg kan love, at jeg vil starte ét sted før et andet. Det bliver erhvervsuddannelserne,” sagde hun.

Men selvom Mette Frederiksen siger, at hun vil rulle besparelser tilbage, kan erhvervsuddannelserne ikke forvente nye penge. 

Bliver der tale om en pose penge, som kan annullere de besparelser, erhvervsuddannelserne allerede har gennemført?

“Jeg kan ikke love at rulle alle besparelserne tilbage. Der er gennemført rigtig store besparelser under den her regering, og jeg kan ikke love at rulle dem alle tilbage,” sagde hun efter talen til Altinget. 

Et opgør med uddannelsessnobberi
Mette Frederiksen dedikerede store dele af sin tale til, hvordan man får flere unge til at vælge en håndværkeruddannelse.

Det kræver penge, men først og fremmest skal der tages hånd om, at de unge forbinder gymnasiet med noget mere prestigefyldt end erhvervsuddannelserne.

“Om vi kan lide det eller ej, har vi skabt et uddannelsessystem og en underliggende samfundstendens, der meget entydigt skubber vores unge i én retning i uddannelsessystemet. Jeg er ikke bange for at kalde det uddannelsessnobberi. Det mener jeg, at vi har i Danmark, og det har udviklet sig gennem en række årtier. Der findes ikke ret mange unge i dag, der ikke har en opfattelse af, at det er finere at tage en akademisk uddannelse," sagde hun.

"Men det er noget sludder. Hvis ikke vi passer på, ender vi med en ungdomsgeneration, der kan fortælle os rigtig meget om, hvad der er på billederne, men ikke kan finde ud af at hænge dem op," sagde hun med henvisning til et enormt - og ifølge S-lederen yderst tvivlsomt - billede af Storebæltsbroen, der hang til venstre for scenen på Nyborg Strand Hotel, hvor årsmødet fandt sted. 

EUD er ikke enden
Mette Frederiksen fortalte, at de unge mennesker, hun møder, har en opfattelse af, at de tekniske skoler fører til et dead end-job, hvor de ender stavnsbundne i et bestemt håndværkerfag.

"Mange unge siger, at hvis de går den vej (det almene gymnasium, red.), så er alle muligheder åbne. Hvis de så på et tidspunkt gerne vil uddanne sig til noget andet eller bygge ovenpå, kan de, hvis de tager en faglært uddannelse, ligesom kun blive det. Jeg siger ikke, at det er rigtigt, men det er mange unges opfattelse. Det er der, vi bliver nødt til at starte.”

Og det kan ifølge Frederiksen blive dyrt, hvis ikke de unges opfattelse af erhvervsuddannelserne ændrer sig:

"Vi er meget tæt på en situation, hvor vi overproducerer unge med en akademisk baggrund, men kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Det bliver en vækstdræber."

10. klasse på EUD 
I talen nåede Frederiksen også at rose et nyt Venstre-forslag om at flytte grundskolens 10. klasse ud på erhvervsuddannelserne.

"Det synspunkt vil jeg selv gerne kæmpe for," sagde hun. 

Det kan nemlig være med til at give flere unge kendskab til de tekniske uddannelser og samtidig skabe et bedre ungdomsmiljø, mener hun.

Og det er der ifølge Frederiksen hårdt brug for:

"Vi har behov for at tage livtag med, hvad det er for uddannelser, vores børn og unge hører om", sagde hun.

"Vi får ikke bragt de unges kendskab ud til uddannelserne. Mit bud er, at hvis vi går ud og spørger de 14-årige i dag, er der ikke ret mange, der kan pege på, hvad man kan vælge ud over det almene gymnasium. De ved simpelthen ikke, hvad mulighederne er," sagde hun videre. 

Frederiksen åbnede samtidig for, at endnu yngre elever kan få lov at droppe ud af folkeskolen og fortsætte deres uddannelse et andet sted:

“Vi bliver nødt til at insistere på, at man skal kunne arbejde mere praksisorienteret gennem hele vores skolesystem. Derfor er jeg nok også selv nået dertil, at vi skal åbne op for, at nogle af børnene i 8. og 9. klasse kan få lov til at komme ud fra den almindelige skole og i gang med en anden form for uddannelse," sagde hun.  

Ingen reform i støbeskeen
Efter talen blev Mette Frederiksen spurgt, om uddannelsessektoren kan se frem til en større reform, der skal skabe efterspurgt sammenhæng mellem grundskole, forskellige ungdomsuddannelser og erhvervslivet.

Men det lader ikke til at være en del af S-formandens planer:

“Du tænker lige, at jeg skal gå til valg på endnu en uddannelsesreform?,” svarede hun og fortsatte:

"Jeg synes godt nok, at der har været mange reformer i jeres verden gennem rigtig mange år. Jeg vil være varsom med at smide på bordet, at nu skal vi have flere reformer. Men jeg vil meget gerne give et tilsagn om at tænke dem (uddannelserne, red.) sammen." 

Forrige artikel Her er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Ledernes nye formand Her er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Ledernes nye formand Næste artikel OK18: Skoleledere uenige med lærerne i central tvist om arbejdstid OK18: Skoleledere uenige med lærerne i central tvist om arbejdstid
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.