Midlertidig løsning på vej: Gymnasieelever skal fordeles efter karakterer og bopæl

FORSLAG: Undervisningsministeren vil løse udfordringen med de etnisk opdelte gymnasier ved at lade lokale fordelingsudvalg fordele eleverne efter karakterer eller bopæl. Samtidig fortsætter en ekspertgruppe sit arbejde med at udtænke permanente løsninger.

Det skal fremover være muligt for de lokale fordelingsudvalg at fordele gymnasieelever efter karakterer eller bopæl.

Med regelændringen vil børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) midlertidigt løse den hastigt stigende udfordring med faldende elevtal på de etnisk opdelte gymnasier.

”Regeringen mener, at det er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund, at elever møder hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet. Det modvirker parallelsamfund og styrker fællesskabet og integrationen," lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse. 

Login