Minister lun på at bevare elevtelefon

ELEVER: Elevtelefonen, som rådgiver elever om alt skolerelateret, ser ud til at miste sit finanslovstilskud næste år. Men undervisningsminister Merete Riisager (LA) åbner for, at bevillingen kan fortsætte alligevel.

Hver dag siden 2013 har der siddet elever klar ved telefonen og bag chatten for at rådgive andre elever, der oplever problemer i skolen. Eleverne bag Elevtelefonen giver råd om alt fra mobning til undervisningsmiljø og afgangsprøver.

Men nu ser Elevtelefonen, som drives af Center for Elevrådgivning under Danske Skoleelever, ud til at miste statsstøtten.

Der er nemlig ikke i regeringens finanslovsforslag for 2018 sat penge af til Elevtelefonen, som siden 2013 har fået et årligt beløb på finansloven - de første to år til at etablere rådgivningsfunktionen og siden til drift.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er dog åben for, at Elevtelefonens finanslovsbevilling skal fortsætte næste år. Det skriver ministeren i et folketingssvar, hvor hun dog understreger, at hun vil afvente en evaluering af projektet, før hun vil tage endelig stilling.

"Jeg er som udgangspunkt positivt indstillet over for Elevtelefonen, men mener, at beslutningen om et eventuelt tilskud fra 2018 skal træffes på baggrund af evalueringen. Når evalueringen foreligger, vil der blive taget stilling til, om der fortsat skal ydes et årligt tilskud til Center for Elevrådgivning," skriver Merete Riisager.

Evaluering til oktober
I et andet folketingssvar uddyber undervisningsministeren, hvorfor der ikke for 2018 er sat penge af til Elevtelefonen. Det skyldes, at det årlige tilskud har været finansieret inden for Undervisningsministeriets ramme, hvor man senest har prioriteret midlerne til Elevtelefonen til og med 2017.

"Det har således fra starten været forudsat, at tilskuddet var tidsafgrænset," skriver Merete Riisager.

Evalueringen af Elevtelefonen forventes at ligge klar i oktober, fremgår det af de to folketingssvar. Dermed er vejen banet for, at en fornyet bevilling til Elevtelefonen kan nå at komme med i den endelige finanslov.

Center for Elevrådgivning samarbejder med blandt andet Børns Vilkår, Børnerådet, Dansk Center for Undervisningsmiljø og Forældre Rådgivningen. I sommer indgik Elevtelefonen også et samarbejde med KL. Samarbejdet med KL indebærer ikke økonomisk støtte, men er et "strategisk samarbejde".

Forrige artikel Overblik: SF kalder Riisager i samråd om besparelser på erhvervsuddannelser Overblik: SF kalder Riisager i samråd om besparelser på erhvervsuddannelser Næste artikel ”Vi har mistet noget respekt for lærerne som autoritet ”Vi har mistet noget respekt for lærerne som autoritet"