Minister vil indkalde til politiske drøftelser om skolers brug af SFO-penge

SAMRÅD: Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil sammen med børneordførerne i den nærmeste tid diskutere, hvordan der kan skabes øget gennemsigtighed om, hvordan SFO'ernes midler bruges ude i kommunerne. 

Folketingets børneordførere kan snart se frem til nye politiske diskussioner om, hvordan det kan sikres, at penge tiltænkt SFO'erne ikke bruges til at finansiere undervisningen i folkeskolen.

Det gav børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil tilsagn om på et samråd torsdag.

"Jeg har givet tilsagn her på samrådet om, at jeg vil kalde ordførerne over i ministeriet og tage en drøftelse af, hvordan man kan gøre tingene skarpere. Jeg vil sende grunddata over forud for det, og vi kommer selvfølgelig fra ministeriet med nogle anbefalinger til, hvordan man kan stramme op," lød det fra ministeren. 

Login