Next til friskoleformand: 10. klasse på erhvervsskolerne virker

REPLIK: Formanden for Frie Skolers Lærerforening har ikke styr på statistikken, når han kalder placeringen af 10. klasse på erhvervsskolerne for "symbolpolitik af værste skuffe". Placeringen fører nemlig til et større optag på erhvervsuddannelserne, skriver Camilla Saebel og Tøger Kyvsgaard.

Af Camilla Saebel & Tøger Kyvsgaard
Hhv. uddannelsesdirektør og chefkonsulent, Next Uddannelse København

I et debatindlæg bragt i Altinget 27. november harcelerer lærerformanden for friskolerne, Uffe Rostrup, over regeringens planer om at stimulere tilgangen til erhvervsuddannelserne, ved at erhvervsskolerne i øget omfang udbyder 10. klasser.

Han hævder, at de fleste elever på erhvervsuddannelserne kommer fra de kommunale ungdomsskoler samt folkeskolens 10. klasser, og at der ingen sammenhæng er mellem 10. klassernes fysiske placering og optaget på erhvervsuddannelserne.

Formanden advarer samtidig imod, at initiativet vil indsnævre ungdomsuddannelsesperspektivet for de unge og enten tvinge dem i armene på betalingskrævende privatskoler eller til et fravalg af 10. klasse og deraf følgende deroute i den videre færd i ungdomsuddannelserne.

Her er formanden desværre ude af trit med virkeligheden.  

God reklame for erhvervsuddannelser
For det første var kun 26 pct. af de elever, som startede på erhvervsuddannelsernes grundforløb i både 2016 og 2017 under 18 år, viser tal fra Undervisningsministeriet. Langt de fleste nye elever på erhvervsuddannelserne har for længst lagt både ungdomsskole- og folkeskoleuddannelse bag sig.

For det andet viser en opgørelse af det efterfølgende valg af ungdomsuddannelse for elever fra alle 10. klasser på erhvervsskolerne i Hovedstadsregionen i 2016, at 33 pct. af dem fortsatte på en erhvervsuddannelse. Til sammenligning var det kun 24 pct. af 10. klasseseleverne på landsplan, der samme år valgte en erhvervsuddannelse. Det giver altså både mening og resultat at sikre en større eksponering af erhvervsuddannelsestilbuddet for de unge ved placering af 10. klasser på erhvervsskolerne.

Placering øger elevernes viden
Til sidst men ikke mindst må vi melde hus forbi, når lærerformanden hævder, at ungdomsuddannelsesperspektivet bliver indsnævret i 10. klasserne på erhvervsskolerne. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Erhvervsskolerne har ingen interesse i at tvinge nogen ind i et uddannelsesforløb, de ikke selv ønsker, og vi oplyser naturligvis bredt om det ungdomsuddannelsestilbud, der ligger i forlængelse af 10. klasse – herunder gymnasiet. På linje med landets øvrige 10. klasser er gymnasiet også på erhvervsskolernes 10. klasser fortsat det foretrukne valg af efterfølgende ungdomsuddannelse.

Pointen er - stik imod lærerformandens antagelser - at placeringen af 10. klasser på erhvervsskolerne netop udvider og nuancerer 10. klasseelevernes viden om og valg af ungdomsuddannelse.

Forrige artikel Tidligere skoleleder roser nye fraværs­regler: Riisager handler ansvarligt Tidligere skoleleder roser nye fraværs­regler: Riisager handler ansvarligt Næste artikel Professor: Reaktionister skaber falske modsætninger i uddannelsesdebatten Professor: Reaktionister skaber falske modsætninger i uddannelsesdebatten