Ny rapport afdækker problemer med erhvervsuddannelse for voksne

EVU: Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) halter det flere steder med erhvervsuddannelsen for voksne (euv). Mange nye elever får bl.a. ikke vurderet eksisterende kompetencer godt nok.

Meningen var at gøre det mere attraktivt for voksne at tage en erhvervsuddannelse, men det halter stadig.

EVA har i en ny evaluering udpeget flere problemer med erhvervsuddannelse for voksne (euv) her to år efter dens indførelse med eud-reformen fra 2015.

Problemerne omhandler blandt andet de såkaldte realkompetencevurderinger (RKV), hvor elever får vurderet egenskaber, de har med sig i bagagen – og på den baggrund får afkortet uddannelsen.

Login