Opsamling: Sådan hjælper vi bedst de 50.000 unge uden uddannelse eller job

Mere end 30 aktører har i de seneste uger debatteret, hvordan de unge, der står uden uddannelse eller beskæftigelse, bedst kan hjælpes. Få overblik over de mange indlæg her.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Birk Sebastian Kotkas

Hos Altinget Uddanelse har en lang række organisationer og politikere gennem de seneste seks uger debatteret, hvordan samfundet bedst hjælper de 50.000 unge, som er uden uddannelse eller job.

En gruppe, som ifølge blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) er alt for stor, og som Reformkommissionen i øjeblikket er ved at komme med anbefalinger til, at gøre mindre.

Blandt de mange indlæg har mange peget på FGU, som en væsentlig del af løsningen. For eksempel skriver Uddannelsesforbundet, at man "helt automatisk" bør til at overveje FGU, hvis der tvivl, om en ung er uddannelsesparat.

Andre har anbefalet et tættere samarbejde med erhvervslivet, og peget på de praktiske fag i folksskolen. Danmarks Lærerforening mener, at "mange års ensidigt fokus på boglige færdigheder i folkeskolen" har bidraget til mistrivsel blandt særligt de fagligt svageste elever.

Og så har mange aktører påpeget, at en stor del af de 50.000 er unge med handicap, som ikke altid passer ind i de eksisterende uddannelsestilbud.

Altinget Uddannelse giver dig her en opsamling på debatten, som du efterfølgende kan dykke mere ned i.

Henrik NeversHenrik Nevers
Formand for Danske Gymnasier, rektor for Roskilde Gymnasium

"Danske Gymnasier støtter mere praksisundervisning i folkeskolens ældste klasser, bedre vilkår for FGU og frem for alt individuel vejledning til eleverne. For endemålet må være at hjælpe så mange unge som muligt ind på og igennem den uddannelse, de brænder for."

Læs hele indlægget her.

Mille Borgen MikkelsenMille Borgen Mikkelsen
Formand, Danske Skoleelever

"Vi skal vise eleverne, hvordan livet kan se ud på den anden side af uddannelsesræset. Klasselokalet kan muligvis ikke motivere den gruppe af elever, der kæmper med at finde vej til motivationen."

Læs hele indlægget her.

Ellen Trane NørbyEllen Trane Nørby
Medlem af Folketinget (V) og undervisningsordfører

"For at få flere af de 50.000 unge tilbage på sporet, skal vi insistere på, at lovgivningen overholdes og at svigt i så høj grad, som vi ser i dag, ikke kan accepteres."

Læs hele indlægget her.

Julie Kølskov MadsenJulie Kølskov Madsen
Formand, Erhvervsskolernes ElevOrganisation

"Mange politikere taler om, at vi ikke skal have en nulfejlskultur, men de er selv med til at gøre den værre. Når man skal være perfekt, kan man ikke tage en omvej, selvom omvejen netop er vejen til en uddannelse."

Læs hele indlægget her.

Hanne FischerHanne Fischer
Direktør, FGU Vestegnen, formand, FGU Danmark Direktør-rektorkollegiet

"Af de 50.000 unge uden uddannelse eller job går kun 16 procent i dag på FGU. Vi ser et meget større potentiale for, at kommunerne anvender FGU, som det er intentionen bag reformen på det forberedende område."

Læs hele indlægget her.

Jakob SølvhøjJakob Sølvhøj
Medlem af Folketinget (EL) og undervisningsordfører

"Forfejlede politiske beslutninger har haft kolossale omkostninger for titusindvis af unge og kostet samfundet dyrt."

Læs hele indlægget her.

Tomas KeplerTomas Kepler
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

"VUC er med til at skabe succeser for mange med mindre gode erfaringer fra grundskolen og tidligere uddannelser. Men det har brug for en økonomisk håndsrækning til sin indsats for unge og voksne på kanten af samfundet."

Læs hele indlægget her.

Mai MercadoMai Mercado
Gruppeformand (K) og undervisningsordfører

"Alle elever skal have mulighed for at vælge praksisfaglig undervisning op til en dag om ugen. Det kan motivere flere, gøre færre skoletrætte og bidrage til, at flere tager en ungdomsuddannelse."

Læs hele indlægget her.

Alma TynellAlma Tynell
Forkvinde, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

"Vores uddannelser er underfinansierede efter mange års nedskæringer, hvilket betyder, at lærerne ikke altid har tid til at hjælpe alle elever. Det er slet ikke holdbart, hvis alle skal med i uddannelsesfællesskabet."

Læs hele indlægget her.

Mie Dalskov PihlMie Dalskov Pihl
Chefanalytiker, AE

"Kommunale samarbejder med virksomheder, støtte til at færdiggøre en uddannelse og solid grundfinansiering af FGU skal hjælpe unge uden for uddannelse og job."

Læs hele indlægget her.

Pernille BrøndumPernille Brøndum
Rektor, Nordvestsjællands HF & VUC og formand for Danske HF & VUC – Lederne

"Vi foreslår, at der bliver oprettet et inklusionstaxameter, som giver skolerne et tillæg for unge med psykiske diagnoser, så alle unge kan få dette tilbud i hele Danmark."

Læs hele indlægget her.

Mette SlottvedMette Slottved
Chefanalytiker, Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Sammen med Helle Bendix Kleif, Iben Bolvig og Mette Lausten

"I debatten om de 50.000 unge uden uddannelse eller beskæftigelse bør vi sondre imellem dem, som 'zigzagger' imellem uddannelse, beskæftigelse og arbejdsløshed, og dem, som er 'fastlåst' i velfærdssystemet."

Læs hele indlægget her.

Thomas Gyldal PetersenThomas Gyldal Petersen
Borgmester (S), Herlev Kommune, formand, KL's Børne- og Undervisningsudvalg

"Uddannelse før job behøver ikke at være den rigtige vej for alle. For nogle unge kan beskæftigelse være den vej, hvor chancen for succes er størst."

Læs hele indlægget her.

Jannik BayJannik Bay
Uddannelses- og integrationschef, DA

"Gruppen af unge uden job eller uddannelse er ikke homogen, og skal derfor mødes med målrettede tilbud. Kommuner, uddannelsesinstitutioner og jobcentrene har en forpligtigelse til at samarbejde og tage ansvar for, at de ikke overlades til sig selv."

Læs hele indlægget her.

Lars GaardhøjLars Gaardhøj
Regionsrådsformand (S), Region Hovedstaden, formand, psykiatri- og socialudvalget, Danske Regioner

"Der er et stort sammenfald mellem det at have en uddannelse og en god mental sundhedstilstand. For de unge, som har svære psykiske udfordringer og lidelser, er der brug for at sætte tidligt ind med et stærkt, tværfagligt og tværsektorielt tilbud."

Læs hele indlægget her.

Lars GoldschmidtOle Heinager

Lars Goldschmidt og Ole Heinager

Hhv. formand, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne og formand, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

"Vores erfaringer fra erhvervsskolerne viser, at nogle elever har det meget bedre med læring, hvor de skaber noget i den fysiske verden. Det skal vi overføre til folkeskolen."

Læs hele indlægget her.

Christina Barfoed-HøjChristina Barfoed-Høj
Direktør, EVA

"Varieret undervisning, hvor eleverne er aktive, betyder meget for deres motivation og lyst til at lære. Det kan også betyde noget for deres muligheder og lyst til at fortsætte videre i uddannelsessystemet."

Læs hele indlægget her.

Marco DamgaardSune BjerglundMarco Damgaard og Sune Bjerglund
Hhv. skoleleder, skoleleder, Tingbjerg Skole og Fritid og skoleleder, Ole Rømers Skolen

"En god skolegang handler vigtigst af alt om, at man bliver mødt af dygtige lærere, som kan skabe rammerne for det. Derfor er det en katastrofe, når mange skoler i dag ikke kan få kvalificerede lærere i alle fag."

Læs hele indlægget her.

Steffen LundJørgen Ravnsbæk og Steffen Lund
Hhv. direktør ved FGU Nordvestsjælland og direktør ved EUC Nordvestsjælland

"FGU virker. Det kan derfor undre, at man ikke har kunnet blive enige om at skabe gode rammebetingelser for den nye ungdomsuddannelse."

Læs hele indlægget her.

Ina ThorndahlSara Ellegaard NielsenIna Thorndahl og Sara Ellegaard Nielsen
Hhv. adm. direktør og projektleder, Børnehjælpsdagen

"Kommunerne skal blive meget bedre til at støtte de unges egen drivkraft og bygge dem op, så de lærer at tro på sig selv. Det koster ikke kommunerne millioner at omlægge til denne effektfulde praksis."

Læse hele indlægget her.

Thorkild OlesenThorkild Olesen
Formand, Danske Handicaporganisationer, næstformand, Det Centrale Handicapråd

"Der er to områder, hvor der bør sættes særligt ind, hvis flere unge med handicap skal gennemføre en uddannelse: Inklusionen i grundskolen skal forbedres og ungdomsuddannelserne skal være langt mere fleksible og inkluderende."

Læse hele indlægget her.

Annegrete JuulAnita Lindquist Henriksen Annegrete Juul og Anita Lindquist Henriksen
Hhv. dekan, Københavns Professionshøjskole og rektor, Københavns VUC

"Politikerne bør investere mere i at sikre de gode sammenhænge i uddannelsessystemet. Der skal blandt andet findes midler til lærersamarbejde på tværs af institutionerne."

Læs hele indlægget her

Lars Buchholt KristensenLars Buchholt Kristensen
Formand, Ungdomsskoleforeningen, ungdomsskoleinspektør, Ungdomsskolen i Silkeborg

"Det er ofte i fritiden, at de unge former sig eksistentielt. De møder eksempelvis en fodboldtræner, der viser dem vigtigheden af disciplin."

Læs hele indlægget her.

Hanne PontoppidanHanne Pontoppidan
Formand, Uddannelsesforbundet

"Er der tvivl, om en ung er uddannelsesparat, bør det helt automatisk få uddannelsesvejlederen, forældre og den unge til at overveje FGU."

Læs hele indlægget her.

Claus Rosenkrands OlsenClaus Rosenkrands Olsen
Uddannelseschef, Dansk Erhverv

"De sidste mange års mere eller mindre fejlslagne politik viser, at endeløse reformer og besnærende snuptag af ungdomsuddannelserne ikke er vejen frem. Vi skal i arbejdstøjet og tænke på tværs af siloerne."

Læs hele indlægget her.

Gordon Ørskov MadsenGordon Ørskov Madsen
Formand, Danmarks Lærerforening

"Mange års ensidigt fokus på boglige færdigheder i folkeskolen og en afledt snæver evalueringskultur har bidraget til mistrivsel – især blandt de fagligt svageste elever. Vi bør skrue op for de praktisk-kreative fag og styrke praktiske og anvendelsesorienterede elementer."

Læs hele indlægget her.

Maiken Lykke LolckPalle DamborgMaiken Lykke Lolck og Palle Damborg
Hhv. direktør, Naturvidenskabernes Hus, formand, Fremstillingsindustrien

"Stærke skole-virksomhedssamarbejder skal give de unge mulighed for at arbejde praktisk og anvendelsesorienteret i skoletiden. Det kan give dem øje for nye uddannelses- og karriereveje."

Læs hele indlægget her.

Silke Ena SvareSilke Ena Svare
Talsperson, Autisme Ungdom

"Politikerne skal anerkende, at de ikke kan skabe løsningerne uden at involvere de unge. Det er os, som er blevet svigtet af systemet og som ved, hvad der ikke virker."

Læs hele indlægget her.

Anne Sophie CallesenAnne Sophie Callesen
Medlem af Folketinget (RV) og ungdomsuddannelsesordfører

"Undervisningspligten skal ikke udvides i morgen, men vi skal gå i den retning. Derudover er det vigtigt, at de de unge, som er i fare for at falde fra, får en mentor."

Læs hele indlægget her

Talspersoner for Modstrøm

"Mange unge ved ikke, hvad FGU er, og hvad de kan få ud af at tage uddannelsesforløbet. Derfor er vi nødt til at gøre skolerne mere attraktive og formidle styrken ved FGU."

Læs hele indlægget her

Lucas Grøndal
Hf-studerende, tidligere FGU-elev og talsperson i Modstrøm

"Det er ærgerligt, at mange udelukkende ser FGU som noget for unge med store personlige eller psykiske udfordringer. Hvis kommunikationen bedre reflekterede virkeligheden, er jeg sikker på, at flere unge ville påbegynde et FGU-forløb."

Læs hele indlægget her

Marlene Berth Nielsen og Randi Jensen
Hhv. souschef i oplysningsforbundet Fora og sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen

"Der er behov for bedre muligheder for støtte i overgangsfaserne. For disse unge er der sjældent tale om én lige vej frem."

Læs hele indlægget her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Nevers

Formand, Danske Gymnasier, rektor, Roskilde Gymnasium
cand.mag. i musikvidenskab og dansk, master i ledelse (MIG)

Mille Borgen Mikkelsen

Fhv. formand, Danske Skoleelever
Alssundgymnasiet Sønderborg

Ellen Trane Nørby

Fhv. MF (V)
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)