Produktionsskole: Centralisering er ikke løsningen

DEBAT: Det er helt afgørende, at lærerne på FGU'en har mulighed for at opbygge tillidsfulde relationer til eleverne. Derfor er øget centralisering, hvor lærerne flytter rundt mellem skoler, ikke nøglen til succes, skriver Haderslev Produktionsskoles forstander.

Af Michael Lau
Forstander på Haderslev Produktionsskole

Som leder af Haderslev Produktionsskole ser jeg frem til en FGU, der imødekommer de behov, som lige netop vores målgruppe vil kunne profitere af.

Dog er det med en tvist af bekymring. Forhandlingerne kører på højtryk og rigtig mange institutioner, organisationer og andre, der har en interesse for området, har deres bud på, hvordan en FGU bør kringles.

Jeg har lige haft fornøjelsen af at være i selskab med den tyske produktionsskoleforening i to dage.

Her mødte jeg flere gange en undren over, at vi i Danmark ønsker en markant ændring af det forberedende tilbud, som derfor var grundlag for mange gode spørgsmål. Herunder blev jeg spurgt til, ”what benefits are seen by the centralization of schools for the students?”. Her måtte jeg være dem et svar skyldig.

Hvordan gavner moderskoler eleverne?
Centralisering er i vores moderne samfund blevet et buzzword, som nu også formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, pludselig ser som nøglen til en FGU med succes.

Hun anvender en mere spiselig formulering, som giver følelsen af familie, rummelighed og fleksibilitet, der giver mulighed for at flytte lærerne ved udsving i aktivitet på skolerne. Her bliver jeg selv ramt af spørgsmålet, hvordan vil 25 moderskoler komme vores elevgruppe til gavn?

En centralisering vil i givet fald kunne give økonomiske styringsmodeller, beslutningstagen bliver koncentreret på moderskolen og giver derved mulighed for effektiviseringer. Vil produktionsskoleeleverne kunne profitere af dette? Her må jeg udtrykke min bekymring.

Fokus på relationsarbejde
Ydermere betvivler jeg Hannes kendskab til en produktionsskole, og hvilken kæmpe opgave medarbejderne løser i dagligdagen, når hun anbefaler at flytte lærere rundt ved udsving af aktivitet lokalt.

Vores værkstedslærer eller værkstedsleder leverer ud over deres faglighed et enormt relationsarbejde, som er grundlag for, at produktionsskolerne skal kunne lykkes med deres positive resultater. Relationsarbejde kræver kontinuitet for at vinde elevernes tillid, og derfor kan fleksible lærerdækninger ikke anbefales.

Produktionsskolen bløder allerede
Det er ikke første gang, jeg har udtrykt min bekymring ved forestående forandringer i produktionsskoleformen.

Her tænker jeg selvfølgelig på nedsættelsen af skoleydelsen med virkning fra januar 2017. Den har som ventet givet de unge incitament til at fravælge produktionsskolerne til fordel for passiv forsørgelse.

Her er der brug for at se på ændringer af skoleydelsen, så vi igen kan tilbyde de unge at være del af vores positive udslusning til uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Nu er dagsordenen for rigtig mange produktionsskoler at tilpasse organisationen til de manglende elever, desværre.

Stop systematisk centralisering
Derfor: stop systematisk centralisering – det er mere et spørgsmål om social kapital, hvor relationer og værdighed bør være centrale pejlemærker i udviklingen af en FGU med succes. Dertil har nedsættelsen af skoleydelsen en uhensigtsmæssig effekt, som hurtigst bør ændres.

Vi skylder alle unge chancen for en anden vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Forrige artikel FTF og UCC: Digitalisering uden uddannelsesløft løfter ikke velfærden FTF og UCC: Digitalisering uden uddannelsesløft løfter ikke velfærden Næste artikel Rådgiver: Flyt dog det folkemøde til august! Rådgiver: Flyt dog det folkemøde til august!