Produktionsskole: Ny forberedende uddannelse giver plads til alle

DEBAT: Forslaget om en ny forberedende uddannelse er overordnet konstruktivt og visionært. Og vigtigst af alt er det et stort skridt i retning af, at læring kan være andet end det, der for foregår i klasseværelset, skriver Hvidovre Produktionsskole.

Placeholder image
Foto: Hvidovre Produktionsskole
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Martin Taarup
Forstander på Hvidovre Produktionsskole

Forslaget om at lave en forberedende uddannelse er et befriende indslag med en praktisk vinkel på læring. Det er et vigtigt skridt på vejen til det endelige opgør med, at læring kun foregår i et klasseværelse. Læring i praksis sker på flere planer, hvor teori og praksis understøtter hinanden i samvær med mange mennesker i forskellige aldersgrupper.

Erkendelsen af, at unge mellem 16 og 29 år skal have mulighed for på tværs af alder at modtage en inspirerende læring, hvor både de helt unge og de lidt ældre i fællesskab udvikler sig, er fantastisk positivt. Vi kender aldersspændet blandt andet fra folkehøjskolerne, hvor der er rigtig gode erfaringer med det. Det er rigtig godt, at man søger nye veje og tør bryde nogle konventioner. Alle bør gribe den inspiration og komme med supplerende visioner, der kan forbedre udspillet.

Anden vej til læring
Nu er der kommet et udspil, der tager hånd om et kæmpe problem i vores samfund, nemlig det at der er 20 procent af hver ungdomsårgang, der ikke får en uddannelse eller kommer videre i arbejde – det er lige nu op mod 70.000 mennesker. Så bør man modtage nytænkning med en konstruktiv og visionær indstilling, så udspillets inspiration bliver suppleret med fornyelse og ikke stagnation.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Vi kalder dem for se svage. Statsministeren forstår dem som unge med indlæringsvanskeligheder. Men er sagen ikke, at der er en gruppe mennesker, der af tusinder af forskellige årsager ikke går den lige vej til uddannelse og job. Nu er det på tide at tale om den her gruppe som værdifulde borgere, der har brug for at lære på en anden måde. Husk, det er en menneskeret at være uafklaret, når man er ung og søgende.

Mulighed for at blive afklaret
Alt for mange unge har spildt tiden på nogle SU-hamsterhjul uden at komme videre. Det er godt at lukke hamsterhjulet, ligesom man gjorde det på erhvervsskolerne; så lad falde, hvad ikke kan stå. Man skal erkende en anden vej til læring og erkende, at de kloge hænder kombineret med almene fag er et vigtigt supplement til at komme videre på.

Forslaget om at lave en forberedende uddannelse er et befriende indslag med en praktisk vinkel på læring. Det er et vigtigt skridt på vejen til det endelige opgør med, at læring kun foregår i et klasseværelse. 

Martin Taarup, Forstander på Hvidovre Produktionsskole

Et afgørende element i det nye tilbud bør være muligheden for at blive afklaret. Det sker bedst ved at den unge selv får mulighed for at prøve forskellige fag. Det hjælper ikke kun at tale om det, men bør ske i et værksted, for eksempel på produktionsskolen eller i en virksomhed.

VUC forsøger at tale en spændende fornyelse ned til, at det er en ungdomsskole. Tænk, at man skal belære kloge mennesker på en uddannelsesinstitution om, at ungdomsskolerne i Danmark har fungeret rigtig godt i mange år for dem under 18 år, og at den nye uddannelse på en klog måde tager hånd om et aldersspænd, der fortjener at få en varieret og spændende mulighed.

Ikke en institutionskrig
Den nye samlede uddannelse bør ikke være en institutionskrig - det fortjener de unge ikke. I øvrigt bliver der stadig en masse, VUC kan tage sig af, bare ikke for dem, hvor det ikke fungerer. Husk på, at når der på landsplan er et 35 procents fravær på undervisningen, nogle steder 50 procent, så skal der gøres noget nyt.

Lige nu sidder en masse mennesker fast i gentagelsen, der aldrig bliver gjort færdig - kun fordi de spilder dyrebare SU penge på ingenting. Det er på tide, der bliver sat en prop i det. De unge skal ikke sidde fast i flere forsøg, de skal have muligheden for en ny platform, der varer maximalt to år, og hvor der er stor fleksibilitet mellem teori og praksis.

Tallene viser, at omkring 18.000 unge ikke mister tilbud, men de får nye muligheder for at gennemføre en forberedende uddannelse, der kan bringe dem videre i livet. At holde liv i hamsterhjulet hjælper ikke disse unge, tværtimod,

Det handler ikke om institutioner, det handler om de unge og arbejdet for, at de får de bedste muligheder i livet. Forslaget betyder, at produktionsskolerne i sin nuværende form nedlægges for at give plads til en ny uddannelse. Stærke elementer fra produktionsskolerne bliver så en del af det nye tilbud på lige fod med andre tilbud. Der skal afgives tilbud fra VUC, jobcentre, ungdomsskoler og andre steder til den ny institution, så der bliver et samlet overskueligt tilbud til de unge – det giver mening.

Sammenhængende forløb
Hele vejledningen bliver lagt i en kommunal ungeindsats, en fornyelse og forbedring af Ungdommens Uddannelsesvejledning og et samarbejde med jobcentrene. Opdelingen mellem UU og jobcentrenes ungeenheder har været kunstigt, set fra et ungeperspektiv.

Kommunerne bør have det overordnede myndighedsansvar for de nye tiltag. Flere undersøgelser peger på vigtigheden i at skabe et sammenhængende og meningsfyldt forløb for de unge. Dem, der har brug for det, får en fast kontaktperson.

Der bliver et kædeansvar mellem institutionerne, som bør forbedre overgangene mellem institutionerne og derved give bedre muligheder for de unge. Der er foreslået en finansiering med statsligt selveje, der betyder, at den Forberedende Uddannelse bliver på lige fod med de øvrige uddannelser.

Konstruktiv og visionær forandring
Det er en meget stor forandring, der lægges op til. Langt det meste er konstruktivt og visionært. Men vigtigst for de unge er, at det et godt og vigtigt skridt mod anerkendelsen af, at man er værdsat, også når man har brug for at lære på en anden måde end den gængse.

De nye veje til læring og uddannelse kan blive en klar forbedring, såfremt rammebetingelserne bliver understøttende og ikke en skjult og rigid spareøvelse dikteret af Finansministeriets embedsmænd. Det må ikke ske. Hvis alle gode kræfter arbejder sammen, er chancerne gode for, at vi løfter opgaven. Let’s do it! 


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser