Regeringen udvider sin præmiepolitik med nyt ungeudspil

UDSPIL: Uddannelsesinstitutioner skal i højere grad præmieres, mener regeringen. Gymnasier skal eksempelvis have kontant belønning for at sende elever til erhvervsskoler. Det fremgår af et nyt ungeudspil.

En præmiepulje til folkeskoler, der hæver karakterniveauet.

Belønning til kommuner, som får flere ikkevestlige indvandrere i uddannelse.

Kontant betaling til kommuner, der flytter 10. klasse til erhvervsskoler.

Login