Ny gruppe skal hjælpe Riisager med at forenkle praktikområdet

ERHVERVSSKOLER: Regler og bureaukrati må ikke være en stopklods for praktiksøgende elever. Derfor har undervisningsminister Merete Riisager (LA) nedsat en ny følgegruppe, som skal hjælpe med at luge ud i uønskede regler.

Unødigt bøvl og bureaukrati risikerer ifølge undervisningsminister Merete Riisager (LA) at stå i vejen for praktiksøgende elever på erhvervsuddannelserne.

Derfor har hun nu nedsat en ny følgegruppe med seks medlemmer fra erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, der skal hjælpe hende med at mindske bureaukratiet på uddannelserne.

Den nye følgegruppe mødes for første gang i starten af februar og skal byde ind med konkrete forslag til ministeriet, sikre kommunikation til virksomheder og tage del i løbende drøftelser med ministeriet.

Login