Sådan strammes friskole-tilsyn

AFTALE: Regeringen har indgået en aftale med S, DF, SF og R om at skærpe tilsynet med friskolerne. Aftalen gør det særligt sværere at oprette nye skoler.

Det bliver nu væsentlig sværere at oprette en friskole.

Det ligger klart, efter et bredt flertal i Folketinget sent tirsdag aften blev enige om at stramme reglerne på friskoleområdet. Med ti konkrete tiltag styrkes tilsynet med friskolerne. Herunder strammes der særligt op på reglerne for, hvem der må oprette skoler.

I forbindelse med ansøgninger om nye frie grundskoler, skal der i fremtiden foretages ”en konkret vurdering af personkredsen omkring skoleinitiativet”, står der i aftaleteksten. Her spiller det blandt andet ind, om personerne tidligere har været involveret i lukkede skoler.

De pågældendes personlige holdninger kan dog også blive genstand for Undervisningsministeriets vurdering. Det kan således spænde ben, hvis ansøgerne har ”holdninger, sympatier eller lignende, som er uforenelige med kravet om frihed og folkestyre, herunder demokratisk dannelse”.

Det beskrives i aftaleteksten ikke nærmere, hvordan holdninger og sympatier præcis skal afmåles eller hvordan det skal afgøres, om de er "uforenelige" med det nævnte krav.

Reaktion på sager om muslimske friskoler
Formuleringerne sigter utvivlsomt mod de muslimske friskoler, der i den senere tid har været i vælten. Eksempelvis mistede den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole i september sit tilskud efter gentagne brud på friskoleloven.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) lægger da heller ikke skjul på, at aftalen er en reaktion på de aktuelle historier.

”Størstedelen af de frie grundskoler gør et godt og vigtigt stykke arbejde. Men den seneste tids sager, hvor enkelte skoler har misbrugt deres frihed til at undergrave de demokratiske værdier, har vist, at der desværre er behov for at styrke tilsynet med skolerne yderligere,” udtaler hun i en pressemeddelelse.

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen tilføjer samme sted:

”Jeg er tilfreds med, at vi endelig får strammet op på friskoleloven, så for eksempel muslimske miljøer får sværere ved at misbruge vores frihed og tillid til at udbrede deres antidemokratiske og intolerante holdninger.”

Aftale med solnedgangsklausul
Med aftalen afsættes fem millioner kroner årligt fra 2018. Heraf går to millioner kroner til flere uanmeldte tilsynsbesøg.

Initiativerne forventes fremsat som lovforslag i januar 2018 med ikrafttræden ”hurtigst muligt”. Aftalen indeholder en såkaldt solnedgangsklausul, så initiativerne bortfalder igen 1. august 2029, medmindre Folketinget stemmer for at oprette loven.

Forrige artikel "Det er vores allesammens skole. Det kan jeg godt lide" Næste artikel Minister siger ”rungende ja” til frie forhandlinger om lærernes arbejdstid Minister siger ”rungende ja” til frie forhandlinger om lærernes arbejdstid
Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

GENÅBNING: Daginstitutioner og de mindste skoleklasser åbner formentlig på onsdag efter påske, men 9.-klassernes eksaminer bliver aflyst, annoncerede statsminister Mette Frederiksen mandag aften. Virksomheder som caféer og restauranter skal fortsat holde lukket, og alle sommerfestivaler aflyses. Frederiksen afviser at have en strategi om flokimmunitet.