SF: Regionerne skal stå i spidsen for elevfordeling i hele landet

DEBAT: Forskellige steder i landet er der forskellige udfordringer på gymnasierne. Derfor skal vi ikke fordele elever på baggrund af karakterer, men lade regionerne stå i spidsen for at finde lokale løsninger på elevfordelingen, skriver Astrid Carøe.

Af Astrid Carøe (SF)
Uddannelsesordfører

Fordelingen på landets gymnasier bliver skævere. Det betyder, at flere gymnasier er lukningstruede.

Det gælder både de små gymnasier ude i lokalområderne, der må dreje nøglen om, fordi de unge søger mod de større byer, og det gælder for gymnasier, der vælges fra af de unge, fordi elevsammensætningen er blevet for skæv i forhold til elevernes baggrund og etniske herkomst.

En skæv elevsammensætning betyder også, at flere unge går i klasse med nogle, der ligner dem selv, fremfor at møde unge fra hele samfundet på tværs af kultur, opvækst og baggrund.

Det er nogle af de udfordringer, vi står over for. Udfordringer, der betyder, at det er helt afgørende, at vi politisk bliver enige om en langsigtet løsning for fordeling af elever på gymnasierne.

Mindre fokus på karakterer
Ekspertgruppen har foreslået en klyngemodel, som har flere gode elementer i sig. Eksempelvis at klyngerne kun skal tages i brug, hvis der er udfordringer med fordelingen af elever i det pågældende område.

Hvad jeg til gengæld ikke er tilhænger af, er forslaget om, at fordele eleverne på baggrund af karakterer. Vi skal have mindre fokus på karakterer i vores uddannelsessystem, ikke mere.

For mig er det vigtigste, at vi får en model, som kan tage højde for de forskellige udfordringer, der er forskellige steder i landet.

One-size-fits-all er ikke løsningen
På den københavnske vestegn har rektorerne brug for andre løsninger end de har i eksempelvis Odsherred på Sjælland. For unge i Odsherred handler det om at sikre, at de ikke bliver nødsaget til at droppe gymnasiet eller bruge timevis i offentligt transport, fordi de har adresse i Odsherred i stedet for Holbæk.

For unge på Vestegnen handler det om, at gymnasier som eksempelvis Hvidovre Gymnasium er lukningstruet, fordi ressourcestærke etnisk danske elever vælger Hvidovre fra, mens andelen af elever med anden etnisk herkomst stiger.

Derfor tror jeg ikke på, at en one-size-fits-all model er løsningen. Jeg tror på, at de bedste løsninger findes lokalt.

Regionerne i spidsen
Hvem skal så stå i spidsen for at finde de gode lokale løsninger? Det mener jeg, at regionerne skal. Regionerne har allerede i dag et regionalt ansvar for ungdomsuddannelserne.

Desuden ved jeg, at der i dag er gode samarbejder i regionerne, hvor rektorerne, kommunerne og andre parter bliver inddraget i beslutningerne.

Det samarbejde skal selvfølgelig fortsætte, men hvor vi folkevalgte på Christiansborg giver det politiske ansvar til de folkevalgte i regionsrådene, sådan så det fremover er regionerne, der decentralt træffer beslutninger om elevfordeling, kapacitetslofter og nye udbud af gymnasier. 

Jeg tror på, at regionerne kan træffe de beslutninger, der er nødvendige for at løse udfordringerne lokalt ude i landet. 

Forrige artikel Gymnasielærere: Hhx og htx skal også omfattes af modellen for elevfordeling Gymnasielærere: Hhx og htx skal også omfattes af modellen for elevfordeling Næste artikel Debat: Hvornår forstår gymnasierektor­foreningen, at gymnasiets formål ikke er erhvervslivet? Debat: Hvornår forstår gymnasierektor­foreningen, at gymnasiets formål ikke er erhvervslivet?