Skolelederne: Folkeskolerne er havnet i en konkurrencesituation

DEBAT: 95 procent af forældrene i folkeskolen er tilfredse, men de dårlige historier får langt mere opmærksomhed, skriver Skoleledernes formand, Claus Hjortdal. 

Af Claus Hjortdal
Formand for Danmarks Skolelederforening

Folkeskolen klarer sig fremragende! Når jeg kommer med denne udtalelse, bliver jeg ofte mødt med: Ja, men … Og så får jeg en række episoder, som folk har hørt eller læst. Det generelle billede er en stolt skole, der målt internationalt klarer sig fremragende. At vi stadig skal gøre den bedre, er vi også enige om.

Som supplement til folkeskolen har vi de frie grundskoler (DFG). Det er mindretallets sikkerhed for at kunne skabe en skole ud fra andre principper – sådan at det skal være et markant mindretal, der skal beskyttes af få og meget vide rammer.

Vi har brug for at sikre eleverne mulighed for forskellige skoleformer. Men vi har også brug for, at langt den overvejende del af befolkningen sætter deres barn i folkeskolen. Det gør de heldigvis også, men en stigning til fordel for DFG udfordrer. Vi er gået fra et markant mindretal og til at cirka en sjettedel af eleverne i dag ikke går i folkeskolen.

Tryghed og mangfoldighed
Jeg mener, at det naturlige leje for antal elever i DFG ligger på 10-13 procent. Vi ser desværre nu, at en svagt stigende del af de nye forældre vælger en fri grundskole. Det sætter folkeskolerne i en konkurrencesituation.

Folkeskolens styrke er, at den ligger der, hvor børnene bor, og de, der bor ved siden af, går på samme skole. Det skaber et naturligt sammenhold, giver tryghed og mangfoldighed. Man møder forskelligheden, og det sikrer tolerance i forhold til forskellighed, som er med til at fastholde vores danske demokratiopfattelse.

Styrken og opbakningen til folkeskolen skal ske lokalt. Det er skoleledere, lærere, pædagoger, der skal sælge skolen via den gode undervisning. Det er forældrene, der skal være vores fremmeste ambassadører. Det er lokalpolitikerne, der skal sikre, at de flugter befolkningens behov.

For meget politisk kamp
Også centralt må der ske et skifte. Der er for meget politisk kamp om skolen. Samtidig fylder de kritiske historier i medierne mere end de gode. For eksempel ved ingen, at en undersøgelse fra december 2016 viser, at 95 procent af forældrene er tilfredse med deres barns folkeskole. Den nåede aldrig forsiden.

Hvis vi skal nå et naturligt leje igen, kræver det samarbejde. Skolelederforeningen har derfor samlet en række organisationer i et 4-årigt partnerskab: "Folkeskolen. Vores. Hele livet." Her sætter vi fokus på folkeskolerne som det naturlige omdrejningspunkt. Vores opfordring er at gribe muligheden for at bevare den stærke, lokale folkeskole gennem et stærkt lokalt partnerskab.

Forrige artikel Lektor: Tvivl om uafhængigheden af faglige input belaster ministerier Lektor: Tvivl om uafhængigheden af faglige input belaster ministerier Næste artikel Debat: Regeringen favoriserer privatskoler på bekostning af folkeskolen Debat: Regeringen favoriserer privatskoler på bekostning af folkeskolen