SOSU-direktør: Kære gymnasier: Spil nu med!

KLUMME: Danmark har brug for dygtige faglærte. Derfor bør gymnasierne hjælpe erhvervsskolerne i stedet for at konkurrere om eleverne for hele landets skyld, skriver Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør, SOSU Herning.

Af Mads Schmidt Haagensen
Vicedirektør, SOSU Herning

Forrige lørdag blev to vanvittigt dygtige elever fra min skole – Louise og Ida – kåret som danmarksmestre i deres fag ved DM i Skills.

Det er jeg meget stolt af på hele vores personales vegne, fordi det så tydeligt markerer, at vi som skole lykkes med at uddanne utroligt dygtige medarbejdere til velfærdsområdet – vores skoles allervigtigste opgave og berettigelse!

Samtidig er DM i Skills fortællingen om, at erhvervsskolerne er i fuld gang med at løse den opgave, de har fået af arbejdsgivere og politikere: Uddan flere dygtige faglærte!

Den er en opgave, som vi er glade for at tage på os som en del af uddannelsessektoren, men også en opgave, som på forbløffende vis er genstand for debat internt mellem de forskellige uddannelsessøjler.

Senest har Danske Gymnasier med deres valg af en mere offensiv strategi i forsvaret for STX og HF mere end antydet, at erhvervsskolerne favoriseres i den politiske debat og i uddannelsesvejledningen.

Det vil den nye formand, Birgitte Vedersø, gerne udfordre, blandt andet ved at foreslå erhvervsskolerne at rette blikket mod de alt for mange, der stadig ikke får en ungdomsuddannelse.

Jeg vil til gengæld gerne udfordre Danske Gymnasier: Er det virkelig løsningen på vores fælles udfordring at bede erhvervsskolerne tage afsæt i den del af elevgruppen, der har sværest ved at finde fodfæste?

På hvilken måde stiller Danske Gymnasier sig til rådighed i ambitionen om flere dygtige faglærte?

Kan det passe, at Danske Gymnasier alene forestiller sig løsninger, hvor gymnasierne opretholer samme høje elevtal som i dag?

Institutionernes kamp er ufrugtbar
Holdningen synes at være, at samfundets store udfordring over de kommende år – at uddanne dygtige faglærte – skal løses uden at forstyrre den succes, som STX og HF helt rigtigt er.

Jeg er med på, at gymnasiet er rigtig godt for rigtig mange, men før vi får en ny struktur på vores ungdomsuddannelser, der i højere grad anerkender, hvor svært det er at vælge uddannelsesvej i en alder af 14-15 år, må det være de mange uddannelsesinstitutioners vigtigste opgave at spille med på den politiske og samfundsmæssige dagsorden: at få uddannet flere faglærte!

Det er selvfølgelig belejligt – som del af en erhvervsskole – at have politisk medvind. Men det er samtidig os på erhvervsskolerne, der har opgaven med at bringe os selv til at lykkes.

Det er et stort ansvar, som vi kunne løfte endnu bedre, hvis ikke skolerne skulle kæmpe om elevernes opmærksomhed, men kunne arbejde sammen ud fra de politiske målsætninger.

Erhvervsskolernes primære berettigelse er ikke at løfte den sidste del af en ungdomsårgang ind i uddannelse, men helt overordnet at bidrage til, at nok unge og voksne tager de gode uddannelser, der gør, at vores samfund hænger sammen. 

Hvad er gymnasiernes berettigelse til at insistere på, at samfundets aktuelle udfordringer ikke berører dem?

Spil nu med, og find ud af, hvordan gymnasierne kan bidrage aktivt til flere dygtige faglærte i stedet for den forurettede tone.

Søg et stærkt samarbejde med de lokale erhvervsskoler, og hjælp med til at løse de aktuelle udfordringer, så vi får endnu flere dygtige faglærte ligesom danmarksmestrene Louise og Ida.

Forrige artikel KEA-leder: Vi har brug for flere studerende på IT-uddannelserne KEA-leder: Vi har brug for flere studerende på IT-uddannelserne Næste artikel Venstre: Erhvervsuddannelser skal være det nye sort Venstre: Erhvervsuddannelser skal være det nye sort
Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

GENÅBNING: Daginstitutioner og de mindste skoleklasser åbner formentlig på onsdag efter påske, men 9.-klassernes eksaminer bliver aflyst, annoncerede statsminister Mette Frederiksen mandag aften. Virksomheder som caféer og restauranter skal fortsat holde lukket, og alle sommerfestivaler aflyses. Frederiksen afviser at have en strategi om flokimmunitet.