TEKNIQ: Vi skal bremse AMU-flugten

DEBAT: Virksomhederne fravælger AMU-systemet. Den største årsag er usikkerheden ved, om kurser faktisk gennemføres, skriver underdirektør i TEKNIQ Tina Voldby, der vil genskabe tilliden til AMU-systemet.

Af Tina Voldby
Underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen

Det går ned ad bakke med interessen for AMU-systemets efteruddannelsestilbud.

Den teknologiske udvikling går ellers hurtigere end nogensinde før. Derfor er det også helt afgørende, at vi konstant videreuddanner os og sikrer, at de danske virksomheder har de nødvendige kompetencer til at leve op til de nye krav og muligheder.

Det gælder ikke mindst i installationsbranchen, hvor virksomhederne har tradition for hele tiden at styrke og forny medarbejdernes færdigheder og viden.

Spørger man virksomhederne selv, vil dette behov blive endnu større de kommende år.

En helt ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ viser, at hele 68 procent af el- og vvs-installatørerne forventer et stigende behov for efteruddannelse, mens under én procent tror, at behovet bliver mindre.

Offentlige AMU-kurser fravælges
Undersøgelsen bekræfter dog også en anden tendens – nemlig at både de ansatte og installatørerne i stigende grad fravælger de offentlige AMU-kurser, når de ansatte skal efteruddannes.

Kun 18 procent foretrækker AMU-kurser, mens 43 procent foretrækker de private kurser. Det til trods for at de private kurser generelt er betydeligt dyrere end AMU-tilbuddene.

Det er en bekymrende udvikling, der kalder på øjeblikkelig handling. De igangværende trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter har til formål at sikre det bedst mulige offentlige efteruddannelsessystem i Danmark. Skal det lykkes, er det helt nødvendigt at udvikle og ikke mindst modernisere AMU-systemet.

Som situationen er i øjeblikket, fravælger virksomhederne AMU-systemet. Årsagen er ifølge virksomhederne selv blandt andet, at AMU-systemet er for ufleksibelt, og kvaliteten på kurserne er for lav.

Usikkerhed om kursets gennemførsel
Den største årsag til fravalget er dog usikkerheden ved, om kurset rent faktisk gennemføres. Her henviser virksomhederne til, at det alt for ofte sker, at kurserne aflyses i sidste øjeblik.

Det er stærkt generende for de virksomheder og medarbejdere, der har planlagt produktionen og opgaverne ud fra, at medarbejderen skal på kursus.

Der er brug for at genskabe tilliden til AMU-systemet, så virksomheder og medarbejdere vender tilbage til det. Samtidig er det nødvendigt at sikre, at det er rentabelt for erhvervsskolerne at udbyde kurserne, så skolerne igen satser på AMU som et strategisk forretningsområde.

Vi skal med andre ord udvikle og ikke afvikle AMU-systemet, som tidligere har vist sin store værdi for dansk erhvervsliv. Sådan skal det være igen.

Forrige artikel Gymnasieelev: Red folkeskolen, lyt til eleverne Gymnasieelev: Red folkeskolen, lyt til eleverne Næste artikel EVA: Husk de læsesvage voksne i trepartsforhandlingerne EVA: Husk de læsesvage voksne i trepartsforhandlingerne
Nye praktiktal: Antallet af aftaler er halveret

Nye praktiktal: Antallet af aftaler er halveret

KRISE: Coronakrisen har ramt praktikområdet hårdt. Under krisen har halvt så mange indgået en lærepladsaftale sammenlignet med sidste år, viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.