Udannelsesforbundet: Ny institution må ikke være discount

DEBAT: Forslaget om at oprette en ny institution, der skal koordinere de unges vej igennem ungdomsuddannelserne, må ikke ske på bekostning af viften af tilbud til de unge, skriver Uddannelsesforbundets formand.

Af Hanne Pontoppidan
Formand for Uddannelsesforbundet 

Hvis der skal oprettes en ny institution, som skal koordinere de unges vej igennem ungdomsuddannelserne, sådan som ekspertudvalget for bedre veje til en ungdomsuddannelse nedsat af Undervisningsministeriet foreslår, er det afgørende, at den ikke indsnævrer viften af tilbud til de unge. 

Hvis de politiske beslutningstagere med undervisningsminister Merete Riisager (LA) i spidsen vælger at følge anbefalingerne fra det ekspertudvalg, regeringen har nedsat, og opretter en ny institution, der skal koordinere de unges vej igennem ungdomsuddannelserne, må det ikke ske på bekostning af viften af tilbud til de unge.

Derfor bør en sådan institution være ny, må ikke være en discount-udgave og skal være statsligt forankret.

Ægte ny
Såfremt der oprettes en ny institution, er det afgørende, at den fungerer som ramme for de eksisterende tilbud, og at de eksisterende tilbud bevares i deres nuværende indholdsmæssige form. 

Vil man give ligeværdighed til tilbuddene, må man ikke stille en institution over de andre. Derfor skal en sådan institution være helt ny. Det må ikke være en eksisterende institution, som overtager rollen som paraplyinstitution over de andre. 

En organisatorisk ramme  
Det er med andre ord essentielt, at en eventuel ny institution udelukkende fungerer som organisatorisk ramme.

Vi skal også efterfølgende stadig kunne finde daghøjskoletilbud, produktionsskoletilbud og AVU som tilbud til de unge på en sådan institution, så vi bibeholder hele viften af uddannelsesmiljøer og lærerkompetencer, som er nødvendige for at alle unge får en ungdomsuddannelse.

Vi kan dog være bekymrede for, at en ny samlet institution ikke har den rummelighed, som er nødvendig for at hjælpe alle de unge ind på en ungdomsuddannelse.

De unge har jo vidt forskellig social og faglig bagage med. Det er afgørende at anerkende forskelligheden i de unges behov og understøtte forskelligheden i de eksisterende tilbud, der eksisterer i dag på hver deres vis.

Statsligt forankret
Det er også væsentligt, at en sådan ny institution skal være statsligt forankret. 

På den måde sikrer vi de unge lige muligheder, uanset hvor i landet de bor, og vi sikrer, at der ikke er økonomiske barrierer for at sammenstykke de forskellige uddannelseselementer til ét hele for den unge.

Ingen discount 
Koordinering og samarbejde kræver resurser, for at der er rum til det nødvendige arbejde med udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelsesforløb til de unge – både på lærer- og lederniveau. 

Institutionen må derfor ikke blive en discount-udgave. Skal det gøres, skal det gøres ordentligt. Og så må man afsætte de resurser, det kræver at oprette og køre institutionen. 

Besparelser vil derimod indsnævre viften af tilbud. Vi kan frygte, at selv om man vil lægge fra land med et bredt tilbud, så vil man siden tænke i besparelser og svinge sparekniven, så udbuddet indsnævres betragteligt, hvis alle tilbud lægges under én ny paraplyinstitution. 

Forrige artikel Lollands borgmester: Det er blik for det hele unge menneske, der virker Lollands borgmester: Det er blik for det hele unge menneske, der virker Næste artikel Tesfaye: Simons uddannelsesvej fortæller en større historie Tesfaye: Simons uddannelsesvej fortæller en større historie