Uddannelsernes Råd: Der er brug for mere fremtidsorientering i uddannelser

DEBAT: Der er behov for et nyt rådgivningsorgan, der kan fremme sammenhæng og helhed indenfor uddannelsessektoren. Grøn omstilling, digitalisering og robotisering er forhold i tiden, der udfordrer hele uddannelsesindsatsen, skriver Kurt Koudahl Petersen.

Af Kurt Koudahl Petersen
Formand for arbejdsgruppen bag Uddannelsernes Råd (UR).

Danmark har brug for et selvstændigt, uafhængigt råd, der løbende kan rådgive om den samlede uddannelsesindsats. Den nuværende tilgang til uddannelsesreformer er ofte utilstrækkelig.

Uddannelsesreformer fokuserer overvejende på at rette op på fortidens fejl og på enkelte uddannelser eller uddannelsestyper. Vi mangler et råd - Uddannelsernes Råd - som har fokus på helhed, sammenhæng og fremtid.

Skiftende regeringer og ministre har taget mange initiativer. Som ny minister skal man sætte sine spor. Der er gennem årtier nedsat mange råd, nævn og udvalg, der i en begrænset periode har set på en mindre del af uddannelsesindsatsen.

Samtidig er der kommet en stigende mængde af uddannelsesreformer. Ofte så mange, at en ny reform kommer, før vi kender virkningen af den foregående. Nogle uddannelsesområder skal implementere flere større og mindre reformer på samme tid.

Overblik over fremtiden
På trods at reformaktiviteten er der bred enighed om, at den danske uddannelsesindsats har alvorlige problemer. For eksempel er der mange der ikke får en uddannelse og står uden arbejde. Samtidig mangler vi i stadig stigende grad uddannede indenfor blandt andet faglærte og flere videregående uddannelser, mens efterspørgslen på ufaglærte falder.  

Uddannelsesområdet mangler sammenhæng i indsatsen, overblik, og viden om de helt centrale spørgsmål: Hvilke kompetencer er der brug for nu og på sigt? Hvordan er den enkeltes, arbejdslivets og samfundets behov? Hvad er vigtigt at lære, vide og kunne i fremtiden?

Det er den helt afgørende drøftelse, som Uddannelsernes Råd skal løfte. Rådet skal levere kritiske og konstruktive anbefalinger, som løbende kvalificerer debatten om udvikling af den samlede uddannelsesindsats igennem hele livet.

Fokus på helhed
Opgaven for et uafhængigt Uddannelsernes Råd er at frembringe viden om, hvordan uddannelsesindsatsen kan gøres mere fremtidsorienteret, sammenhængende og fleksibel for alle. Mere konkret skal Uddannelsernes Råd:

·       fremme den helhedsorienterede, kritiske og konstruktive analyse af, hvad der kan gøres bedre i den samlede uddannelsesindsats

·       udfordre og stimulere den politiske debat og handlekraft

·       sætte fokus på de aktuelt største udfordringer for uddannelsesindsatsen set i forhold til børn, unge og voksnes behov for viden og kunnen nu og i fremtiden

·       samle og bygge på viden og analyser fra ind- og udland af det fremtidige behov for viden og kunnen.

Uddannelsernes Råd skal bestå af repræsentanter fra civilsamfundet, uddannelses- og erhvervsaktører samt arbejdsmarkedets parter. Rådet ledes af nogle selvstændige, saglige og velfunderede vise personer. De er ansvarlige for anbefalinger og rapporter, som udarbejdes i dialog med relevante aktører.

Rådet betjenes af et sekretariat, som samarbejder med aktører på arbejdsmarkedet, i forsknings- og uddannelsesverdenen med videre.

Onsdag den 16. september 2020 er der høring om Uddannelsernes Råd på Christiansborg. Høringen skal skabe debat og forståelse for oprettelsen af Uddannelsernes Råd. Der er en række vigtige oplægsholdere, som ud fra forskellige vinkler belyser de udfordringer vi står overfor, og der deltager et bredt sammensat politisk panel.

Den enkeltes uddannelse og den samlede uddannelsesindsats i samfundet er afgørende for, hvad vi kan, gør og hvordan vi lever i de kommende år. Grøn omstilling, digitalisering, robotisering, nye arbejdsgange og corona er eksempler på forhold i tiden, der udfordrer hele uddannelsesindsatsen. 

Forrige artikel Erhvervsskoler: Lad fremtidens 10. klasse fokusere på faglighed og anvendelighed Erhvervsskoler: Lad fremtidens 10. klasse fokusere på faglighed og anvendelighed Næste artikel Forstander: Ophæv aldersgrænsebommen på AVU Forstander: Ophæv aldersgrænsebommen på AVU
Kammeradvokaten blotlægger dybt kritisable forhold på VUC Syd

Kammeradvokaten blotlægger dybt kritisable forhold på VUC Syd

VUC: Kammeradvokaten har undersøgt VUC Syds opførelse af bygningen Flow Factory. Stedet skulle huse en særlig HF, som meget få elever søgte, og nu er bygningen solgt igen med et tab på 26 mio. kroner. Kammeradvokaten hudfletter den tidligere ledelses ageren, men anbefaler ikke at rejse en erstatningssag mod den.