Uddannelsesforbundet: Forlæng de sårbares uddannelse efter coronakrisen

DEBAT: Sårbare unge på FGU, STU og VUC mister solide dele af deres undervisning som følge af coronakrisens nødundervisning. Forlæng deres uddannelsesforløb efter krisen, skriver Hanne Pontoppidan.

Af Hanne Pontoppidan
Formand, Uddannelsesforbundet

Jeg har et opråb til politikerne både på Christiansborg og i kommunerne.

Vis forståelse for de udfordrede unge og voksne, der er i gang med et uddannelsesforløb under coronakrisen. Her tænker jeg i særlig grad på kursister og elever på VUC, FGU og STU. 

Det handler om en gruppe af mennesker, der ikke kan tage den direkte vej til en ungdomsuddannelse eller til arbejdsmarkedet.

Det kan de ikke, fordi de enten mangler de alment faglige kvalifikationer, eller fordi de har store udfordringer i deres liv.

Udfordringer, der kan skyldes sygdom, mere end almindelige problemer på hjemmefronten eller rigtig dårlige erfaringer med traditionel undervisning og skole.

Behov for at gentage forløb
Selvom elever og kursister på de forberedende tilbud har modtaget megen og kreativ fjernundervisning i nedlukningsperioden, så har det været nødundervisning.

Deres udbytte står ikke mål med det, som de plejer at få ud af undervisningen. Derfor vil mange få behov for at få tilbud om at gentage en del af – eller hele – det undervisningsforløb, som de har været i gang med under nedlukningen.

På VUC, FGU og STU finder vi størstedelen af de omkring 20 procent af en ungdomsårgang, der ikke var rustet til at gå i gang eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

Her skal kursister og elever ikke kun opbygge deres viden og kompetencer i fag. Undervisningen skal også give de unge og voksne personlige og sociale kompetencer, så de står bedre til at klare sig videre, uanset om de skal direkte ud på arbejdsmarkedet eller videre i uddannelsessystemet.

Mister bid af undervisningen
De nye FGU-institutioner fik desuden de første elever for otte måneder siden. Her forventede kommunerne, at omkring 12.000 elever skulle begynde.

Store startvanskeligheder har betydet, at undervisningsforløbene, allerede før coronavirussen lukkede uddannelsesstederne, var ekstremt komprimerede og nærmest urealistiske at nå igennem.

Nu mister de unge elever så yderlig en solid bid af deres undervisning. Derfor er det nødvendigt for at give kursister og elever på VUC, FGU samt på for eksempel en række uddannelsestilbud for særligt udsatte mulighed for at forlænge deres uddannelsesforløb.

Der er behov for en individuel vurdering af, om hver enkelt elev og kursist på de forberedende tilbud kan vurderes klar til at komme videre, eller om hun eller han har behov for at få forlænget det uddannelsestilbud, som hun eller han er i gang med.

Giv lov til individuelle vurderinger
Det er her, at både Christiansborg og kommunerne skal involveres.

Dels fordi det betyder, at love skal ændres, så der reelt gives en mulighed for at forlænge uddannelsesforløb, uddannelsesplaner og SU.

Dels er der behov for, at kommunerne er klar til at give grønt lys til, at medarbejderne i de kommunale ungeindsatser og på jobcentrene også har mulighed for at foretage en individuel vurdering.

Det skal være en reel vurdering af, om de har mulighed for at komme videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Og hvis ikke skal deres uddannelsesplaner forlænges.

Derfor er opfordringen til politikerne, at der kommer en coronahjælp til en gruppe af mennesker, der allerede inden krisen havde en del at kæmpe med i deres liv. Det skylder vi dem.

Forrige artikel Gymnasielærere og elever: Digitalisering løser ikke sektorens problemer Gymnasielærere og elever: Digitalisering løser ikke sektorens problemer Næste artikel Landdistrikter og rektorer: Sådan sikrer vi uddannelserne i yderområderne Landdistrikter og rektorer: Sådan sikrer vi uddannelserne i yderområderne
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.