Undervisningsminister: Der vil komme huller i indlæringen

TV: En ny hastelov skal rykke undervisningen fra klasselokalet ud i de private hjem. Men ifølge undervisningsministeren skal vi være forberedt på, at det vil skade kvaliteten i undervisningen.

Folketinget hastebehandler nu endnu et lovforslag, der skal dæmme op for smittespredningen af covid-19 – denne gang på børne- og undervisningsområdet.

Lovforslaget skal blandt andet give undervisningsministeren bemyndigelse til at indføre nødundervisning i alle landets skoler – private som offentlige – og uddannelsesinstitutioner.

Under førstebehandlingen tirsdag forberedte undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil Folketingets partier på, at undervisningskvaliteten vil falde de næste par uger eller måneder, når den rykkes fra klasselokalet til de private hjem.

Login