Venstre: Erhvervsuddannelser skal være det nye sort

DEBAT: Vi skal nedbryde forestillingen om, at erhvervsuddannelser bare er for fagligt udfordrede elever. Og vi skal starte en ny trend, hvor det skal være både sjovere og mere prestigiøst at tage en erhvervsuddannelse, skriver Anni Matthiesen (V).

Af Anni Matthiesen (V)
Børne- og undervisningsordfører

Hvad bestemmer unges uddannelsesvalg?

Det er et svært spørgsmål. Et spørgsmål, som vi næppe kan give noget fyldestgørende svar på. Men ikke desto mindre bør vi gøre, hvad vi kan, for bedre at forstå, hvad der er bestemmende for unges uddannelsesvalg. Vi skal forsøge at knække koden til, hvad der gør en uddannelse attraktiv. Vi skal prøve at forstå, hvad der tiltrækker unge mennesker.

I mit sidste indlæg her på Altinget skrev jeg om, hvorfor det er så vigtigt, at vi får flere unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse. Jeg snakkede om, hvor altafgørende det er for dansk økonomi.

Hvad skal der til?
Men denne gang vil jeg gerne se på, hvad der skal til.

For jeg er helt enig med Birgitte Vedersø fra Danske Gymnasier i, at samfundets mangel på kvalificeret arbejdskraft ikke er motivationsfaktor nok for vores unge. Det er nok heller ikke nok, at vores unge forstår, at en erhvervsuddannelse fører til arbejde. Der skal mere til.

Vi skal se på, hvad de unge selv forstår ved en god uddannelse. Ud over gode udsigter til at kunne bruge deres uddannelse – som man jo har med en erhvervsuddannelse i hånden – så tror jeg, at det miljø, der skabes på ungdomsuddannelserne, har betydning.

Sjovere og mere prestigiøst
Det skal være sjovere at tage en erhvervsuddannelse. Det skal være mere prestigiøst. Vi skal starte en helt ny trend.

Vi skal nedbryde det tabu, der desværre har eksisteret alt for mange steder, om at boglige færdigheder er vigtigere end praktiske færdigheder. At gymnasiet skulle være finere end erhvervsskolerne.

For det er simpelthen ikke sandt. Danmark har brug for begge dele. Og unge mennesker kan komme til tops i begge verdener.

DM i Skills sætter fokus på færdigheder
Forleden var jeg i Herning og se DM i Skills. Her dystede talentfulde unge i at blive danmarksmestre i forskellige erhvervsuddannelser. De var topprofessionelle inden for en bred række fag; konditori, snedkeri, murværk osv. De viste, hvad man kan opnå, når man både har hænder og hoved rigtigt skruet sammen. De var alle vindere.

Konkurrencer som DM i Skills er med til at sætte fokus på, hvad vi kan med praktiske færdigheder. Vi kan være innovative og nyskabende. Vi kan opfinde noget, som skaber kæmpemæssig værdi for os selv og for samfundet.

Ikke en andenrangsuddannelse
Vi skal have flere initiativer som DM i Skills. Vi skal sørge for, at der på erhvervsskolerne er et aktivt ungdomsmiljø med sociale arrangementer, ture og virksomhedsbesøg. Vi skal gøre det klart for unge, at med en erhvervsuddannelse får de lov til at komme ud og opleve det, de skal lære noget om. De får lov at komme i praktik.

Lad os slå fast: Erhvervsuddannelserne er ikke bare for fagligt udfordrede elever. Det er ikke en andenrangsuddannelse for dem, som ikke kan komme på gymnasiet.

Erhvervsuddannelserne er for unge mennesker, som kan bruge både hoved og hænder. Erhvervsuddannelser er det nye sort.

Forrige artikel SOSU-direktør: Kære gymnasier: Spil nu med! SOSU-direktør: Kære gymnasier: Spil nu med! Næste artikel Forstander: Udsatte børn og unge skal have ret til 1800 skoledage Forstander: Udsatte børn og unge skal have ret til 1800 skoledage
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Brug for mere alvor end sjov

  Hvis erhvervsskolerne skal blive attraktive skal de unge føle at de bliver taget alvorligt i et ressourcestærkt og kompetent læringsmiljø. For næsten 40år siden oplevede jeg erhvervsskoler med reel lærerdækning og fagligt indhold da jeg tog min første uddannelse. Da jeg for ikke så mange år siden blev omskolet på den samme erhvervsskole så jeg et helt forandret miljø. Nu var der tydeligt et langt mere presset undervisningsmiljø hvor mindst en trediedel af eleverne
  blev efterladt p.g.a. manglende lærerdækning og arbejdsmiljøet for lærerne var så dårligt at det kunne udvikle sig til åbne konflikter.
  Denne udvikling er sket på baggrund af endeløse nedskæringer på skolerne blandt andet gennemført af Venstre. Det er ikke sjovt at se den udvikling, det er faktisk dybt alvorligt.

 • Anmeld

  Bo S. Vesterbye · Skoleleder

  Hvor der er vilje, er der en vej.

  Om udviklingen på erhvervsskolerne er sket på grund af nedskæringer, kan godt have en sandhed. Fra min synsvinkel, som skoleleder og tidligere mange år i efterskolen, tænker jeg, at der i den grad mangler en tilstedeværelse og en forankring i et værdisæt, som giver mening for såvel elever som ansatte.
  Når økonomien er stram, tænker man ofte kortsigtet på en sådan måde, at besparelser kommer før eleven. Hvis man i stedet tænkte investering i eleven, ville det måske give en anden tilgang. En investering i eleven kunne være en investering i de bedste lærere, forpligtende læringsmiljøer, tale tingene op og ikke mindst, at man vil det. Jeg er overbevist om, at det vil give en langt større elevtilgang end vi har i dag.
  Trods nedskæringer, trods den evige negative omtale og på trods af alle prognoser, så ligger der et stort ansvar hos de respektive ledelser om at få skabt en kultur, der i langt højere grad er på omgangshøjde med de fantastiske unge mennesker vi har, og som vi i den grad er afhængige af. Som jeg ser det, gælder det om at komme i gang og sætte overliggeren lidt højere både i forhold til os selv og i forhold til de unge mennesker. Hvor der er en vilje, er der en vej.

 • Anmeld

  Carsten Nielsen

  Forståelse og føling med hvad man har at gøre mellem hænderne er megasort

  Evne til håndtering af værktøj og udvikling af mekanisk- og lign.
  snilde, er da mega sort, da dette udvikler evne til reelt at kunne noget med sine hænder vs. blot distribuere penge i bytte for færdige produkter.
  Føling og forståelse for hvad man har med at gøre, er særdeles relevant og cool, set i rette sammenhæng.
  Tidl. var det mere anset at bestride jobs som gik på hvordan lettest at kuinne manipulere sig til økonomiske ressourcer, penge, men idag hvor man, korrekt, har verificeret, at rigdom kommer an på hvordan man har erhvervet sig den, får håndværksmæssig tilgang en helt anden betydning og relevans.
  Det er sgu også sjovere og mere interessant, spec. hvis man er sådan lidt bonderøvsagtig, men uden nostalagieffekten som Frank ofte udviser.