Venstre: Læring og arbejde går hånd i hånd

DEBAT: Efteruddannelse er med til at styrke danskerne på arbejdsmarkedet. Derfor skal det være fleksibelt at blive ved med at lære, selvom man arbejder, skriver Anni Matthiesen, børne- og undervisningsordfører for Venstre.

Af Anni Matthiesen
MF, børne- og undervisningsordfører, Venstre

En ekspertgruppe er netop nu ved at undersøge, hvad der skal til for at forbedre systemet for voksen-, efter- og videreuddannelser (VEU).

Men hvorfor er der brug for en modernisering af VEU-tilbuddene? 

I Danmark er vi gode til at efteruddanne og opkvalificere os selv. Det giver os en vigtig styrkeposition på en række områder. Vores regerings digitale vækstpanel har netop fremhævet Danmark som et af de mest digitale lande i EU. Det kan vi godt være stolte over.

Men sådan en styrkeposition bevarer ikke bare sig selv. Den kræver konstant opgradering og tilpasning. 

Og vi kan stadig blive endnu dygtigere til at navigere i en digital verden. Der er fortsat rigtig mange danskere, som har store IT-vanskeligheder. Det gælder særligt voksne mennesker, som ikke er vokset op med de samme digitale rammer, som børn og unge gør i dag. Hvis de ikke skal overhales indenom, så må de udvikle deres digitale kompetencer og gøre sig konkurrencedygtige.

Læsesvage voksne skal efteruddannes
Det er ikke kun digitale kompetencer, der skal videreudvikles gennem VEU-tilbuddene. Tilbuddene skal også være med til at løfte læsesvage voksne. For mens voksne med læse- og skrivevanskeligheder tidligere kunne varetage mange jobstillinger uden problemer, så ser vi, at det bliver sværere og sværere at deltage aktivt i samfundet og på arbejdsmarkedet uden basale læse- og skrivefærdigheder.

Det kan forhindre voksne i eksempelvis at følge med i deres børns skolegang på forældreintranet – eller at læse underteksterne på TV.

Et fleksibelt efteruddannelsessystem er en helt central del af måden vores arbejdsmarked og uddannelsessystem fungerer på i Danmark. Det er en del af den såkaldte flexicurity model, som Danmark er så kendt for ude i den store verden. En model, som betyder, at den danske arbejdskraft er fleksibel og tilpasser sig markedets behov – samtidig med at arbejdstagerne gives den nødvendige sociale sikkerhed i et omskifteligt miljø.

Det er en model, som kræver, at vi netop kan tilegne os de nye kompetencer, der skal til for at løse nye opgaver.

Fleksible tilbud er afgørende for livslang læring
For mig er fleksibilitet et nøgleord, når vi skal se på en justering af VEU-tilbuddene. Jeg ved, at rigtig mange voksne danskere, der skal efteruddanne sig, har nogle planlægningsmæssige udfordringer. Måske arbejder de ved siden af. Måske har de børn og et familieliv, de skal have til at fungere. Og i sådan en travl hverdag er det vigtigt, at tilbuddene afspejler danskernes behov. Behov for et system, der ikke sætter rigide regler og rammer op. 

Vi må ikke sakke bagud på det her område. For hvis vores arbejdskraft ikke har de rette kvalifikationer, så bliver ikke kun den enkelte dansker hægtet af. Det kan også betyde, at virksomheder ikke kan udvikle sig – eller sågar at de må lukke. Det kan betyde, at vækst og arbejdspladser rykker til andre lande, hvor kvalifikationerne er tilstede. 

Voksne danskere skal styrke deres grundlæggende færdigheder – og det skal VEU-tilbuddene hjælpe dem med. Samtidig skal den enkelte voksne tage ansvar for sin egen læring.

Vi kan ikke skyde hele skylden på systemet. For en forudsætning for læring er også viljen til at lære. Derfor synes jeg, at vi alle skal spørge os selv, hvad vi kan gøre for at blive ved med at lære hele livet.

Forrige artikel AOF: Der mangler et opgør med centralt styret voksen- og efteruddannelse AOF: Der mangler et opgør med centralt styret voksen- og efteruddannelse Næste artikel Magistrene: Undervisning skal forberede langt ud i fremtiden Magistrene: Undervisning skal forberede langt ud i fremtiden