Følg L 52 Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m
(Børne- og Undervisningsministeriet)


Fremsat af: Pernille Rosenkrantz-Theil (Børne- og undervisningsminister (S), MF (S))
Ministerområde: Børne- og Undervisningsministeriet
Status: Fremsat
6/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med videre og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (L 52).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 52 (Børne- og Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler). (Udskydelse af solnedgangsklausul).