Politisk konsulent/analytiker til HORESTA UDLØBET

Har du lyst til at arbejde politisk for et af Danmarks vigtigste væksterhverv?

HORESTA søger en bredt funderet politisk konsulent, der med reference til vores politiske direktør skal arbejde med interessevaretagelse over for politikere, myndigheder og medlemmer. De politiske emner vil være bredt funderede indenfor det erhvervspolitiske arbejde. Konkrete områder kan eksempelvis være:

  • Turisme
  • Konkurrenceevne og produktivitet
  • Skatter og afgifter
  • Arbejdskraft og beskæftigelse 
  • Markedsføring af Danmark
  • CSR
  • Sundhed

Du kan arbejde selvstændigt og er politisk, strategisk tænkende. Du kan agere på en dynamisk arbejdsplads, hvor det meget ofte går stærkt. Du er god til kort og præcist at formulere politik og udarbejde analyser, og du kan levere, når det politiske arbejde hurtigt skal ud til modtagerne. Du sætter en ære i at levere på et højt fagligt niveau og har blik for det strategiske. 

Du er stærk til at koble dit fagligt funderede analytiske arbejde sammen med de politiske budskaber. Du besidder humor, humør og er en rigtig holdspiller.  

Du vil komme til at rådgive og servicere ledelsen på en række konkrete områder, men du vil også selv repræsentere HORESTA i det politiske system og vil over tid muligvis også skulle indgå i vores talsmandskorps over for medierne.

Din baggrund
Du er formentlig cand.polit. eller har en anden samfundsvidenskabelig uddannelse.

Har du erfaring med politisk interessevaretagelse fra andre organisationer, ministerier, politiske partier, ungdomspolitisk/organisatorisk arbejde, vil det være en fordel. Et godt politisk netværk vil ligeledes være et plus. 

Vi tilbyder
Du kommer til at arbejde på HORESTAs kontor på Frederiksberg. Vi tilbyder et arbejdsmiljø med en uformel tone og med gode personaleforhold. Løn efter aftale.

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte politisk direktør Jonas Wilstrup på tlf. 26 13 87 88 (wilstrup@horesta.dk). 

Din ansøgning skal mærkes ”Politisk konsulent” og sendes til wilstrup@horesta.dk senest fredag den 18. maj kl. 12.00.

HORESTA er arbejdsgiver- og brancheforening for hoteller, restauranter og turistvirksomheder. Vi har ca. 2.000 medlemmer og er midt i en spændende fase, hvor vi har samlet vores arbejdsgiver- og brancheforening under ét tag og dermed er vokset til ca. 50 medarbejdere. Vores vision er at samle så mange af turisme- og oplevelseserhvervenes aktører som muligt i ét fælles domicil – foreløbig kaldet Turismens Hus.

Klik her for at læse mere