Direktør til Socialstyrelsen UDLØBET

Som direktør vil du få en afgørende rolle i at udvikle Socialstyrelsen til landets socialfaglige fyrtårn. Dette betyder bl.a., at du under overskriften ”social viden til gavn” skal udvikle styrelsen, så den både fagligt og organisatorisk kan bidrage til at højne kvaliteten af opgaveløsningen på det sociale område. Målet er at bidrage aktivt til en virkningsfuld socialpolitik til gavn for borgerne. 

Styrelsen er en del af Social- og Integrationsministeriet, som netop har været igennem en større omorganisering med henblik på at opnå en øget synergi i opgavevaretagelsen på tværs af koncernen. Koncerndirektionen har netop besluttet en ny strategiplan, og du vil få en nøglerolle i implementeringen af denne. Din reference vil være til departementschefen. Der er i alt ca. 350 årsværk i styrelsen, som er beliggende i Odense. Se mere på www.socialstyrelsen.dk.

Vi forventer, at du har en videregående uddannelse, solide ledelseserfaringer, at en væsentlig del af din karriere har foldet sig ud i et politisk styret system og endelig, at du har indsigt i det socialfaglige område. 

Vi forventer derudover, at du har en bred samfundsmæssig viden og forståelse, der i kombination med en høj analytisk kapacitet og en veludviklet politisk forståelse, sikrer din evne til at sætte og gennemføre strategiske målsætninger. Dertil kommer en klar resultatorientering, eksekveringsevne, veludviklede kommunikative kompetencer og en høj personlig integritet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter reglerne om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 og vil kunne besættes på åremål. Den samlede løn vil da kunne udgøre op til 1.275.000 kr. plus pension og resultatløn. 

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte konsulent Jens Marcussen fra Mercuri Urval på telefon 5124 5135 eller departementschef Jesper Zwisler på telefon 4185 1335 eller koncerndirektør Jesper Brask Fischer på telefon 2516 1210.

Du kan søge stillingen på www.mercuriurval.dk på referencenummeret ”DK-160-48405” og vedhæfte ansøgning og CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 7. juni 2012 kl. 9.00.

Klik her for at læse mere