November 2019

Onsdag 20. november

KL. 12:00
 • Landsmøde: Danske Gymnasier

  Danske Gymnasier holder årsmøde 20. til 22. november. På programmet er både generalforsamling og taler fra prominente stemmer.

Torsdag 21. november

KL. 10:00
 • Salen: At fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau (B 1).

KL. 10:00
 • Salen: Navngivning af uddannelsesinstitutioner (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om navngivning af uddannelsesinstitutioner (B 16).

Torsdag 28. november

KL. 9:00
 • Konference: Forebyggelse af digital mobning

  Konferencens omdrejningspunkt er forebyggelse af digital mobning i relation til ungdomsuddannelserne.

December 2019

Torsdag 5. december

KL. 10:00
 • Konference: Fremtidens uddannelsesgeografi

  Ungdommen søger mod byerne, når de vælger uddannelse - og det presser udbudsmulighederne i lokalområderne. Tænketanken DEA inviterer til en diskussion om, hvordan udfordringen skal håndteres. 

KL. 12:30
 • Konference: Hvorfor fravælger unge erhvervsuddannelser?

  Frit Forum inviterer til konference om unges uddannelsesvalg og særligt om, hvorfor så mange fravælger erhvervsuddannelserne. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) deltager.

Onsdag 11. december

KL. 13:00
 • Konference: Robotperspektiver

  Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse afholder en konference, hvor resultaterne fra en undersøgelse af robotters indvirkning på mennesker vil blive præsenteret - og diskuteret.

Januar 2020

Torsdag 16. januar

KL. 9:00
 • DM i Skills

  Danmarks bedste håndværkere skal findes til DM i Skills, der denne gang bliver afholdt i København. 

Torsdag 30. januar

 • KL's Topmøde: Børn & Unge

  KL inviterer alle med ansvar for og interesse i 0-18-årsområdet til Børn & Unge Topmøde.

Februar 2020

Torsdag 27. februar

KL. 9:00
 • Konference: Velfærdens Innovationsdag 2020

  Altinget og Mandag Morgen inviterer endnu en gang til Velfærdens Innovationsdag. Her mødes både store og små virksomheder og organisationer på tværs, deler viden, finder og implementerer løsninger sammen.