Februar 2020

Mandag 24. februar

KL. 8:15
 • Konference: Stærkt samarbejde på uddannelsesinstitutioner

  Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø inviterer til konference med fokus på samarbejdet mellem ledelse og professionelle på uddannelsesinstitutioner.

Onsdag 26. februar

KL. 12:00
 • Rundbordsdiskussion: Dansk investering i uddannelse i kriseramte områder

  PlanBørnefonden, Oxfam Ibis og Red Barnet afholder rundbordsdiskussion på Christiansborg om Danmarks investering i skolegang i kriseramte områder.

KL. 14:30
 • Samråd: Regeringens indsats mod antisemitisk vold, chikane og mobning i undervisningssektoren

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om blandt andet, hvad regeringen gør for at sætte ind mod antisemitisk vold, chikane og mobning i undervisningssektoren.

Torsdag 27. februar

KL. 9:00
 • Konference: Velfærdens Innovationsdag 2020

  Altinget og Mandag Morgen inviterer endnu en gang til Velfærdens Innovationsdag. Her mødes både store og små virksomheder og organisationer på tværs, deler viden, finder og implementerer løsninger sammen. 

KL. 10:15
 • Deputation: Danske SOSU skoler besøger Børne- og Undervisningsudvalget

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg får besøg af Danske SOSU-skoler vedrørende overgangen fra grundskolerne.

KL. 11:50
 • Samråd: Detailregulering af reglerne for deltagerbetaling på ungdomsuddannelserne med videre

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i åbent samråd om, hvorfor ministeren fra centralt hold vil detailregulere reglerne for deltagerbetaling på ungdomsuddannelserne med videre.

Marts 2020

Onsdag 4. marts

KL. 9:00
 • Konference: Danmarks Læringsfestival

  Børne- og undervisningsministeriet inviterer til læringsfestival. Årets læringsfestival har fokus på teknologi i undervisningen. 

Maj 2020

Onsdag 13. maj

KL. 9:00
 • Konference: Ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Bygherreforeningen inviterer til konference om fede ungemiljøer på erhvervsskolerne. Fokus vil være på erhvervsskolernes fysiske rammer.

Tirsdag 19. maj

KL. 9:30
 • Konference: Skolepædagogers arbejde med lavt præsterende drenge

  Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse og Nationalt Center for Skoleforskning afholder konference på Aarhus Universitet om skolepædagogers arbejde med lavt præsterende drenge.