Administrations- og ressourcechef til Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
Vil du være med til at uddanne fremtidens dygtige velfærdsmedarbejdere? Kan du se SOSU FVH's administrations- og ressourceafdeling som en afgørende del af den opgave? Er du en dygtig personaleleder, der kan understøtte og understøttes af dialog, trivsel og rum til forskellighed? Er du en dygtig strateg og stærk inden for økonomi, så er du måske SOSU FVH's nye administrations- og ressourcechef.

På SOSU FVH gør vi læring, vi uddanner til en række fag i velfærdssektoren, hvilket vi er stolte af og vores elever er stolte af deres fag. Vi vil kendes på vores dygtige elever, vores praksisnære og helhedsorienterede undervisning og vi ved, at vi er gode til den simulationsbaserede undervisningsmetode - alt medvirkende til, at vi uddanner dygtige fagprofessionelle velfærdsmedarbejdere, der gør en forskel. Den sammenhæng kan du se dig selv og din kommende afdeling medvirke til og se dens centrale placering i. Du vil blive en del af direktionen, der, ud over dig består af uddannelseschefen og direktøren. Direktionen har det strategiske ansvar for skolen - læs mere her. Desuden vil du være en del af den samlede ledergruppe, som foruden direktionen består af fire afdelingsledere. Ledergruppen er sammen om at lede skolens drift og dagligdag, og det gør vi i fællesskab og med udgangspunkt i vores ledelsesgrundlag, hvori du kan genkende dig selv - læs mere her. Vi er på SOSU FVH optaget af gode og konstruktive arbejdsgange og procedurer, hvilket hjælper os til at sikre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Det er derfor vigtigt, at du både strategisk og driftsmæssigt har det perspektiv for øje og gerne finder nye veje hertil. Stillingen skal besættes, da den nuværende økonomi- og administrationschef har valgt at gå på pension efter 11 år i stillingen. Dine opgaver Du vil have rig mulighed for at præge dine opgaver, hvilket sker i tæt samarbejde i direktionen. Jf. organisationsdiagrammet vil du som administrations- og ressourcechef have et bredt opgavemæssigt ansvarsområde og dermed være chef for følgende afdelinger:
 • Elevadministrationen
 • HR-afdelingen
 • Økonomiafdelingen
 • Ejendomsservice (herunder kantinedrift)
Du vil være nærmeste leder for 16 medarbejdere inden for områderne, heriblandt en teknisk serviceleder. Du vil desuden have ledelsesmæssigt ansvar for skolens IT-hardware og de IT-systemer, der understøtter afdelingerne. Dine kompetencer Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse inden for økonomi eller HR. Det er vigtigt, at du kan synliggøre, hvorledes du nærmer dig de øvrige områder af dine ansvarsområder ud fra din uddannelsesmæssige baggrund. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring eller indgående kendskab til erhvervsskoleverdenen. Herudover forventer vi at du har:
 • Erfaring med at lede i en politisk ledet organisation, gerne på chefniveau.
 • Dokumenterede forudsætninger for at kunne forstå en institutionsøkonomi og herunder at kunne stille skarpt på økonomiske udfordringer, træffe de nødvendige beslutninger og følge op.
 • Erfaring med strategiarbejde, herunder erfaring med at designe og gennemføre relevante forandringsprocesser.
 • Eksempler på en ledelsesstil, der bygger på tillid, dialog og rum til forskellighed og ikke mindst er synlig over for alle de medarbejdere, for hvem du er nærmeste leder - også på distancen.
 • Erfaring med at være tydelig rammesættende af, hvad der er givet, og hvad der er til diskussion.
 • En oprigtig interesse i skolen og i det felt, vi uddanner indenfor.
 • En imødekommende adfærd og en interesse i mennesker, både elever, samarbejdspartnere og medarbejdere og med blik for deres styrker og behov.
Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat i henhold til gældende overenskomst bestående af basisløn (LR35) samt tillæg, inkl. resultatløn. Administrations- og ressourcecheffens arbejdstid er fordelt mellem de fire fysiske lokationer i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding. HR- og økonomiafdelingerne er placeret i Fredericia. Vil du vide mere? For eventuelle yderligere oplysninger eller spørgsmål kan du kontakte direktør Jacob Bro jbr@sosufvh.dk tlf. 2366 6373 eller uddannelseschef Anne Bak Larsen abl@sosufvh.dk 2137 2245 For flere oplysninger om Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, se www.sosufvh.dk Ansøgning og tidsplan Ansøgningsfrist: 11. april 2023, kl. 12:00 Samtaler: Første samtalerunde forventes afholdt den 20. april 2023. Anden samtalerunde forventes afholdt den 26. april 2023 Tiltrædelse: 1. juni 2023
Om skolen
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er en selvejende institution under staten med egen bestyrelse. Skolen er omfattet af Erhvervsskoleloven (EUD), og uddannelserne er en af de fire indgange i erhvervsskoleregi. Social- og Sundhedsskolen udbyder social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen den pædagogiske assistentuddannelse, EUX-velfærd samt efter- og videreuddannelser inden for velfærdsområdet. Vi har ca. 630 årselever og beskæftiger 125 medarbejdere.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00