Chef for Læring og Trivsel - Holbæk Kommune
Holbæk Kommune søger en erfaren chef, som skaber sammenhæng i hele 0-16 års området, har fokus på det tværprofessionelle samarbejde, og herigennem sikrer høj kvalitet for kommunens borgere. De gode initiativer, der allerede er igangsat, kræver fortsat fokus, og solid økonomistyring er afgørende for at lykkes. Du er en inddragende chef, der i din ledelsesstil går forrest, sætter retning og skaber mening.

Som ny chef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune skal du bidrage til at håndtere en række spændende og udviklingsrettede opgaver, herunder fortsætte arbejdet med Børnenes skole og derved frihedsforsøget med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel. Der venter dig mange spændende opgaver Vi ønsker at skabe en ny fælles tilgang til, hvordan ledelse og styring under frihed kan fungere i det fælles skolevæsen i Holbæk Kommune. Herunder vil du skulle bidrage til færdiggørelsen og implementeringen af "den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning", samt understøtte den fortsatte udvikling af specialområdet, med blik for betydningen af inddragelsen af PPR og socialområdet. Som ny chef skal du også bidrage til at styrke faglig kvalitet, samarbejde, kapacitet og rekruttering i den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet. Din faglige og personlige bagage For at kunne løse opgaverne og tage chefrollen på området, er det afgørende, at den nye chef er i besiddelse af en række personlige og ledelsesmæssige kompetencer. Du skal have erfaring med at drive udviklings- og forandringsprocesser og have en tydelig og involverende ledelsesstil, der inspirerer til følgeskab og engagement i organisationen. I din personlige stil er du en nærværende og fokuseret chef, der er værdibaseret og dialogsøgende i samspillet med dine ledere, medarbejdere og øvrige interessenter. Som ny chef er det vigtigt, at du er visionær, strategisk orienteret og analytisk i din tilgang til den fortsatte udvikling af kerneområdet, samt at du har et solidt kendskab til og erfaring med økonomistyring i en kommune. Læs mere om kommunen og stillingen på www.holbæk.dk og www.muusmann.com. Stillings- og kompetenceprofilen kan ses her. Tiltrædelse: 1. juni 2023. Ansøgningsfrist: Søndag den 9. april 2023 Yderligere information og spørgsmål: Kontakt direktør, Lene Magnussen, tlf. 3021 2020, eller partner, Carsten Lysdahl Søgaard fra MUUSMANN, tlf. 3030 2881.
Om os

Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Kommunen har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere. Kerneområdet Læring og Trivsel består af Fagcenter Læring og Trivsel, skoler og dagtilbud, PPR samt Børnespecialcenter. Den kommende chef for Læring og Trivsel får gode muligheder for at sætte en dagsorden på børne- og ungeområdet og indgår i en dygtig chefgruppe med fokus på sammenhængende løsninger.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00