CHEF TIL KEAs EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER
På KEA Kompetence udbyder vi efter- og videreuddannelse, som gør dygtige medarbejdere endnu dygtigere. Vi sætter kundens kompetencebehov i centrum, og har blik for hele værdikæden i at udvikle og udbyde efteruddannelse. Vi søger en chef for KEA Kompetence, som deler vores passion og vil være med på KEAs strategiske rejse med afsæt i bæredygtighed, teknologi og forretning.

Som chef for KEA Kompetence er det din fornemmeste opgave at udvikle og sætte KEA som en stærk offentlig leverandør af efter- og videreuddannelse på landkortet. Du er KEAs garant for, at vores uddannelser afspejler branchernes behov, har høj kvalitet og drives på konkurrencedygtige vilkår. Du får ansvaret for at gøre vores uddannelsesportefølje endnu skarpere, udvikle nye efteruddannelsesprodukter samt sørge for at vores uddannelser er attraktive for vores kunder, som både er enkeltpersoner og virksomheder. For at kunne lykkes i jobbet skal du have forståelse for både den uddannelsespolitiske kontekst, samt for det efteruddannelsesbehov, som brancherne og virksomhederne skal have matchet. Sidst men ikke mindst skal du være en stærk leder, som sammen med medarbejderne på KEA Kompetence og resten af KEA kan løse opgaven. OM OPGAVERNE KEA tilbyder en række efteruddannelser rettet mod specialister og ledere inden for centrale bygge- og produktionstekniske felter samt merkantile og ledelsesmæssige discipliner, udbudt til både individer og virksomheder. Nogle af vores efteruddannelser bliver udviklet og udbudt i samarbejde med KEAs programområder og nogle tilbyder KEA Kompetence selv. Som chef for KEA Kompetence skal du:
 • Skærpe og sikre KEAs efteruddannelsestilbud, så det matcher branchernes behov.
 • Løbende udvikle den samlede portefølje af uddannelser og de fleksible leveranceformer, som brancherne efterspørger.
 • Sikre et solidt vidensgrundlag for den praksisnære undervisning med fokus på at kursisternes og studerendes kompetencer kan omsættes til en reel værdi for virksomhederne.
 • Sikre grundlaget for uddannelserne gennem en sikker økonomistyring.
 • Have stort fokus på, hvordan afdelingen under din ledelse skal nå i mål med ambitionen om at øge uddannelsesaktiviteten.
 • Samarbejde med de øvrige programområder på KEA om at udvikle på en del af vores efteruddannelsesprodukter samt drøfte fordeling af vores underviseres kompetencer til at dække vores uddannelsesudbud.
 • Opfange og omsætte markedets kompetencebehov til udbud af relevante fag og uddannelser.
FAGLIGE OG PERSONLIGE KVALIFIKATIONER Først og fremmest forventer vi, at du er drevet af handlekraft og kan bidrage med en solid portion ledelseserfaring og ikke mindst har lysten til at indgå i en lærende og nytænkende organisation. Du tør tænke stort og visionært og du evner at eksekvere. Du har den faglige og personlige tyngde til at indgå i ledelsen på KEA, og en ambition om at løfte opgaven i tæt samarbejde med andre. Du har en relevant uddannelsesbaggrund og meget gerne erfaring med efter- og videreuddannelsesområdet. Derudover lægger vi vægt på, at:
 • Du kan bedrive ledelse på et strategisk såvel som taktisk niveau. og at du har opnået gode resultater. Gerne med erfaring fra matrixorganisationer.
 • Du er en stærk personaleleder og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.
 • Du har en forståelse for erhvervsrettede videregående uddannelser, der forbinder teori og praksis.
 • Du har et solidt kendskab til erhvervslivet og erfaring med at skabe partnerskaber med blik for hele værdikæden.
 • Du er en stærk kommunikator, der sætter retning og skaber mening i en kompleks hverdag.
VI TILBYDER DIG Vi tilbyder et udfordrende og motiverende job på en af Danmarks mest spændende uddannelsesinstitutioner. Som KEAs efteruddannelseschef bliver du en del af en kreativ arbejdsplads med højt til loftet og et godt kollegialt samarbejde, hvor du får mulighed for at bringe dine erfaringer og kompetencer i spil. Du refererer til den ene af KEAs to uddannelsesdirektører. Desuden bliver du en del af den samlede ledelsesgruppe på KEA. Du vil i dit daglige virke indgå i og se en tydelig værdi i det tværfaglige samarbejde med KEAs øvrige ledere - med blik for det fælles ansvar for KEAs samlede opgaveportefølje. Stillingen er på fuldtid med start den 1. juni 2023 eller efter nærmere aftale. Din daglige arbejdsplads bliver på KEAs lokation i Hellerup, men du vil også få din gang på KEAs øvrige adresser. Hvis du vil vide mere om, hvad der driver ledelsen i KEA, så læs om KEAs strategi og rammekontrakt på kea.dk. OM KEA OG KEA KOMPETENCE KEA udbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau målrettet erhvervslivet i Danmark og udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende lærer at omsætte viden til produkter. Vi uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi og business på programområderne TEKNIK, DESIGN, DIGITAL, BYG og KOMPETENCE. KEA har ca. 500 medarbejdere og tilsammen ca. 11.000 studerende på fuldtid- og deltidsuddannelserne. Ca. 5.300 kursister tager hvert år et eller flere moduler hos KEA Kompetence, der har ca. 20 dedikerede ansatte samt en lang række dygtige timelærere tilknyttet. FÅ MERE AT VIDE Hvis du kan genkende dig selv i noget af ovenstående beskrivelse, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt gerne uddannelsesdirektør Eva Valcke på tlf. 5164 9893 for at drøfte stillingen yderligere. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt og diskret. SEND DIN ANSØGNING NU Søg stillingen senest den 9. april 2023. Vedhæft ansøgning, CV og eksamenspapirer. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at afholde første samtaler den 14. og 17. april 2023 og anden samtaler den 24. og 25. april 2023. I forbindelse med en eventuel anden samtale kan der indgå test og/eller case. På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen. På KEA er vi drevet af handlekraft. Se her, hvad vi mener med det:
OM KEA
DU SKAL IKKE BARE VIDE. DU SKAL KUNNE.

På KEA er vi drevet af handlekraft. Vores studerende får ting til at ske ved at kombinere praktiske færdigheder med teoretisk indsigt. Du skal ikke bare vide, du skal kunne.

KEA udbyder en lang række praksis-rettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelor­niveau. Vi uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for byggeriet, digitale uddannelser, design og det tekniske område. De studerende lærer at omsætte teknologi til bæredygtige løsninger, som gavner både erhvervslivet og vores fælles fremtid.

Udover 25 fuldtidsuddannelser udbyder KEA også en lang række efteruddannelser inden for byggeri, energi, HR, installation, IT, kommunikation, ledelse, produktion & industri, salg & marketing, og optometri.

Sammenlagt har KEA mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00