Chefkonsulent til forretningsudvikling af efter- og videreuddannelse
Vi søger en erfaren chefkonsulent, som kan understøtte den samlede efter- og videreuddannelse på Absalon. Stillingen er placeret i en tværgående enhed, der understøtter arbejdet i syv faglige centre på tværs af Absalon.

Med vores strategi "Uddannelser, der mærkes i hele Region Sjælland" tager Absalon det næste store skridt i ambitionen om at være hele Region Sjællands professionshøjskole, der uddanner dygtige professionelle med en mærkbar betydning for regionens borgere og virksomheder. Der er store udfordringer med at sikre rekruttering og fastholdelse af professionelle på de store velfærdsområder. Absalon vil gerne bidrage med efter- og videreuddannelse, der kan give kommuner og region bedre muligheder for at løse de vigtige velfærdsopgaver med god kvalitet. Du kommer som chefkonsulent til at spille en vigtig rolle i dette arbejde ved at sikre videndeling og forretningsudvikling på tværs af centrene. Du skal ligeledes sikre fremdriften i centrale partnerskaber med kommunerne om rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse. Efter- og videreuddannelsen er organiseret som en del af syv faglige centre på Absalon, som også har ansvar for grunduddannelser og forskning. Du bliver en del af en tværgående enhed, der skal sikre forretningsudvikling og understøttelse på tværs af de syv faglige centre. Din profil Vi søger en erfaren og proaktiv chefkonsulent, som har konkrete erfaringer med projektledelse og konsulentarbejde for kommuner eller region. Din rolle vil være understøttende og faciliterende. Du får ikke selv ansvar for at sikre omsætning på efter og videreuddannelsesområdet. Overblik, struktur og selvstændighed i en hverdag med høj kompleksitet. Dine opgaver spænder vidt, og de konkrete opgaver afhænger af omverdenens politiske fokus og organisationens strategiske prioriteringer og udvikling. Absalon er placeret decentralt på mange lokationer og du skal sikre samarbejde på tværs af både lokationer og fagområder. Hertil kommer et stort omverdensfokus og mange eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Det er derfor afgørende, at du kan navigere i en høj kompleksitet og bistå direktøren, der har ansvar for efter- og videreuddannelse, med at skabe overblik og struktur over møder, indsatser og processer og selvstændigt sikre fremdrift i dine opgaver. Stærke samarbejdskompetencer. Det er helt naturligt for dig at samarbejde med kolleger, ledere og andre samarbejdspartnere i at løse dine opgaver, ligesom du kan samarbejde i en kultur, hvor videndeling og arbejdsfælleskab vægter højt. Du skal trives med at arbejde selvstændigt i nogle perioder, og i andre perioder i tæt samarbejde med direktionen, chefer på tværs af Absalon, ledere og kolleger. Viden om og erfaring med konsulentarbejde og faglig ledelse af efter- og videreuddannelse. Du har erfaring med at arbejde med efter- og videreuddannelse og/eller indtægtsdækkede aktiviteter i kommuner og regioner. Du har erfaring med at udarbejde tilbud og beskrivelser af forløb til kunder - selvstændigt og i samarbejde med andre internt og eksternt. Erfaring med at understøtte forandringsprocesser og lede projekter. Du har et skarpt blik for, hvad der kræves for at gennemføre udviklings- og forandringsopgaver i en større organisation, så du kan bistå organisationen med at tilrettelægge og understøtte processer og projekter. Du kender til projektledelsesværktøjer og kan styre tværgående projekter sikkert i havn. Derudover forventer vi os, at du har:
  • en akademisk uddannelse på kandidatniveau
  • stærke kommunikative evner både skriftligt og mundtligt.
Dine arbejdsopgaver Du skal som chefkonsulent være ansvarlig for en række forskelligartede opgaver af både driftsmæssig og udviklingsorienteret karakter. Eksempler på arbejdsopgaver er: Ansvarlig for at sikre fremdrift i partnerskaber. Du skal understøtte Absalons centrale partnerskaber med kommuner og regionen. Det betyder, at du skal sikre fremdrift i de aftalte aktiviteter og koordinere løbende både internt på Absalon og med partnerorganisationerne. Hovedfokus vil være på de store velfærdsområder. Medvirkende til at sikre gode interne rammer for efter- og videreuddannelsen. Sammen med de øvrige konsulenter i afdelingen og de øvrige fællesfunktioner skal du medvirke til at sikre gode administrative rammer omkring forretningsudviklingen af efter- og videreuddannelsen. Du får ansvar for kvalitetsarbejdet omkring efter- og videreuddannelse på Absalon. Tovholder på et netværk af konsulenter på efter- og videreuddannelsesområdet. Som chefkonsulent får du ansvar for at understøtte et tværgående netværk af konsulenter og ledere på efter- og videreuddannelsesområdet. Udarbejde sagsfremstillinger, redegørelser mv. En vigtig del af dit arbejde vil være at udarbejde og kvalificere notater, mindre analyser og sagsfremstillinger i samarbejde med direktøren på området, og videreformidle disse til direktion, chefer og EVU-netværket i et klart og tydeligt sprog. Dine kolleger Du bliver ansat i Stab for forskning og udvikling, hvor vi er seks ansatte. Du bliver en del af et team af konsulenter, der understøtter drift og udvikling af Absalons forskning og efter- og videreuddannelse. De indgår alle ligesom dig i en matrixorganisation, hvor chefen for Stab for forskning og udvikling er din personaleleder, men hvor dine arbejdsopgaver defineres og prioriteres i et tæt samspil med den ansvarlige direktør for efter- og videreuddannelse i samarbejde med dig. Foruden ansvarlig direktør og de øvrige konsulenter fra staben og andre fællesfunktioner, vil dine nærmeste samarbejdspartnere være ledere og efter- og videreuddannelseskonsulenter på tværs af Absalons syv faglige centre og de administrative medarbejdere på efter- og videreuddannelsesområdet. Stab for forskning og udvikling bidrager til Absalon ved at skabe gode sammenhængende rammer for drift og udvikling af Absalons forskning og efter- og videreuddannelse. Du kommer til at indgå i et miljø præget af en positiv og uhøjtidelig stemning, tæt på Absalons øverste ledelse, hvor vi lægger vægt på en god omgangstone og faglig sparring. Du får arbejdssted på enten Campus Roskilde eller Campus Slagelse. Du kan også forvente at skulle tilbringe en del tid på vores andre campusser fordelt på det meste af Sjælland. Vi arbejder hjemmefra i det omfang, det passer med vores opgaveløsning. Sådan ansøger du
  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
  • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder senest den 1. februar 2023.
  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Chef for forskning og udvikling, Kathrine Krageskov Eriksen, 7248 2646
  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem senest den 8. december 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
  • Vi forventer at afholde 1. samtale den 13. december og 2. samtale den 16. december.
Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.
Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution, hvor vi med vores 13 uddannelser uddanner samfundets professionelle til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi er fordelt på i alt syv campus.

Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.

Vi er 800 medarbejdere, vi har 9.000 studerende på vores grunduddannelser og vi efter- og videreuddanner 3.500 kursister hvert år.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00