Forstander til Landbrugsskolen Sjælland
Brænder du for at uddanne og danne unge mennesker? Har du indsigt i de unges faglige og sociale udvikling? Er du en engageret leder med en dialogbaseret ledelsesstil? Så er du måske vores nye forstander på Landbrugsskolen Sjælland i Høng?

Landbrugsskolen Sjælland er en del af Roskilde Tekniske Skole og uddanner hvert år ca. 125 landmænd og 25 ledere til landbruget. Det er en kostskole, hvor hovedparten af eleverne vælger at bo, så der er aktiviteter på skolen fra tidlig morgen til sen aften. Til skolen hører et skolelandbrug, der benyttes aktivt i undervisningen. Du refererer til uddannelseschefen for de grønne uddannelser, og du bliver en del af ledelsesteamet i afdelingen, ligesom du deltager i mødefora med øvrige ledere og chefer på Roskilde Tekniske Skole. Jobprofil Med udgangspunkt i skolens stolte traditioner får du et stort ansvar for skolens strategiske udvikling med fokus på elevtrivsel, høj kvalitet i uddannelserne, bæredygtighed og et tæt samarbejde med skolens samarbejdspartnere. Du vil sammen med engagerede lærere og medarbejdere på skolen få en hverdag tæt på eleverne. Den daglige ledelse og planlægning af skolens opgaver sker i tæt dialog med skolens ansatte og elevrådet. Du sikrer kvalitet og udvikling i uddannelsesaktiviteterne gennem pædagogisk ledelse af engagerede undervisere, der har fokus på elevernes læring. Det betyder, at du inspirerer og motiverer dine medarbejdere til et attraktivt og udviklende læringsmiljø, hvor høj faglighed og trivsel er i fokus i en hverdag, hvor kostskolemiljøet har stor betydning for læring og trivsel. Samtidig har du ansvaret for ressourcestyring og økonomi, herunder at optimere og udvikle skolelandbruget. Du tegner skolen udadtil og indgår i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg, oplæringsvirksomheder, netværk i erhvervsskolesektoren og landbrugets organisationer. Personprofil Du har en videregående uddannelse, og det er en fordel, hvis det er indenfor jordbrugserhvervene. Du har ledelseserfaring, og en lederuddannelse er en fordel. Herudover forventer vi, at du:
  • har en imødekommende og nærværende tilgang i dialogen med personale, elever, forældre, lokalområdet og samarbejdspartnere. En god portion humor og et glimt i øjet er ofte en fordel i arbejdet.
  • evner at skabe følgeskab ved at motivere medarbejderne for at omsætte mål og strategier til konkrete handlinger og resultater i undervisningen og skolens drift.
  • har erfaring med pædagogisk planlægning, herunder en struktureret og analytisk tilgang f.eks. til lovgivning, evalueringer fra elever og oplæringssteder samt driftsmæssige rammer.
  • er velovervejet og beslutsom i forhold til udvikling af uddannelsesaktiviteter, personale og fysiske rammer.
  • anvender relevante værktøjer til økonomi- og ressourcestyring.
Der er en fordel, hvis du har erfaringer fra en uddannelsesinstitution med kostafdeling eller skolehjem og kender til de muligheder og barrierer, der opstår, når uddannelse og fritid smelter sammen. Ansættelsesvilkår og ansøgningsfrist Ansættelse sker i henhold til Cirkulære nr. 045-19 af 28. juni 2019 om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. Har du uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelseschef Niels-Ole Vibo Jensen på e-mail [email protected] eller telefon +45 2268 6793. Stillingen ønskes besat 1. september 2023 eller efter nærmere aftale. Ansøgning med kopi af relevante eksamensbeviser og referencer skal være skolen i hænde senest den 16. juni 2023. Stillingen søges via skolens karriereside eller via knappen “Søg dette job" her på siden.
Roskilde Tekniske Skole opfordrer alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge ledige stillinger.
Roskilde Tekniske Skole udbyder en lang række erhvervsuddannelser, kurser og htx til mere end 2819 årselever. Vi har 423 medarbejdere og en omsætning på 355 mio. kr.

Læs om skolen, vores værdigrundlag m.m. på www.rts.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00