Hotel- og Restaurantskolen søger Vicedirektør for ressourcer
Kan du oversætte strategiske mål og udviklingsvisioner til tal? Har du økonomisk forståelse og bred ledelseskompetence til at lede skolens forskellige ressourceafdelinger? Kan du med dit overblik sikre, at Hotel- og Restaurantskolen er rustet til at gennemføre en markant og nyskabende skoleudvikling? Så er du måske vores nye vicedirektør for ressourcer.

Du skal sikre en stabil drifts- og økonomistyring af høj kvalitet i en pædagogisk og elevfokuseret organisation - og at skolens ressourceafdelinger leverer både den nødvendige rationalitet og kreativitet. Du bliver både en forudsætning for og en stor del af det strategiske udviklingsarbejde, hvor vi løfter gastronomien, hverdagsmaden og gæstgiveriet til nye højder. I den proces har du ansvar for, at vi løbende har styr på ressourcer, regnskaber, budgetter og forvaltningsmæssige forpligtelser. Du er en del af de analytiske processer på skolen, der på sigt skal give skolen en sundere økonomi og bedre rammer for at langtidsplanlægge. Du sørger for, at både menneskelige og organisatoriske ressourcer understøtter den udviklingsproces, skolen er midt i. Skolens løn- og bogholderi er outsourcet til et fælles skolesamarbejde, der er skolens sparringspartner på tallene, ligesom også IT er outsourcet til et fælles skolesamarbejde. Ledelsesrollen Du får ansvar for skolens ressourceafdelinger, herunder økonomi og HR, hvis i alt fem medarbejdere refererer direkte til dig, og studievejledning, elevadministration, lærepladscenter, drift, service, købmand og kantine med samlet ca. 50 medarbejdere, hvis ledere har reference til dig. Din rolle vil også være at medvirke til at skolens pædagogiske afdelinger har et stærkt økonomisk fundament, samt bistå med at sikre afrapportering til bestyrelsen. Du skaber klarhed i arbejdsopgaverne og motiverer både ledere og medarbejdere til at løse driftsaktiviteter og udviklingsinitiativer. Ansvarsområder og arbejdsopgaver Som medlem af direktionen er dit største ansvar at sikre overblik løbende over skolens økonomi. Stillingen kræver skarpe økonomiske briller, da du vil være både daglig og strategisk økonomisk sparringspartner for direktionen og ledelsen. Du skal forene virksomhedsdrift med efterlevelse af de statslige krav til bl.a. økonomistyring samtidig med, at du står i spidsen for, at skolens ressourceafdelinger indgår som en naturlig del af skolens udviklingsdagsorden. Dine arbejdsopgaver vil være:
 • Ansvarlig for skolens regnskab, økonomiske processer og dialogen med eksterne parter, herunder revisor.
 • Følge den økonomiske udvikling og ledelse af vores eksterne partneres opgaver samt løbende optimering af principper og metoder på økonomiområdet.
 • Bistå skolens controllere med at udarbejde budget med løbende forventningsdannelse i løbet af året samt kvartals- og årsrapportering, herunder udarbejdelse af årsregnskab.
 • Sikre styringen af den rette balance mellem skolens elevtal og skolens aktiviteter.
 • Have styr på, hvorledes skolens tal spiller sammen med de forventede ministerielle rammer.
 • Deltage i styring af Hotel- og Restaurantskolens investeringsplan og nyt stort byggeprojekt.
 • Sikre fortsat indsats med at professionalisere skolens administration og alle de processer, der understøtter skoledriften (elevadministration, lærepladscenter, it, bæredygtighed, indkøb mv.) og udvikle samarbejdet mellem skolens ressource- og driftsafdelinger og resten af skolen.
 • Sikre at skolens ressourceafdelinger deltager aktivt i at den strategiske udvikling både selvstændigt og som faciliterende af de andre afdelinger.
 • Sikre høj kvalitet i HR-teamets rådgivning af direktion og ledelse, sagshåndtering ift. bl.a. ansættelser samt udvikling og implementering af nye politikker i fortsat god dialog og samarbejde med parter som SU og TR/de faglige organisationer.
 • Udvikle og præsentere relevant ledelses- og bestyrelsesinformation.
 • Løbende sparring og dialog med skolens direktion og ledergruppen.
Om dig Du har tung ledelses- og forhandlingserfaring på et strategisk niveau og træffer beslutninger baseret på god dømmekraft. Vi stiller ikke krav om en bestemt uddannelse, men vi forventer, at du ansøgningen beskriver, hvordan du med din uddannelsesbaggrund og erfaring fra tidligere jobs, kan løfte denne stilling. Derudover forventer vi, at du:
 • Gerne har erfaring med skoledrift, hvilket vil være en fordel.
 • Har stor flair for tal og erfaring med at knække tallenes koder uden at være afhængig af andre.
 • Har stærke kommunikationsevner og kan sikre bred dialog og samarbejde med både medarbejdere, SU, bestyrelse, eksterne partnere og TR/faglige organisationer.
 • Er en retningsgivende og inspirerende leder og figur, der kan bidrage med stabilitet og kvalitet til økonomistyringen samt omsætte tal til mening og målsætninger.
 • Med ro, integritet og idéer kan bidrage til skolens fortsatte udvikling og sammenhængskraft på tværs af afdelinger og kulturen på hele skolen.
 • Er klar på, at du den ene dag tænker store strategiske tanker og den næste arbejder helt nede i detaljen i et regnskab eller afrapportering.
 • Trives i et til tider højlydt og hektisk arbejdsklima i en organisation med en god og uformel omgangstone.
Vi tilbyder dig Et udfordrende job med gastronomi, mennesker og læring i centrum på en skole med fokus på forandring og udvikling. Vi byder på et uformelt miljø med engagerede kolleger og en frokostordning, der er værd at prale af. Ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Du ansættes og aflønnes i henhold til Chefaftalen med Staten. Vi gør opmærksom på, at vi har røgfri arbejdstid. I forbindelse med ansættelsen indhentes børneattest. Interesseret? Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte direktør Anne-Birgitte Agger på 2214 7284 eller mail gigger@hrs.dk. Ansøgning og deadline Send os en begrundet ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 2. februar 2023. Vi modtager kun ansøgninger via link på vores hjemmeside - Stillingen kan også søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at afholde samtaler i uge 6. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, seksuel orientering, etnisk baggrund eller religion.
  Om Hotel- og Restaurantskolen
  Vi vil berige og glæde verden med bæredygtig gastronomi og værtskab. For at nå målet har vi brug for forandringer – i verden og på skolen. Vores 150 medarbejdere står midt i en udviklingsproces og arbejdet med at skabe håndværkere, der modigt, arbejdsomt og kreativt mestrer bæredygtig gastronomi, madhåndværk og hospitality. På vores skole har det lige siden 1922 handlet om mad og værtskab. Vi er branchens skole med erhvervsfaglige uddannelser, 10. klasse, EUX og kursusvirksomhed og uddanner dagligt 850 elever og kursister. Læs mere om os i vores strategi Her.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen