KEA søger leder for Center for Erhvervssamarbejde, Partnerskaber & Videnformidling
Er du erfaren i at lede fagligt stærke og selvkørende medarbejdere? Og har du erfaring med at lede projektporteføljer, der styrker en organisation i sin kerneopgave? Så er du måske vores nye centerleder.

KEA ønsker at styrke understøttelsen af uddannelsernes erhvervssamarbejde, nationale og internationale partnerskaber, entreprenørskab, LABs samt udviklings- og forskningsprojekter. I den forbindelse etablerer vi Center for Erhvervssamarbejde, Partnerskaber & Videnformidling, som gennem et stærkt fokus på outreach-aktiviteter og stor organisatorisk snilde skal bygge bro mellem erhvervslivet, danske og internationale samarbejdspartnere, uddannelserne og de studerende på KEA. Arbejdet vil foregå i tæt kontakt med søstercentret; Center for Vejledning & Studiestøtte. Begge centre er organiseret i KEA Forskning, Karriere & Relationer. Ledelsesopgaven Enheden rummer godt ti stærke faglige profiler inden for digitalisering, videnformidling, læring, innovation, entreprenørskab, internationalisering, forskning, fundraising og erhvervssamarbejde. Medarbejderne er selvledende med stor ansvarlighed og er stærke på projektledelse og styring. I begyndelsen vil du sammen med medarbejderne udvikle og prioritere den projektportefølje, der skal tegne centeret i de kommende år. Der er desuden behov for ledelse af projektporteføljen, samt af samskabelsen mellem de mange fagligheder og med KEAs uddannelsesområder. Der er ligeledes behov for et opbygningsarbejde, der muliggør datadrevet porteføljestyring og -udvikling. Du bliver en del af en ledelsesgruppe med chefen for KEA Forskning, Karriere & Relationer, lederen for Center for Vejledning & Studiestøtte, samt til tider docenterne, som bidrager til forskningsledelse på KEA. Gruppen har fokus på strømlinede arbejdsgange, klog videndeling og koordinering samt lyst og vilje til en matrix-organisation, hvor projekter og initiativer sker i et samspil mellem centrene og med uddannelserne på KEA. Serviceniveauet i KEA Forskning, Karriere & Relationer skal være højt - vi er til for at styrke KEAs uddannelser - samtidig med at vi skal sikre faglig integritet. I ledelsesgruppen vil du opleve, at der er fokus på at understøtte et bæredygtigt arbejdsliv for alle i KEA Forskning, Karriere & Relationer samt for vores interne og eksterne samarbejdspartnere. Gode arbejdsfællesskaber og relationer er en vigtig forudsætning for, at vi lykkes med vores arbejde. Det betyder, at psykologisk tryghed, faglig forskellighed og et lærende miljø er fokusområder for os som ledelse. Det skal ikke blot gennemsyre vores strategi, men også måden vi kommunikerer på, vores arbejdsgange og vores måde at samarbejde på. Dine vigtigste opgaver bliver, at:
  • Være en lyttende og tydelig personaleleder.
  • Have det overordnede ansvar for projektporteføljen og videnproduktionen, og sikre ejerskab for den på KEAs uddannelser.
  • Bidrage til at understøtte strategiudviklingen på uddannelsesområdet med henblik på at sikre, at dimittender på KEA har de kompetencer, der matcher brancher og erhverv - primært på det private arbejdsmarked.
  • Skabe rammerne for et stærkt fagligt miljø med åbenhed for læring.
  • Omsætte idéer fra omverdenen til konkrete handlemuligheder for KEA og vice versa.
  • Være faglig sparringspartner for dine medarbejdere og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen.
  • Medvirke til at fastholde og udvikle gode samarbejdsrelationer med vores interessenter og målgrupper.
Der er tale om en fuldtidsstilling med løn-, pensions- og ansættelsesvilkår iht. aftalen om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Vi ønsker, at du tiltræder 1. august 2023. Bliv vores nye kollega Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse og ledelseserfaring - gerne suppleret med en lederuddannelse. Det er en fordel, hvis du har kendskab til uddannelsesområdet og/eller har erfaring med at håndtere komplekse problemstillinger i en politisk styret organisation. Som leder nyder du at opnå resultater i samarbejde med eller gennem medarbejderne, men også med dine interne lederkollegaer. Du kan se dine lederkompetencer komme i spil i et miljø, hvor medarbejderne ofte er involveret i projekter, som ledes af andre ledere eller af andre medarbejdere. Derfor er det godt, hvis du har erfaring med ledelse af selvledende medarbejdere og kendskab til strategisk selvledelse. Det er også en fordel, hvis du er vant til at være opsøgende i forhold til de behov, der opleves i organisationer. Du er er ambitiøs, nytænkende og udviklingsorienteret. Hvis du er drevet af handlekraft, vil du passe godt ind på KEA - se hvad vi mener her: Klar til nye udfordringer på KEA? Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for KEA Forskning, Karriere & Relationer, Marie Birk Jørgensen, tlf. 2335 7923. Ansøgningsfristen er den 8. juni 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi forventer, at samtalerne forventes at blive afholdt 13.-15. samt 21.-22. juni 2023. I forbindelse med ansættelsesforløbet kan indgå personlighedstest samt løsning af en case-opgave. Klik på Ansøg nedenfor og send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer. På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.
OM KEA
DU SKAL IKKE BARE VIDE. DU SKAL KUNNE.

På KEA er vi drevet af handlekraft. Vores studerende får ting til at ske ved at kombinere praktiske færdigheder med teoretisk indsigt. Du skal ikke bare vide, du skal kunne.

KEA udbyder en lang række praksis-rettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelor­niveau. Vi uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for byggeriet, digitale uddannelser, design og det tekniske område. De studerende lærer at omsætte teknologi til bæredygtige løsninger, som gavner både erhvervslivet og vores fælles fremtid.

Udover 25 fuldtidsuddannelser udbyder KEA også en lang række efteruddannelser inden for byggeri, energi, HR, installation, IT, kommunikation, ledelse, produktion & industri, salg & marketing, og optometri.

Sammenlagt har KEA mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00