Københavns Professionshøjskole søger en viceinstitutchef til læreruddannelsen
Med base på det livlige Campus Carlsberg får du mulighed for at sætte aftryk på fremtidens læreruddannelse i et tæt samarbejde med praksis og instituttets øvrige ledelse.

Vi søger en viceinstitutchef, der skal hjælpe os med at indfri vores ambitioner for en praksisnær uddannelse og for at videreudvikle et tæt samarbejde med skolerne i vores område. Du får til overordnet opgave at drive den tværgående løbende drift og den fortsatte udvikling af læreruddannelsen i samarbejde med ledergruppen. Vi tilbyder Du bliver en del af ledelsen på Institut for Læreruddannelse, der varetager uddannelse af 4.000 lærer- og meritstuderende. Samlet står vi som ledelse i spidsen for drift og udvikling af lærer- og meritlæreruddannelsen i København, Bornholm og fra 2023 Hillerød også, hvor vi er i færd med at opbygge en ny afdeling. Herudover varetager instituttet de tre mindre uddannelser: Tegnsprogs- og Skrivetolkeuddannelse, Tekstilformidleruddannelse samt Natur- og Kulturformidleruddannelse. Du refererer, som resten af ledelsesgruppen, til institutchefen. Vi tilbyder dig en udviklingsorienteret og ambitiøs arbejdsplads. På instituttet har vi allerede etableret et tæt samarbejde med kommuner og skoler og arbejder løbende på at sikre sammenhæng mellem uddannelsen på campus og uddannelsen på skolerne, men vi skal videre ad samme vej. Den praksisnære uddannelse bliver ligeledes forventeligt et centralt element i en revideret læreruddannelse, der forventes vedtaget i sensommeren. Instituttet har 280 medarbejdere samt en ledergruppe med både nye og erfarne kræfter, der er ansvarlig for den løbende drift og fortsatte kvalitetsudvikling af læreruddannelsen. Vi hjælper hinanden og løfter i flok. Samtidig stiller den løbende udvikling af læreruddannelsen krav om, at ledergruppen er under fortsat udvikling og evner at tænke helhedsorienteret - ift. instituttet og resten af professionshøjskolen. Det, vi forventer af dig Du griber selvstændigt bolden med at fortsætte og udbygge det tætte samarbejde med kommuner og skoler samt spiller ind i videreudviklingen af en praksisnær læreruddannelse, der forbereder kandidaterne optimalt til lærergerningen. Du påtager dig ansvaret for de tværgående processer med at drive den løbende interne drift og udvikling af læreruddannelsen i samarbejde med den øvrige ledergruppe, herunder at sikre implementering af nye tiltag. Du sikrer, at den forventede nye lovgivning omsættes og implementeres til en ny læreruddannelse i vores kontekst. Herudover får du ansvar som uddannelsesleder for et fagområde, der fastlægges konkret i overensstemmelse med din faglige profil. Endelig varetager du den fulde ledelse over medarbejderne, der er omfattet af dit primære strategiske udviklingsområde, hvilket som udgangspunkt omfatter 15-20 personer. Vi vil byde dit gode humør, dine gode samarbejdsevner og din inddragende og lyttende facon - også når perspektiverne ikke ved første øjekast kan forenes - velkommen, så du opnår følgeskab med høj trivsel og faglighed. Du forventes at være en naturlig netværker, der skaber kontakt og gode relationer, uanset om det gælder internt på Københavns Professionshøjskole og eller i det eksterne praksissamarbejde. Endelig har du lyst til og evne for et bredt ledelsesspænd - hvor du både tænker strategisk og sikkert driver opgaverne i mål. Du har erfaring med ledelse inden for uddannelsesverdenen, fx fra en baggrund som skoleleder/-chef, pædagogisk leder eller vicerektor på et gymnasium eller en tilsvarende stilling. Du har videre solid faglig viden samt praktisk erfaring med uddannelse og samtidig en uddannelse på kandidatniveau, og så er du bekendt med livet i en politisk styret organisation samt mål- og rammestyring. På Københavns Professionshøjskole er ambitionen at ledelse udøves professionelt med udgangspunkt i det fælles ledelsesgrundlag, så alle medarbejdere på KP oplever ledelse, der udvikler og understøtter deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i vores 6 ledelsesprincipper og har interesse for at udfolde din ledelsesopgave i denne ramme. Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat som viceinstitutchef med start den 1. november 2022. Ansættelse og aflønning sker som udgangspunkt efter aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område med aflønning inden for lønramme 36. Stillingen er en fast stilling uden højeste arbejdstid. Arbejdspladsen er beliggende på Humletorvet 3, 1799 København V. Vil du vide mere? Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning 'Fælles om fremragende undervisning' på www.kp.dk For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Institutchef Lis Madsen på tlf.: +45 41897671. Du bør endelig læse beskrivelse af Situation, Stilling og Profil Interesseret? Send din ansøgning og CV senest den 24. august 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at afholde samtaler i uge 36 og 38. Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.
    Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

    På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.

    Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen